Yıl: 2004 Cilt: 2004 Sayı: 26 Sayfa Aralığı: 91 - 99 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Mesleki ve Teknik Okul Öğretmenlerinin Bilgisayar Kullanımları ve Engeller

Öz:
Bu araştırma, mesleki ve teknik okullarda görev yapan öğretmenlerin bilgisayar kullanma durumlarını ve eğitimde bilgisayar kullanmalarının engelleriyle ilgili görüşlerini belirlemeye yönelik bir çalışmadır. Veriler "Okullarda Bilişim Teknolojilerinin Yayılımı Anketi" aracılığıyla toplanmış; verilerin çözümlenmesinde yüzde ve frekans kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmenlerin yaşı ve kıdemleri arttıkça bilgisayar kullanımlarının azaldığı, öğrenim düzeyleri arttıkça ve bilgisayara erişim koşulları iyileştikçe bilgisayar kullanımlarının da arttığı belirlenmiştir. Bilgisayar kullanmayı üniversitede öğrendiklerini belirten öğretmenlerin neredeyse tamamının bilgisayar kullandığı, buna karşın hizmet içi eğitimlerle öğrendiğini dile getiren öğretmenlerin %17'sinin bilgisayar kullanmadığı dikkati çekmiştir. Öğretmenler, yetersiz bütçe, donanım eksikliği ve yetersiz hizmetiçi eğitimin, eğitimde bilgisayar kullanımında en önemli engeller olduğunu dile getirmişlerdir.
Anahtar Kelime: eğitimde bilgisayar kullanımı bilgisayar kullanımı teknik eğitim mesleki eğitim öğretmenler

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akkoyunlu, B.(1995). Bilgi teknolojilerinin okullarda kullanımı veöğretmenlerin rolü. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, II, 105-109.
 • Aşkar, P., Usluel, Y. (2002). Teknolojinin yayılım sürecinde öğretmenlerin bilgisayarın özelliklerine ilişkin algıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 14-20.
 • Aşkar, P., Usluel, Y. (2003). Bilgisayarların benimsenme hızına ilişkin boylamsal bir çalışma: Üç okulun karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 15-25.
 • Beggs, S. (2000). Influences and barriers to the adoption of instructional technology, _____http://www.mtsu.edu/~itconf/pro-ceed00/beggs/beggs.htm> [20-Ekim-2003].
 • Bennett, J., Bennett, L. (2003). A review of factors that influence the diffusion of innovation when structuring a faculty training program. Internet and Higher Education, 6, 53-63.
 • Braak', J. Van (2001). Factors influencing the use of computer mediated communication by teachers in secondary schools. Computers & Education, 36, 41-57.
 • Bussey, J. M., Dormody, T. J., VanLeeuwen, D. (2000). Some factors predicting the adoption of technology education in New Mexico public schools. Journal of Technology Education,12( 1).
 • Butler, D. L., Sellbom, M. (2002). Barriers to adopting technology. Educause Quarterly, 2, 22-28.
 • CORD (1994). Meslekiye teknik eğitim raporu, mesleki ve teknik eğitim sisteminin incelenmesi. Texas: CORD
 • Çelik, S. (2003). Ülkemiz mesleki ve teknik eğitiminde dış kaynaklı proje uygulamaları. 1VETA Bölgesel Konferansı 20-22 Ekim 2003, Ankara Üniversitesi, 7-11.
 • Dooley, L. M., Metcalf, T., Martinez, A. (1999). A study of the adoption of computer technology by teachers. Educational Technology & Society, 2(4).
 • Fullan, M. G. (1991). The new meaning of educational change. New York: Teachers College Press.
 • Hall, G. E., Archie, A. G. and Rutherford, W. L. (1998). Measuring stages of concern about the innovation. Austin: Southwest Educational Development Laboratory (SEDL).
 • Lee, K. (2000). English teachers' barriers to the use of computer-assisted language learning. The Internet TESL Journal, 6 (12).
 • MEB (2003). TBMM Genel Kurulunda MEB bütçesine ilişkin rapor. Ankara: MEB Yayınları.
 • METARGEM (1999). Mesleki ve teknik ortaöğretim okullarındaki bilgisayar laboratuarlarının etkinliğinin değerlendirilmesi. Ankara: MEB Yayınları.
 • Mumcu, F. K. (2004). Mesleki ve teknik okullarda bilişim teknolojilerinin yayılımında algılanan özellikler ve engellere ilişkin öğretmen görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,.
 • Rogers, M. E. (2003). Diffusion of innovations. 5th ed. New York: The Free Press.
 • Sherry, L. (1997). An integrated technology adoption and diffusion model, _____http://www.cudenver.edu/public/education/sherrv/pubs/aect98.html> [Mart-2001].
 • TNS-PlAR (2001). Profil 2001 Türkiye. Taylor Nelson-Sofres-Piar.
 • Usluel, Y, Aşkar, P. (2002). İlköğretim öğretmenlerinin internet ve e-posta kullanımları. Fen Bilimleri Kongresi-ODTÜ 16-18 Eylül 2002. _____http://yunus.hacettepe.edu.tr/~kocak/turkce/yayinlar/fenbil2002.ppt.> [Mart-2003].
 • Usluel, Y., Aşkar, P. (2003). Öğretmenlerin bilgisayar kullanımıyla ilgili karar süreci aşamaları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 119-128.
 • Van Den Berg, R., Vandenberghe, R., Sleegers, P. (1999). Management of innovations from a cultural-individual perspective. School Effectiveness and School improvement, 10(3), 321 -351.
APA MUMCU KUŞKAYA F, USLUEL KOÇAK Y (2004). Mesleki ve Teknik Okul Öğretmenlerinin Bilgisayar Kullanımları ve Engeller. , 91 - 99.
Chicago MUMCU KUŞKAYA Filiz,USLUEL KOÇAK Yasemin Mesleki ve Teknik Okul Öğretmenlerinin Bilgisayar Kullanımları ve Engeller. (2004): 91 - 99.
MLA MUMCU KUŞKAYA Filiz,USLUEL KOÇAK Yasemin Mesleki ve Teknik Okul Öğretmenlerinin Bilgisayar Kullanımları ve Engeller. , 2004, ss.91 - 99.
AMA MUMCU KUŞKAYA F,USLUEL KOÇAK Y Mesleki ve Teknik Okul Öğretmenlerinin Bilgisayar Kullanımları ve Engeller. . 2004; 91 - 99.
Vancouver MUMCU KUŞKAYA F,USLUEL KOÇAK Y Mesleki ve Teknik Okul Öğretmenlerinin Bilgisayar Kullanımları ve Engeller. . 2004; 91 - 99.
IEEE MUMCU KUŞKAYA F,USLUEL KOÇAK Y "Mesleki ve Teknik Okul Öğretmenlerinin Bilgisayar Kullanımları ve Engeller." , ss.91 - 99, 2004.
ISNAD MUMCU KUŞKAYA, Filiz - USLUEL KOÇAK, Yasemin. "Mesleki ve Teknik Okul Öğretmenlerinin Bilgisayar Kullanımları ve Engeller". (2004), 91-99.
APA MUMCU KUŞKAYA F, USLUEL KOÇAK Y (2004). Mesleki ve Teknik Okul Öğretmenlerinin Bilgisayar Kullanımları ve Engeller. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2004(26), 91 - 99.
Chicago MUMCU KUŞKAYA Filiz,USLUEL KOÇAK Yasemin Mesleki ve Teknik Okul Öğretmenlerinin Bilgisayar Kullanımları ve Engeller. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2004, no.26 (2004): 91 - 99.
MLA MUMCU KUŞKAYA Filiz,USLUEL KOÇAK Yasemin Mesleki ve Teknik Okul Öğretmenlerinin Bilgisayar Kullanımları ve Engeller. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.2004, no.26, 2004, ss.91 - 99.
AMA MUMCU KUŞKAYA F,USLUEL KOÇAK Y Mesleki ve Teknik Okul Öğretmenlerinin Bilgisayar Kullanımları ve Engeller. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2004; 2004(26): 91 - 99.
Vancouver MUMCU KUŞKAYA F,USLUEL KOÇAK Y Mesleki ve Teknik Okul Öğretmenlerinin Bilgisayar Kullanımları ve Engeller. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2004; 2004(26): 91 - 99.
IEEE MUMCU KUŞKAYA F,USLUEL KOÇAK Y "Mesleki ve Teknik Okul Öğretmenlerinin Bilgisayar Kullanımları ve Engeller." Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2004, ss.91 - 99, 2004.
ISNAD MUMCU KUŞKAYA, Filiz - USLUEL KOÇAK, Yasemin. "Mesleki ve Teknik Okul Öğretmenlerinin Bilgisayar Kullanımları ve Engeller". Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2004/26 (2004), 91-99.