Yıl: 2021 Cilt: 18 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 1400 - 1426 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.33437/ksusbd.739952 İndeks Tarihi: 30-10-2021

Tüketicilerin Kredi Kartı Kullanımını Etkileyen Faktörler: Ordu İli Örneği

Öz:
Bu çalışmada, Ordu ilinde yaşayan tüketicilerin kredi kartı kullanımını etkileyen faktörler araştırılmıştır. Bu kapsamda 425 kişi ile yüz yüze anket uygulaması yapılmıştır. Buna göre, Ordu ilindeki tüketicilerin demografik özellikleri, kredi kartı kullanımını etkileyen faktörler ve kredi kartı kullanma alışkanlıkları yapılan frekans analizi ile gösterilmiştir. Tüketicilerin kredi kartı kullanım motivasyonlarında en önemli etkenin kredi kartlarının taksitli alış-veriş imkânı sağlamasının olduğu anlaşılmıştır. Kredi kartı ile yapılan harcama türlerine bakıldığında ilk sırada 3,81 ortalamayla gıda harcaması, ikincisi sırada 3,23 ortalamayla giyim harcamaları ve üçüncü sırada ise 2,98 ortalama ile elektronik ürün harcamalarının yer aldığı tespit edilmiştir.Yapılan T-Testi ve Anova analizleriyle kredi kartı kullanımını etkileyen faktörlerin demografik özelliklere ve gelire göre çok önemli bir farklılığa neden olmadığı belirlenmiştir. Buna göre kredi kartı kullanımında etkili olan faktörler katılımcıların cinsiyeti, yaşı, eğitim seviyesi ve eşlerin çalışma durumuna göre istatistiksel olarak farklılık gösterirken katılımcıların gelirleri, meslekleri ve medeni durumlarına göre istatistiksel olarak farklılık göstermediği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelime:

Factors Effective in The Use Of Credit Card: the Case of Ordu

Öz:
In this study, it is aimed to determine the factors affecting the credit card usage of consumers living in Ordu. In this context, 425 individuals were interviewed face to face. Accordingly, the demographic characteristics of consumers in Ordu, factors affecting credit card usage and spending with credit card and habits of using credit card have been shown by frequency analysis. The most important factor was the fact that credit cards provide installment opportunities. it is observed that food expenditure is the first with 3.81 average, clothing expenditure is the second with 3.23 average and electronic expenditure is the second with an average of 2.98. T-Test and Anova analyzes revealed that the factors affecting credit card usage did not cause a significant difference according to demographic characteristics and income. According to this, some of the factors effective in credit card usage were found to be statistically different according to gender, age, education level, spouses' working status, while it was found that participants did not differ statistically according to their income, occupation and marital status.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
2
1
APA Pilatin A (2021). Tüketicilerin Kredi Kartı Kullanımını Etkileyen Faktörler: Ordu İli Örneği. , 1400 - 1426. 10.33437/ksusbd.739952
Chicago Pilatin Abdulmuttalip Tüketicilerin Kredi Kartı Kullanımını Etkileyen Faktörler: Ordu İli Örneği. (2021): 1400 - 1426. 10.33437/ksusbd.739952
MLA Pilatin Abdulmuttalip Tüketicilerin Kredi Kartı Kullanımını Etkileyen Faktörler: Ordu İli Örneği. , 2021, ss.1400 - 1426. 10.33437/ksusbd.739952
AMA Pilatin A Tüketicilerin Kredi Kartı Kullanımını Etkileyen Faktörler: Ordu İli Örneği. . 2021; 1400 - 1426. 10.33437/ksusbd.739952
Vancouver Pilatin A Tüketicilerin Kredi Kartı Kullanımını Etkileyen Faktörler: Ordu İli Örneği. . 2021; 1400 - 1426. 10.33437/ksusbd.739952
IEEE Pilatin A "Tüketicilerin Kredi Kartı Kullanımını Etkileyen Faktörler: Ordu İli Örneği." , ss.1400 - 1426, 2021. 10.33437/ksusbd.739952
ISNAD Pilatin, Abdulmuttalip. "Tüketicilerin Kredi Kartı Kullanımını Etkileyen Faktörler: Ordu İli Örneği". (2021), 1400-1426. https://doi.org/10.33437/ksusbd.739952
APA Pilatin A (2021). Tüketicilerin Kredi Kartı Kullanımını Etkileyen Faktörler: Ordu İli Örneği. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(2), 1400 - 1426. 10.33437/ksusbd.739952
Chicago Pilatin Abdulmuttalip Tüketicilerin Kredi Kartı Kullanımını Etkileyen Faktörler: Ordu İli Örneği. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 18, no.2 (2021): 1400 - 1426. 10.33437/ksusbd.739952
MLA Pilatin Abdulmuttalip Tüketicilerin Kredi Kartı Kullanımını Etkileyen Faktörler: Ordu İli Örneği. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.18, no.2, 2021, ss.1400 - 1426. 10.33437/ksusbd.739952
AMA Pilatin A Tüketicilerin Kredi Kartı Kullanımını Etkileyen Faktörler: Ordu İli Örneği. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2021; 18(2): 1400 - 1426. 10.33437/ksusbd.739952
Vancouver Pilatin A Tüketicilerin Kredi Kartı Kullanımını Etkileyen Faktörler: Ordu İli Örneği. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2021; 18(2): 1400 - 1426. 10.33437/ksusbd.739952
IEEE Pilatin A "Tüketicilerin Kredi Kartı Kullanımını Etkileyen Faktörler: Ordu İli Örneği." Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18, ss.1400 - 1426, 2021. 10.33437/ksusbd.739952
ISNAD Pilatin, Abdulmuttalip. "Tüketicilerin Kredi Kartı Kullanımını Etkileyen Faktörler: Ordu İli Örneği". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 18/2 (2021), 1400-1426. https://doi.org/10.33437/ksusbd.739952