Yıl: 2021 Cilt: 18 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 142 - 150 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.4274/tjps.galenos.2020.66735 İndeks Tarihi: 17-01-2022

Impact of Clinical Pharmacist-led Interventions in Turkey

Öz:
Detecting drug-related problems (DRPs) is important in pharmaceutical care in for better therapeutic outcomes. Clinical pharmacists-led comprehensive medication management plays a crucial role in the rational use of drugs by preventing, identifying, and resolving DRPs. In this review, we aimed to determine the effect of interventions on patient outcomes performed by clinical pharmacists in Turkey. A systematic literature search was performed on PubMed, Google Scholar, EMBASE, Cochrane Library, and Turkish databases (ULAKBIM, Dergipark). The main categories were “clinical pharmacist”, “intervention”, and “Turkey”. Two reviewers reviewed each article independently. Two independent reviewers screened all records and extracted data; disagreements were resolved through a consensus. Randomized controlled studies, pre- to post-intervention comparison studies, and cross-sectional studies including pharmacist-led interventions were included in the review. This review included 15 articles evaluating clinical pharmacist interventions. Ten studies (66.7%) focused on DRPs and pharmacist interventions to these problems, while the remaining 5 (33.3%) studies focused on patient education and adherence issues. Studies were conducted in oncology (33.3%), geriatrics (20.0%), chest diseases (13.3%), psychiatry (6.7%), cardiology (6.7%), and infectious diseases (6.7%) clinics. When results of studies are reviewed, most of the interventions were made at the prescriber level followed by the drug level and patient level. Problems were solved in 54.2-93.2% of DRPs, and adherence, patient knowledge, or skills were improved in most of the studies. Most of the studies were carried out within the scope of a postgraduate or doctorate thesis and yet various positive outcomes such as the prevention of side effects, increased quality of life, and decreased duration of hospital stay were observed with high positive rates of interventions, which indicate that other healthcare workers are ready to collaborate with the clinical pharmacists in Turkey.
Anahtar Kelime:

Türkiye’de Klinik Eczacı Tarafından Yapılan Müdahalelerin Etkisi

Öz:
İlaçla ilgili problemlerin saptanması (İİP), farmasötik bakım kapsamında daha iyi tedavi sonuçlarının sağlanması açısından önemlidir. Klinik eczacı tarafından yapılan kapsamlı ilaç yönetimi, ilaçla ilgili problemleri önleyerek, tanımlayarak ve çözerek ilaçların rasyonel kullanımında önemli bir rol oynamaktadır. Bu derlemede, Türkiye’de klinik eczacı tarafından yapılan müdahalelerin hasta sonuçları üzerindeki etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. PubMed, Google Akademik, EMBASE, Cochrane Kütüphanesi ve Türk veri tabanlarında (ULAKBIM, Dergipark) sistematik bir literatür taraması yapılmıştır. Ana kategoriler “klinik eczacı”, “müdahale” ve “Türkiye” olarak belirlenmiştir. İki araştırmacı her makaleyi bağımsız olarak gözden geçirmiştir. İki bağımsız araştırmacı ise tüm kayıtları taramış ve verileri elde etmiş; anlaşmazlıklar fikir birliği ile çözülmüştür. Eczacılar tarafından yapılan müdahaleleri içeren randomize kontrollü çalışmalar, müdahale öncesi ve sonrası karşılaştırma çalışmaları ve kesitsel çalışmalar derlemeye dahil edilmiştir. Bu derlemeye, klinik eczacı müdahalelerini değerlendiren 15 makale dahil edilmiştir. On çalışma (%66,7) ilaçla ilgili problemler ve bu problemlere eczacı müdahalelerine odaklanırken, geri kalan 5 (%33,3) çalışma hasta eğitimi ve uyunç konularına odaklanmıştır. Çalışmalar, onkoloji (%33,3), geriatri (%20,0), göğüs hastalıkları (%13,3), psikiyatri (%6,7), kardiyoloji (%6,7) ve enfeksiyon hastalıkları (%6,7) kliniklerinde yapılmıştır. Çalışmaların sonuçları incelendiğinde, müdahalelerin çoğu hekim düzeyinde, daha sonrası ise ilaç düzeyi ve hasta düzeyinde yapılmıştır. İİP’lerin %54,2-93,2’sinde problem çözülmüştür ve çalışmaların çoğunda uyunç, hasta bilgisi veya becerileri geliştirilmiştir. Çalışmaların çoğunluğu yüksek lisans veya doktora tezi kapsamında yapılmıştır. Müdahalelerin yüksek kabul oranlarının yanı sıra, yan etkilerin önlenmesi, yaşam kalitesinde artış ve hastanede kalış süresinde azalma gibi çeşitli olumlu sonuçlar gözlenmiştir. Bu sonuçlar Türkiye’deki diğer sağlık çalışanlarının klinik eczacılarla iş birliği yapmaya hazır olduklarını göstermektedir
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
 • van den Bemt PM, Egberts TC, de Jong-van den Berg LT, Brouwers JR. Drug-related problems in hospitalised patients. Drug Saf. 2000;22:321-333.
 • Schlienger RG, Fedson DS, Jick SS, Jick H, Meier CR. Statins and the risk of pneumonia: a population-based, nested case-control study. Pharmacotherapy. 2007;27:325-332.
 • Viktil KK, Blix HS. The impact of clinical pharmacists on drug-related problems and clinical outcomes. Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2008;102:275-280.
 • Ellis SL, Billups SJ, Malone DC, Carter BL, Covey D, Mason B, Jue S, Carmichael J, Guthrie K, Sintek CD, Dombrowski R, Geraets DR, Amato M. Types of interventions made by clinical pharmacists in the IMPROVE study. Impact of managed pharmaceutical care on resource utilization and outcomes in veterans affairs medical centers. Pharmacotherapy. 2000;20:429-435.
 • Schumock GT, Michaud J, Guenette AJ. Re-engineering: an opportunity to advance clinical practice in a community hospital. Am J Health Syst Pharm. 1999;56:1945-1949.
 • Gourley DR, Gourley GA, Solomon DK, Portner TS, Bass GE, Holt JM, Braden RL, Rawls N, Wicke WR, Ogden J, Lawrence B. Development, implementation, and evaluation of a multicenter pharmaceutical care outcomes study. J Am Pharm Assoc (Wash). 1998;38:567-573.
 • Garcao JA, Cabrita J. Evaluation of a pharmaceutical care program for hypertensive patients in rural Portugal. J Am Pharm Assoc (Wash). 2002;42:858-864.
 • Gonzalez-Martin G, Joo I, Sanchez I. Evaluation of the impact of a pharmaceutical care program in children with asthma. Patient Educ Couns. 2003;49:13-18.
 • Paulos CP, Nygren CE, Celedon C, Carcamo CA. Impact of a pharmaceutical care program in a community pharmacy on patients with dyslipidemia. Ann Pharmacother. 2005;39:939-943.
 • Anaya JP, Rivera JO, Lawson K, Garcia J, Luna J, Jr., Ortiz M. Evaluation of pharmacist-managed diabetes mellitus under a collaborative drug therapy agreement. Am J Health Syst Pharm. 2008;65:1841-1845.
 • Strand LM, Guerrero RM, Nickman NA, Morley PC. Integrated patientspecific model of pharmacy practice. Am J Hosp Pharm. 1990;47:550- 554.
 • Biles JA. The doctor of pharmacy. JAMA. 1983;249:1157-1160.
 • Schumock GT, Butler MG, Meek PD, Vermeulen LC, Arondekar BV, Bauman JL; 2002 Task Force on Economic Evaluation of Clinical Pharmacy Services of the American College of Clinical Pharmacy. Evidence of the economic benefit of clinical pharmacy services: 1996- 2000. Pharmacotherapy. 2003;23:113-132.
 • Bond CA, Raehl CL, Franke T. Clinical pharmacy services, pharmacy staffing, and the total cost of care in United States hospitals. Pharmacotherapy. 2000;20:609-621.
 • Bond CA, Raehl CL. Clinical pharmacy services, pharmacy staffing, and hospital mortality rates. Pharmacotherapy. 2007;27:481-493.
 • Kaboli PJ, Hoth AB, McClimon BJ, Schnipper JL. Clinical pharmacists and inpatient medical care: a systematic review. Arch Intern Med. 2006;166:955-964.
 • Pickard AS, Hung SY. An update on evidence of clinical pharmacy services’ impact on health-related quality of life. Ann Pharmacother. 2006;40:1623-1634.
 • De Rijdt T, Willems L, Simoens S. Economic effects of clinical pharmacy interventions: a literature review. Am J Health Syst Pharm. 2008;65:1161- 1172.
 • Pedersen CA, Schneider PJ, Santell JP. ASHP national survey of pharmacy practice in hospital settings: prescribing and transcribing--2001. Am J Health Syst Pharm. 2001;58:2251-2266.
 • Pande S, Hiller JE, Nkansah N, Bero L. The effect of pharmacist-provided non-dispensing services on patient outcomes, health service utilisation and costs in low- and middle-income countries. Cochrane Database Syst Rev. 2013:CD010398.
 • Sancar M, Okuyan B, Apikoglu-Rabus S, Izzettin F. Opinion and knowledge towards pharmaceutical care of the pharmacists participated in clinical pharmacy and pharmaceutical care continuing education program. Turkish J Pharmaceutical Sci. 2013;10:245-254.
 • Ustel I. Klinik Eczacılık Eğitimi. FABAD J Pharm Sci. 1986;11:270-277. 23. Aypar E, Sancar M, Izzettin FV. New period in pharmacy: place in health system and clinical pharmacy. SD Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi. 2014;30:48-51.
 • Resmi Gazete (14.11.2014/29175), 6566 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun; 2014. p.3-7.
 • Dawoud DM, Smyth M, Ashe J, Strong T, Wonderling D, Hill J, Varia M, Dyer P, Bion J. Effectiveness and cost effectiveness of pharmacist input at the ward level: a systematic review and meta-analysis. Res Social Adm Pharm. 2019;15:1212-1222.
 • Rodrigues CR, Harrington AR, Murdock N, Holmes JT, Borzadek EZ, Calabro K, Martin J, Slack MK. Effect of pharmacy-supported transitionof-care interventions on 30-day readmissions: a systematic review and meta-analysis. Ann Pharmacother. 2017;51:866-889.
 • Umar RM, Apikoglu-Rabus S, Yumuk PF. Significance of a clinical pharmacist-led comprehensive medication management program for hospitalized oncology patients. Int J Clin Pharm. 2020;42:652-661.
 • Kucuk E, Bayraktar-Ekincioglu A, Erman M, Kilickap S. Drug-related problems with targeted/immunotherapies at an oncology outpatient clinic. J Oncol Pharm Pract. 2020;26:595-602.
 • Ertuna E, Arun MZ, Ay S, Kocak FOK, Gokdemir B, Ispirli G. Evaluation of pharmacist interventions and commonly used medications in the geriatric ward of a teaching hospital in Turkey: a retrospective study. Clin Interv Aging. 2019;14:587-600.
 • Yalcin N, Ak S, Gurel SC, Celiker A. Compliance in schizophrenia spectrum disorders: the role of clinical pharmacist. Int Clin Psychopharmacol. 2019;34:298-304.
 • Izzettin FV, Celik S, Acar RD, Tezcan S, Aksoy N, Bektay MY, Sancar M. The role of the clinical pharmacist in patient education and monitoring of patients under warfarin treatment. J Res Pharm. 2019;23:1057-163.
 • Kara E, İnkaya AÇ, Aydın Haklı D, Demirkan K, Ünal S. Polypharmacy and drug-related problems among people living with HIV/AIDS: a singlecenter experience. Turk J Med Sci. 2019;49:222-229.
 • Paksoy C, Özkan Ö, Ustaalioğlu BB, Sancar M, Demirtunç R, Izzettin FV, Okuyan B. Evaluation of potentially inappropriate medication utilization in elderly patients with cancer at outpatient oncology unit. J Oncol Pharm Pract. 2019;25:1321-1327.
 • Tecen-Yucel K, Bayraktar-Ekincioglu A, Kilickap S, Erman M. Clinical pharmacy practices in oncology patients treated with tyrosine kinase inhibitors. Int J Hematol Oncol. 2018;28:53-60.
 • Izzettin FV, Al-taie A, Sancar M, Aliustaoğlu M. Influence of pharmacist recommendations for chemotherapy-related problems in diabetic cancer patients. MARMARA Pharm J. 2017;21:603-611.
 • Tezcan S, İzzettin FV, Sancar M, Turhal NS, Yumuk PF. Role of clinical oncology pharmacist in determination of pharmaceutical care needs in patients with colorectal cancer. Eur J Hosp Pharm. 2018;25:e17-e20.
 • Apikoglu-Rabus S, Yesilyaprak G, Izzettin FV. Drug-related problems and pharmacist interventions in a cohort of patients with asthma and chronic obstructive pulmonary disease. Respir Med. 2016;120:109-115.
 • Selcuk A, Sancar M, Okuyan B, Demirtunc R, Izzettin FV. The potential role of clinical pharmacists in elderly patients during hospital admission. Pharmazie. 2015;70:559-562.
 • Sancar M, Sirinoglu Y, Okuyan B, Karagoz T, Izzettin FV. The effect of pharmacist-led education on inhaler use skills in hospitalised patients with chronic obstructive pulmonary disease. Eur J Hosp Pharm. 2015;22:366-368.
 • Turnacilar M, Sancar M, Apikoglu-Rabus S, Hursitoglu M, Izzettin FV. Improvement of diabetes indices of care by a short pharmaceutical care program. Pharm World Sci. 2009;31:689-689.
 • Clark PM, Karagoz T, Apikoglu-Rabus S, Izzettin FV. Effect of pharmacistled patient education on adherence to tuberculosis treatment. Am J Health Syst Pharm. 2007;64:497-505.
 • Schumock GT, Meek PD, Ploetz PA, Vermeulen LC. Economic evaluations of clinical pharmacy services--1988-1995. The Publications Committee of the American College of Clinical Pharmacy. Pharmacotherapy. 1996;16:1188-1208.
 • Penm J, Li Y, Zhai S, Hu Y, Chaar B, Moles R. The impact of clinical pharmacy services in China on the quality use of medicines: a systematic review in context of China’s current healthcare reform. Health Policy Plan. 2014;29:849-872.
 • Rotta I, Salgado TM, Silva ML, Correr CJ, Fernandez-Llimos F. Effectiveness of clinical pharmacy services: an overview of systematic reviews (2000-2010). Int J Clin Pharm. 2015;37:687-697.
 • Pehlivanli A, Akyol B, Ozcelikay G. Evaluation of studies between 2006- 2016 years contributions related to treatment of clinical pharmacists. Turkiye Klinikleri J Health Sci. 2018;3:95-112.
 • Sancar M, Duzgun E, Okuyan B, Deniz S, Calıskan M, Coskun K, İzzettin FV. Determination of side effects and medication adherence in major depression patients utilized antidepressants. MARMARA Pharm J. 2017;21:183-189.
 • Sancar M, Mutlu BY, Okuyan B, Izzettin FV. Determination of geriatric patients’ drug profile and identify their pharmaceutical care requirements by determining potential risk factors. Eur Geriatr Med. 2011;2:280-283.
 • Okuyan B, Saglam B, Emre E, Demirtunc R, Izzettin F, Sancar M. Attitude and knowledge of hospitalized patients with type 2 diabetes mellitus towards disposable insulin pens utilization. MARMARA Pharm J. 2014;18:159-163.
 • Aras E, Bayraktar-Ekincioglu A, Kilickap S. Risk assessment of febrile neutropenia and evaluation of G-CSF use in patients with cancer: a reallife study. Support Care Cancer. 2020;28:691-699.
 • Abunahlah N, Elawaisi A, Velibeyoglu FM, Sancar M. Drug related problems identified by clinical pharmacist at the Internal Medicine Ward in Turkey. Int J Clin Pharm. 2018;40:360-367.
 • American College of Clinical Pharmacy. The definition of clinical pharmacy. Pharmacotherapy. 2008;28:816-817.
APA KARA E, ÇAKIR B, SANCAR M, DEMİRKAN K (2021). Impact of Clinical Pharmacist-led Interventions in Turkey. , 142 - 150. 10.4274/tjps.galenos.2020.66735
Chicago KARA EMRE,ÇAKIR Burcu KELLECİ,SANCAR Mesut,DEMİRKAN Kutay Impact of Clinical Pharmacist-led Interventions in Turkey. (2021): 142 - 150. 10.4274/tjps.galenos.2020.66735
MLA KARA EMRE,ÇAKIR Burcu KELLECİ,SANCAR Mesut,DEMİRKAN Kutay Impact of Clinical Pharmacist-led Interventions in Turkey. , 2021, ss.142 - 150. 10.4274/tjps.galenos.2020.66735
AMA KARA E,ÇAKIR B,SANCAR M,DEMİRKAN K Impact of Clinical Pharmacist-led Interventions in Turkey. . 2021; 142 - 150. 10.4274/tjps.galenos.2020.66735
Vancouver KARA E,ÇAKIR B,SANCAR M,DEMİRKAN K Impact of Clinical Pharmacist-led Interventions in Turkey. . 2021; 142 - 150. 10.4274/tjps.galenos.2020.66735
IEEE KARA E,ÇAKIR B,SANCAR M,DEMİRKAN K "Impact of Clinical Pharmacist-led Interventions in Turkey." , ss.142 - 150, 2021. 10.4274/tjps.galenos.2020.66735
ISNAD KARA, EMRE vd. "Impact of Clinical Pharmacist-led Interventions in Turkey". (2021), 142-150. https://doi.org/10.4274/tjps.galenos.2020.66735
APA KARA E, ÇAKIR B, SANCAR M, DEMİRKAN K (2021). Impact of Clinical Pharmacist-led Interventions in Turkey. Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences, 18(4), 142 - 150. 10.4274/tjps.galenos.2020.66735
Chicago KARA EMRE,ÇAKIR Burcu KELLECİ,SANCAR Mesut,DEMİRKAN Kutay Impact of Clinical Pharmacist-led Interventions in Turkey. Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences 18, no.4 (2021): 142 - 150. 10.4274/tjps.galenos.2020.66735
MLA KARA EMRE,ÇAKIR Burcu KELLECİ,SANCAR Mesut,DEMİRKAN Kutay Impact of Clinical Pharmacist-led Interventions in Turkey. Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences, vol.18, no.4, 2021, ss.142 - 150. 10.4274/tjps.galenos.2020.66735
AMA KARA E,ÇAKIR B,SANCAR M,DEMİRKAN K Impact of Clinical Pharmacist-led Interventions in Turkey. Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences. 2021; 18(4): 142 - 150. 10.4274/tjps.galenos.2020.66735
Vancouver KARA E,ÇAKIR B,SANCAR M,DEMİRKAN K Impact of Clinical Pharmacist-led Interventions in Turkey. Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences. 2021; 18(4): 142 - 150. 10.4274/tjps.galenos.2020.66735
IEEE KARA E,ÇAKIR B,SANCAR M,DEMİRKAN K "Impact of Clinical Pharmacist-led Interventions in Turkey." Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences, 18, ss.142 - 150, 2021. 10.4274/tjps.galenos.2020.66735
ISNAD KARA, EMRE vd. "Impact of Clinical Pharmacist-led Interventions in Turkey". Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences 18/4 (2021), 142-150. https://doi.org/10.4274/tjps.galenos.2020.66735