Yıl: 2021 Cilt: 4 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 351 - 357 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.5336/jtracom.2020-79593 İndeks Tarihi: 15-06-2022

Knowledge and Attitudes of Pediatric Nurses Towards Traditional Complementary and Alternative Medicine and Applications Consulted by Families

Öz:
Objective: The study aimed to determine pediatric nurses' knowledge and attitudes about traditional complementary and alternative medicine (TCAM) and applications consulted to them by families. Material and Methods: This descriptive cross-sectional study was conducted with 236 pediatric nurses working in two different pediatric hospitals between May and July 2018. The data were obtained through participant forms questioning nurses' sociodemographic and professional characteristics, TCAM consulted by families, and the Holistic Complementary and Alternative Medicine Questionnaire (HCAMQ). Data analysis was performed by using SPSS 23.0 statistical program, and Kolmogorov-Smirnov Z test and non-parametric tests (Mann-Whitney U test, Kruskal-Wallis test) were used in addition to descriptive statistics. Results: Of the pediatric nurses participating in the study, 80.5% stated that they did not receive any training on complementary alternative medicine and 83.2% did not consider themselves competent in this regard. It was determined that parents mostly consult nurses about complementary and alternative medicine applications regarding neonatal care and some common symptoms seen in children (fever, cough, diarrhea, constipation, etc.). Nurses' mean HCAMQ score was 25.32±6.13. A statistically significant relationship was found between the nurses' mean HCAMQ scores and their marital status (p<0.005). Conclusion: The pediatric nurses' attitudes towards complementary alternative medicine were positive. It was concluded that the nurses had insufficient knowledge about complementary alternative medicine and that it should be included in the curriculum and in-service training in nursing.
Anahtar Kelime:

Pediatri Hemşirelerinin Geleneksel Alternatif ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarına Yönelik Bilgi ve Tutumları ile Ailelerin Danıştıkları Yöntemler

Öz:
Amaç: Bu çalışma, pediatri hemşirelerinin geleneksel alternatif ve tamamlayıcı tıp (GETAT) hakkındaki bilgi düzeyleri ve tutumları ile ailelerin kendilerine danıştıkları yöntemleri belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Gereç ve Yöntemler: Kesitsel ve tanımlayıcı nitelikte olan bu çalışma, Mayıs-Temmuz 2018 tarihleri arasında 2 çocuk hastanesinde çalışan 236 pediatri hemşiresi ile gerçekleştirildi. Veriler, hemşirelerin sosyodemografik, mesleki özellikleri ve ailelerin danıştıkları GETAT yöntemlerini içeren form ile Bütüncül Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbba Karşı Tutum Ölçeği (BTATKTÖ) kullanılarak elde edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 23.0 istatistik programı kullanılmış olup, tanımlayıcı istatistiklerin yanında, Kolmogorov-Smirnov Z testi ve nonparametrik testler (Mann-Whitney U testi, KruskalWallis testi) ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Çalışmaya katılan pediatri hemşirelerinin %80,5’i, tamamlayıcı alternatif tıpla ilgili herhangi bir eğitim almadıkları ve %83,2’si kendilerini bu konuda yeterli görmediklerini belirtmişlerdir. Ebeveynler, hemşirelere daha çok yenidoğan bakımı ve çocuklarda sık görülen bazı semptomlara yönelik (ateş, öksürük, diyare, konstipasyon vs.) GETAT yöntemlerini danıştıkları saptanmıştır. Hemşirelerin BTATKTÖ puan ortalaması 25,32±6,13 olarak bulunmuştur. Hemşirelerin, BTATKTÖ puan ortalamaları ile medeni durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır (p<0,005). Sonuç: Çalışmaya, pediatri kliniğinde çalışan hemşirelerin tamamlayıcı alternatif tıbba karşı tutumlarının pozitif yönde olduğu belirlenmiştir. Hemşirelerin tamamlayıcı alternatif tıbba karşı yeterli bilgiye sahip olmadıkları, hemşirelik eğitim müfredatı ve hemşirelikte hizmet içi eğitimlerde yer verilmesi önerilmektedir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA TURAL BÜYÜK E, Bayrak H (2021). Knowledge and Attitudes of Pediatric Nurses Towards Traditional Complementary and Alternative Medicine and Applications Consulted by Families. , 351 - 357. 10.5336/jtracom.2020-79593
Chicago TURAL BÜYÜK ESRA,Bayrak Hasret yasemin Knowledge and Attitudes of Pediatric Nurses Towards Traditional Complementary and Alternative Medicine and Applications Consulted by Families. (2021): 351 - 357. 10.5336/jtracom.2020-79593
MLA TURAL BÜYÜK ESRA,Bayrak Hasret yasemin Knowledge and Attitudes of Pediatric Nurses Towards Traditional Complementary and Alternative Medicine and Applications Consulted by Families. , 2021, ss.351 - 357. 10.5336/jtracom.2020-79593
AMA TURAL BÜYÜK E,Bayrak H Knowledge and Attitudes of Pediatric Nurses Towards Traditional Complementary and Alternative Medicine and Applications Consulted by Families. . 2021; 351 - 357. 10.5336/jtracom.2020-79593
Vancouver TURAL BÜYÜK E,Bayrak H Knowledge and Attitudes of Pediatric Nurses Towards Traditional Complementary and Alternative Medicine and Applications Consulted by Families. . 2021; 351 - 357. 10.5336/jtracom.2020-79593
IEEE TURAL BÜYÜK E,Bayrak H "Knowledge and Attitudes of Pediatric Nurses Towards Traditional Complementary and Alternative Medicine and Applications Consulted by Families." , ss.351 - 357, 2021. 10.5336/jtracom.2020-79593
ISNAD TURAL BÜYÜK, ESRA - Bayrak, Hasret yasemin. "Knowledge and Attitudes of Pediatric Nurses Towards Traditional Complementary and Alternative Medicine and Applications Consulted by Families". (2021), 351-357. https://doi.org/10.5336/jtracom.2020-79593
APA TURAL BÜYÜK E, Bayrak H (2021). Knowledge and Attitudes of Pediatric Nurses Towards Traditional Complementary and Alternative Medicine and Applications Consulted by Families. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi, 4(3), 351 - 357. 10.5336/jtracom.2020-79593
Chicago TURAL BÜYÜK ESRA,Bayrak Hasret yasemin Knowledge and Attitudes of Pediatric Nurses Towards Traditional Complementary and Alternative Medicine and Applications Consulted by Families. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi 4, no.3 (2021): 351 - 357. 10.5336/jtracom.2020-79593
MLA TURAL BÜYÜK ESRA,Bayrak Hasret yasemin Knowledge and Attitudes of Pediatric Nurses Towards Traditional Complementary and Alternative Medicine and Applications Consulted by Families. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi, vol.4, no.3, 2021, ss.351 - 357. 10.5336/jtracom.2020-79593
AMA TURAL BÜYÜK E,Bayrak H Knowledge and Attitudes of Pediatric Nurses Towards Traditional Complementary and Alternative Medicine and Applications Consulted by Families. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi. 2021; 4(3): 351 - 357. 10.5336/jtracom.2020-79593
Vancouver TURAL BÜYÜK E,Bayrak H Knowledge and Attitudes of Pediatric Nurses Towards Traditional Complementary and Alternative Medicine and Applications Consulted by Families. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi. 2021; 4(3): 351 - 357. 10.5336/jtracom.2020-79593
IEEE TURAL BÜYÜK E,Bayrak H "Knowledge and Attitudes of Pediatric Nurses Towards Traditional Complementary and Alternative Medicine and Applications Consulted by Families." Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi, 4, ss.351 - 357, 2021. 10.5336/jtracom.2020-79593
ISNAD TURAL BÜYÜK, ESRA - Bayrak, Hasret yasemin. "Knowledge and Attitudes of Pediatric Nurses Towards Traditional Complementary and Alternative Medicine and Applications Consulted by Families". Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi 4/3 (2021), 351-357. https://doi.org/10.5336/jtracom.2020-79593