Yıl: 2010 Cilt: 9 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 127 - 132 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Sağlıklı genç bireylerde konstipasyon sorununun belirlenmesi

Öz:
AMAÇ: Bu çalışma, sağlıklı genç bireylerde Roma II kriterlerine göre konstipasyon görülme oranını belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak planlanmıştır. YÖNTEM: Araştırmanın örneklemini Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’nda 2006-2007 öğretim yılında okuyan öğrenciler oluşturmuştur (n=284). Verilerin toplanmasında Konstipasyon Anketi ve Bağırsak Alışkanlığı Sorgulama Formu-Görsel Analog Skala Anketi (VSAQ) kullanılmıştır. Roma II konstipasyon tanılama kriterlerini içeren VSAQ formundan elde edilen sonuçlara göre, bu kriterlerinden ikisine sahip olan öğrenciler konstipe olarak kabul edilmiştir. Verilerin analizinde ki kare testi, Pearson korelasyon analizi ve t test kullanılmıştır.BULGULAR: Çalışma sonuçlarına göre, öğrencilerin %56.7’sinin kendini konstipe olarak değerlendirdiği, %87.7’sinin Roma II kriterlerinden en az ikisine sahip olduğu, yurtta yaşayan ve az lifli beslenen öğrencilerde konstipasyon görülme durumunun daha yüksek olduğu (p<0.05), egzersiz yapma ve sigara içmenin konstipasyon görülme durumunu etkilemediği belirlenmiştir (p>0.05). Kendini konstipe kabul eden ve etmeyen öğrenciler arasında VSAQ’dan elde edilen ıkınma, tam boşalmama, dolgunluk hissi ve ağrı puan ortalamaları ile günlük yaşamın olumsuz etkilenmesi puan ortalaması istatistiksel olarak farklı bulunmuştur (p<0.05).SONUÇ: Çalışmamızda konstipasyon kriterlerinden en az ikisine sahip olan öğrenci oranının yüksek olması, günlük yaşamlarının olumsuz etkilenmesi ve tedavi için ilaç kullanmaları konstipasyonu üzerinde durulması gereken önemli bir sorun yapmaktadır. Öğrencilere, konstipasyonla etkili baş etmede öncelikle lifli beslenmeleri ve bol sıvı tüketmeleri önerilmektedir.
Anahtar Kelime:

Konular: Biyoloji Eğitim, Eğitim Araştırmaları

The identification of constipation problem in healthy young individuals

Öz:
AIM: This study was descriptively prepared to determine the rate of constipation in healthy young individuals according to Roma II criteria. METHOD: The study population consisted of students (n=284) who studied at Ege University, School of Nursing in the 2006-2007 academic year. Constipation Questionnaire and Bowel Habit Form-The Visual Scale Analog Questionnaire (VSAQ) were used in order to collect data. According to the findings of VSAQ form that includes Roma II criteria for the diagnosis of constipation, students fulfilling any two of the criteria, was accepted as being constipated. Chi-Square test, Pearson Correlation and T-Test were used to analyze the data. RESULTS: In the study results, it was determined that 56.7% of all students accepted themselves as being constipated, 87.7% of them fulfilled at least two of the Roma II criteria, the prevalence of constipation was higher in students who stayed in dormitories and ate less fibrous foods (p<0.05), and doing exercise and smoking did not affect the constipation problem (p>0.05). The mean scores of straining, not being completely empty, sense of fullness and pain obtained from the VSAQ and the mean score of negative effect on daily life were found to be statistically different between students, who accepted themselves as being constipated and who did not (p<0.05). CONCLUSION: Higher rate of students fulfilling at least two of the criteria, the determination of the negative effect of the constipation on daily life, and the drug use for the treatment was considered that constipation is a problem which excessive emphasis should be put on. To relieve constipation, firstly high fibrous food and plentiful fluid consumption are suggested to the students.
Anahtar Kelime:

Konular: Biyoloji Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Bolat E. Konstipasyonlu hastaya yaklaşım. Güncel Gastroenteroloji. 2006; 10(1): 116-19.
 • 2. Pamuk ÖN, Pamuk GE, Çelik AF. Functıonal Gastrointestinal Disorders, Revalidation of Description of Constipation in Terms of Recall Bias and Visual Scale Analog Questionnaire. Journal of Gastroenterology and Hepatology. 2003; 18: 1417-22.
 • 3. Talley NJ, Jones M, Nuyts G, Dubois D. Risk Factors For Chronic Constipation Based on a General Practice Sample. American Journal of Gastroenterology. 2003; 98: 1107-11.
 • 4. Kronik kabızlık. Türkiye’de sık karşılaşılan hastalıklar. 2007. II Sempozyum Dizisi No:58: 43_58._Yurdakul_İ_.http://www.ctf.edu.tr/stek/p dfs/58/5803.pdf [Erişim Tarihi:1.8.2009].
 • 5. Pare P, Ferrazzi S, Thompson WG, Irvine EJ, Rance L. An Epidemiological Survey of Constipation in Canada: Definitions, Rates, Demographics, And Predictors of Health Care Seeking. American Journal of Gastroenterology. 2001; 96: 3130–37.
 • 6. Sperber AD, Shvartzman P, Friger M, Fich A. A comparative reappraisal of the Rome II and Rome III diagnostic criteria: are we getting closer to the ‘true’ prevalence of irritable bowel syndrome? European Journal of Gastroenterology & Hepatology. 2007; 19: 441- 47.
 • 7. Türkay C, Aydoğan T, Özden A. Konstipasyon tanım ve epidemiyolojisi. Güncel Gastroenteroloji. 2005; 9(1): 48-52.
 • 8. Çetinkaya H, Aydınlı O. İrritabl Barsak Sendromuyla Enflamatuvar Barsak Hastalığı Arasındaki İlişki. Güncel Gastroenteroloji. 2007; 11(4): 190-98.
 • 9. Rubin G, Dale A. Chronic constipation in children. British Medical Journal. 2006; 333: 1051-55
 • 10. Garrigues V, Galvez C, Ortiz V, Ponce M, Nos P, Ponce J. Prevalence of Constipation: Agreement Among Several Criteria and Evaluation of the Diagnostic Accuracy of Qualifying Symptoms and Self-reported Definition in a Population-Based Survey in Spain. American Journal Epidemiology. 2004; 159: 520-26.
 • 11. Higgins PD, Johanson JF. Epidemiology of constipation in North America: a systematic review. American Journal of Gastroenterology. 2004; 99(4): 750-59.
 • 12. Okubo H, Sasaki S, Murakami K, Kim MK, Takahashi Y, Hosoi Y et al. Dietary patterns Associated With Functional Constipation Among Japanese Women Aged 18 to 20 Years: a cross-sectional study. Journal of Nutritional Science and Vitaminology. 2007; 53(3): 232-38
 • 13. Peppas G, Alexiou VG, Mourtzoukou E, Falagas ME. Epidemiology of Constipation in Europe and Oceania: A Systematic Review. BMC Gastroenterology. 2005; 8(5): 1-7.
 • 14. Won Jun D, Park HY, Lee OY, Hang LL, Byung CY, Ho Soon C et al. A population-based study on bowel habits in a Korean Community: Prevalence of Functional Constipation And Self-Reported Constipation. Digestive Diseases and Sciences. 2006; 51:1471-77
 • 15. Özden A, Çetinkaya H, Özkan M, Sarıoğlu M, Yalçın B, Yalçın S ve ark. Ankara ve çevresindeki toplumda defekasyon sorunu. Gastroenteroloji. 1996; 7(Ek 1): 107.
 • 16. Karaman N, Turkay C, Yonem O. Irritable bowel syndrome prevalence in city center of Sivas. Turk Journal of Gastroenterology. 2003; 14: 128-31.
 • 17. Kasap E, Bor S. Fonksiyonel barsak hastalığı prevalansı. Güncel Gastroenteroloji. 2006; 10(2): 165-68.
 • 18. Richmond JP, Wright ME. Development of a constipation risk assessment scale. Clinical Effectiveness in Nursing. 2005; 9: 37–48.
 • 19. Uz, B, Türkay C, Bavbek N, Işık A, Erbayrak M, Erkmen MU. Konstipasyon saptanan olgularımızın değerlendirilmesi. Akademik Gastroenteroloji. 2006; 5(1): 56-59.
 • 20. Chan AOO, Lam K F, Hui WM, Hu WH, Li J, Lai KC, et al. Validated questionnaire on diagnosis and symptom severity for functional constipation in the Chinese population. Alimentary Pharmacology & Therapeutics. 2005; 5(22): 483-88.
 • 21. Tuteja AK, Talley NJ, Joos SK, Woehl JV, Hickam DH. Is constipation associated with decreased physical activity in normally active subjects? American Journal of Gastroenterology. 2005; 100: 124-29.
 • 22. Garibağaoğlu M, Budak N, Öner N, Sağlam Ö, Nişli K. Üç farklı Üniversitede Eğitim Gören Kız Öğrencilerin Beslenme Durumları ve Vücut Ağırlıklarının Değerlendirmesi. Sağlık Bilimleri Dergisi. 2006; 15(3): 173-80.
 • 23. Mazıcıoğlu MM, Öztürk A. Üniversite 3 ve 4. Sınıf öğrencilerinde beslenme alışkanlıkları ve bunu etkileyen faktörler. Erciyes Tıp Dergisi. 2003; 25(4): 172-78.
 • 24. Orak S, Akgün S, Orhan H. Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarının araştırılması. SDÜ Tıp Fakültsi Dergisi. 2006; 13(2): 5-11.
 • 25. Yılmaz E, Özkan S. Üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarının incelenmesi. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi. 2007; 2(6): 88-104.
 • 26. Ayaz S, Tezcan S, Akıncı F. Hemşirelik yüksekokulu öğrencilerinin sağlığı geliştirme davranışları. C.Ü.Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi. 2005; 9(2): 26-34.
 • 27. Ponce J, Martınez B, Fernandez A, Ponce M, Bastida G, Plá, E, et al. Constipation During Pregnancy: a Longitudinal Survey Based on Self-reported Symptoms and the Rome II Criteria. European Journal of Gastroenterology & Hepatology. 2008; 20: 56-61.
 • 28. Dukas L, Willett WC, Giovannucci EL. Association Between Physical Activity, Fiber Intake, and Other Lifestyle Variables and Constipation in a Study of Women. The American Journal Of Gastroenterology. 2003; 98 (8): 1790-96.
 • 29. Murakami K, Okubo H, Sasaki S. Dietary Intake in Relation to Self-reported Constipation among Japanese Women Aged 18-20 years. European Journal of Clinical Nutrition. 2006; 60: 650-57.
 • 30. Carvalho EB, Vitolo MR, Gama CM, Lopez FA, Taddei JAC, Morais MB. Fiber intake, Constipation, and Overweight among Adolescents Living in Sao Paulo City. Nutrition. 2006; 22(7-8): 744-49.
APA UYSAL N, KHORSHID L, Eşer İ (2010). Sağlıklı genç bireylerde konstipasyon sorununun belirlenmesi. , 127 - 132.
Chicago UYSAL NURCAN,KHORSHID Leyla,Eşer İsmet Sağlıklı genç bireylerde konstipasyon sorununun belirlenmesi. (2010): 127 - 132.
MLA UYSAL NURCAN,KHORSHID Leyla,Eşer İsmet Sağlıklı genç bireylerde konstipasyon sorununun belirlenmesi. , 2010, ss.127 - 132.
AMA UYSAL N,KHORSHID L,Eşer İ Sağlıklı genç bireylerde konstipasyon sorununun belirlenmesi. . 2010; 127 - 132.
Vancouver UYSAL N,KHORSHID L,Eşer İ Sağlıklı genç bireylerde konstipasyon sorununun belirlenmesi. . 2010; 127 - 132.
IEEE UYSAL N,KHORSHID L,Eşer İ "Sağlıklı genç bireylerde konstipasyon sorununun belirlenmesi." , ss.127 - 132, 2010.
ISNAD UYSAL, NURCAN vd. "Sağlıklı genç bireylerde konstipasyon sorununun belirlenmesi". (2010), 127-132.
APA UYSAL N, KHORSHID L, Eşer İ (2010). Sağlıklı genç bireylerde konstipasyon sorununun belirlenmesi. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 9(2), 127 - 132.
Chicago UYSAL NURCAN,KHORSHID Leyla,Eşer İsmet Sağlıklı genç bireylerde konstipasyon sorununun belirlenmesi. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 9, no.2 (2010): 127 - 132.
MLA UYSAL NURCAN,KHORSHID Leyla,Eşer İsmet Sağlıklı genç bireylerde konstipasyon sorununun belirlenmesi. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, vol.9, no.2, 2010, ss.127 - 132.
AMA UYSAL N,KHORSHID L,Eşer İ Sağlıklı genç bireylerde konstipasyon sorununun belirlenmesi. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni. 2010; 9(2): 127 - 132.
Vancouver UYSAL N,KHORSHID L,Eşer İ Sağlıklı genç bireylerde konstipasyon sorununun belirlenmesi. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni. 2010; 9(2): 127 - 132.
IEEE UYSAL N,KHORSHID L,Eşer İ "Sağlıklı genç bireylerde konstipasyon sorununun belirlenmesi." TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 9, ss.127 - 132, 2010.
ISNAD UYSAL, NURCAN vd. "Sağlıklı genç bireylerde konstipasyon sorununun belirlenmesi". TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 9/2 (2010), 127-132.