DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETMENLERİNİN DERS PLANLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ VE DERS PLANLARINDA KULLANDIKLARI ÖĞRETİM STRATEJİLERİ

Yıl: 2021 Cilt: 10 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 226 - 240 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 24-11-2022

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETMENLERİNİN DERS PLANLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ VE DERS PLANLARINDA KULLANDIKLARI ÖĞRETİM STRATEJİLERİ

Öz:
Bu çalışmanın amacı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (DKAB) öğretmenlerinin ders planları ile ilgili görüşlerini ve ders planlarında hangi öğretim stratejilerini kullandıklarını ortaya çıkarmaktır. Bu amaçla araştırmaya katılmaya istekli ve alanda çalışan 10 öğretmen ile yarı yapılandırılış mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Ayrıca öğretmenlerin ders planlarında kullandıkları öğretim stratejileri incelenmiştir. Araştırma nitel bir yaklaşımla yürütülmüş, görüşme ve ders planlarından elde edilen veriler içerik analizi ile çözümlenip yorumlanmıştır. Çalışmamız sonucunda öğretmenlerin ders planı hazırlamanın gerekliliği ile ilgili fikir birliği içinde oldukları ancak ders planları için yeterli zaman ve emeği harcama konusunda bu istekliliği sürdürmedikleri görülmüştür. Öğretmenlerin hazırladıkları planlar incelendiğinde eğitim bilimsel bir yaklaşımın benimsenmediği ve daha ziyade öğretmen merkezli bir yaklaşım kullandıkları tespit edilmiştir.
Anahtar Kelime: Eğitim Din eğitimi Ders planı Öğrenme Öğretim stratejisi

THE OPINIONS OF RELIGIOUS CULTURE AND MORAL KNOWLEDGE TEACHERS ON THE LESSON PLANS AND THE LEARNING STRATEGIES USED IN THE LESSON PLANS

Öz:
The aim of this study is to reveal the views of Religious Culture and Moral Knowledge Teachers about lesson plans and which teaching strategies they use in their lesson plans. For this purpose, semi-structured inter views were conducted with 10 teachers who were willing to participate in the study and working in the field. In addition, the teaching strategies used by the teachers in their lesson plans prepared for different classes and achievements were examined. The research was conducted with a qualitative approach, and the data obtained from the interviews and lesson plans were analyzed and interpreted with content analysis. As a result of our study, it was observed that teachers agreed on the necessity of preparing a lesson plan, but they did not maintain this willingness to spend enough time and effort for lesson plans. When the plans prepared by the teachers were examined, it was determined that an educational scientific approach was not adopted and they used a teacher-centered approach.
Anahtar Kelime: Education Religious education Lesson plan Learning Instructional strategy

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA KAYA E (2021). DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETMENLERİNİN DERS PLANLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ VE DERS PLANLARINDA KULLANDIKLARI ÖĞRETİM STRATEJİLERİ. , 226 - 240.
Chicago KAYA EMRAH DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETMENLERİNİN DERS PLANLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ VE DERS PLANLARINDA KULLANDIKLARI ÖĞRETİM STRATEJİLERİ. (2021): 226 - 240.
MLA KAYA EMRAH DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETMENLERİNİN DERS PLANLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ VE DERS PLANLARINDA KULLANDIKLARI ÖĞRETİM STRATEJİLERİ. , 2021, ss.226 - 240.
AMA KAYA E DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETMENLERİNİN DERS PLANLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ VE DERS PLANLARINDA KULLANDIKLARI ÖĞRETİM STRATEJİLERİ. . 2021; 226 - 240.
Vancouver KAYA E DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETMENLERİNİN DERS PLANLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ VE DERS PLANLARINDA KULLANDIKLARI ÖĞRETİM STRATEJİLERİ. . 2021; 226 - 240.
IEEE KAYA E "DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETMENLERİNİN DERS PLANLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ VE DERS PLANLARINDA KULLANDIKLARI ÖĞRETİM STRATEJİLERİ." , ss.226 - 240, 2021.
ISNAD KAYA, EMRAH. "DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETMENLERİNİN DERS PLANLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ VE DERS PLANLARINDA KULLANDIKLARI ÖĞRETİM STRATEJİLERİ". (2021), 226-240.
APA KAYA E (2021). DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETMENLERİNİN DERS PLANLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ VE DERS PLANLARINDA KULLANDIKLARI ÖĞRETİM STRATEJİLERİ. İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 10(2), 226 - 240.
Chicago KAYA EMRAH DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETMENLERİNİN DERS PLANLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ VE DERS PLANLARINDA KULLANDIKLARI ÖĞRETİM STRATEJİLERİ. İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 10, no.2 (2021): 226 - 240.
MLA KAYA EMRAH DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETMENLERİNİN DERS PLANLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ VE DERS PLANLARINDA KULLANDIKLARI ÖĞRETİM STRATEJİLERİ. İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, vol.10, no.2, 2021, ss.226 - 240.
AMA KAYA E DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETMENLERİNİN DERS PLANLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ VE DERS PLANLARINDA KULLANDIKLARI ÖĞRETİM STRATEJİLERİ. İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi. 2021; 10(2): 226 - 240.
Vancouver KAYA E DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETMENLERİNİN DERS PLANLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ VE DERS PLANLARINDA KULLANDIKLARI ÖĞRETİM STRATEJİLERİ. İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi. 2021; 10(2): 226 - 240.
IEEE KAYA E "DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETMENLERİNİN DERS PLANLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ VE DERS PLANLARINDA KULLANDIKLARI ÖĞRETİM STRATEJİLERİ." İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 10, ss.226 - 240, 2021.
ISNAD KAYA, EMRAH. "DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETMENLERİNİN DERS PLANLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ VE DERS PLANLARINDA KULLANDIKLARI ÖĞRETİM STRATEJİLERİ". İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 10/2 (2021), 226-240.