Yıl: 2020 Cilt: 49 Sayı: 228 Sayfa Aralığı: 7 - 37 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 24-08-2021

İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN DERS PLANLAMA YETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Öz:
Eğitim öğretimin verimli olabilmesi açısından ders planlamaönemli bir yere sahiptir. Öğretimin planlanması öğretmenin veriminiartırır ve düzenli bir şekilde çalışmasını sağlayarak öğrencilerin gelişimine destek olur. Bu nedenle her öğretmenin ders planlama yeterliklerine yeterince sahip olması beklenmektedir. Araştırmanın amacı ilkokulve ortaokul öğretmenlerinin ders planlama yeterlik algılarını ve bu algılarının ilgili değişkenler bakımından farklılaşıp farklılaşmadığını saptamaktır. Araştırmanın modeli nicel araştırmalardan tarama niteliğindedir. Veriler “Ders Planlama İçin Yeterlik Ölçeği (DPYÖ)” ve anket formuile elde edilmiştir. Araştırmanın verileri Denizli ili Pamukkale ilçesindeki 20 ilkokul ve 18 ortaokulda görev yapan 268 öğretmenden toplanmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmenlerin ders planlama yeterliği algılarıbakımından kendilerini oldukça yüksek düzeyde gördükleri, öğretmenlerin büyük çoğunluğunun daha önce ders planlamaya ilişkin bir eğitimalmadığı, öğretmenlerin neredeyse tamamının ders planlamanın gerekliolduğunu düşündükleri ve ders planlamayı bir külfet olarak görmedikleri görüşleri belirlenmiştir. Ayrıca öğretmenlerin ders planlama yeterliği algılarının cinsiyet, mesleki kıdem, çalışılan okul türü ve külfet algısıbakımından farklılaştığı sonuçlarına da ulaşılmıştır.
Anahtar Kelime:

INVESTIGATION OF LESSON PLANNING COMPETENCIES OF PRIMARY AND SECONDARY SCHOOL TEACHERS

Öz:
Lesson planning has an important role for education to be efficient. The planning of instruction increases the teacher’s efficiency and helps the students to be trained according to their interests, desires and competencies by providing them to work regularly. For this reason, it is expected that each teacher must have sufficient course planning competencies. The aim of this study is to determine the primary school and secondary school teachers’ course planning competencies and course planning competencies in terms of some teacher related variables. The model of the study is survey model. The data were obtained by “The Competency Scale of Lesson Planning” and survey form developed by the researchers. The scales were applied to 268 teachers working in 20 primaries and 18 secondary schools in Pamukkale, Denizli. As a result of the research, it has seen that Teachers consider themselves quite sufficient in terms of lesson planning competency, although most of the teachers did not attend any training courses about lesson planning before. Also almost all of the teachers think that lesson planning is necessary, and that they did not consider course planning as a burden. The perceptions of course planning competency differed in terms of gender, professional seniority, type of school worked and burden perception.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA YILDIRIM E, Yildirim O (2020). İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN DERS PLANLAMA YETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ. , 7 - 37.
Chicago YILDIRIM ENGİN,Yildirim Ozen İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN DERS PLANLAMA YETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ. (2020): 7 - 37.
MLA YILDIRIM ENGİN,Yildirim Ozen İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN DERS PLANLAMA YETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ. , 2020, ss.7 - 37.
AMA YILDIRIM E,Yildirim O İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN DERS PLANLAMA YETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ. . 2020; 7 - 37.
Vancouver YILDIRIM E,Yildirim O İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN DERS PLANLAMA YETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ. . 2020; 7 - 37.
IEEE YILDIRIM E,Yildirim O "İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN DERS PLANLAMA YETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ." , ss.7 - 37, 2020.
ISNAD YILDIRIM, ENGİN - Yildirim, Ozen. "İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN DERS PLANLAMA YETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ". (2020), 7-37.
APA YILDIRIM E, Yildirim O (2020). İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN DERS PLANLAMA YETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Milli Eğitim, 49(228), 7 - 37.
Chicago YILDIRIM ENGİN,Yildirim Ozen İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN DERS PLANLAMA YETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Milli Eğitim 49, no.228 (2020): 7 - 37.
MLA YILDIRIM ENGİN,Yildirim Ozen İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN DERS PLANLAMA YETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Milli Eğitim, vol.49, no.228, 2020, ss.7 - 37.
AMA YILDIRIM E,Yildirim O İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN DERS PLANLAMA YETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Milli Eğitim. 2020; 49(228): 7 - 37.
Vancouver YILDIRIM E,Yildirim O İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN DERS PLANLAMA YETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Milli Eğitim. 2020; 49(228): 7 - 37.
IEEE YILDIRIM E,Yildirim O "İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN DERS PLANLAMA YETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ." Milli Eğitim, 49, ss.7 - 37, 2020.
ISNAD YILDIRIM, ENGİN - Yildirim, Ozen. "İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN DERS PLANLAMA YETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ". Milli Eğitim 49/228 (2020), 7-37.