Yıl: 2023 Cilt: 73 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 473 - 512 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.26650/ISTJECON2022-1221367 İndeks Tarihi: 20-07-2023

Akademisyenlerin Sanal Kaytarma Davranışlarının İş Stresine Etkisinin Kuşaklar Üzerinden İncelenmesi

Öz:
Bu araştırmada akademisyenlerin sanal kaytarma davranışlarının iş stresi üzerindeki etkisi kuşaklar üzerinden incelenmiş olup aynı zamanda sanal kaytarma ve iş stresi seviyelerinin demografik değişkenler ve sanal kaytarma öncüllerine göre farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmesi amaçlanmıştır. Türkiye’de farklı üniversitelerde görev yapmakta olan toplamda 383 akademisyene kolayda örnekleme yoluyla ulaşılmış ve online anket yöntemiyle veriler elde edilmiştir. Elde edilen verilere korelasyon analizi, Kruskal Wallis H ve Mann Whitney U testleri uygulanmıştır. Araştırmada, akademisyenlerin sanal kaytarma davranışları ile iş stresleri arasında anlamlı bir ilişki olmadığı saptanmıştır. Akademisyenlerin önemsiz sanal kaytarma davranışlarını daha fazla sergiledikleri, iş stresi ve sanal kaytarma seviyelerinin ise ortalama değerin altında olduğu görülmüştür. Y kuşağındaki akademisyenlerin, X kuşağındaki akademisyenlere göre sanal kaytarma ve iş stresi düzeylerinin daha yüksek olduğu saptanmıştır. Araştırmada akademisyenlerden oluşan bir örneklemin kullanılması ve sanal kaytarma ile iş stresi arasındaki ilişkinin kuşaklar üzerinden incelenmesi, gerçekleştirilen bu çalışmanın literatürde yer alan diğer çalışmalardan farklılığını ve önemini ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelime:

Investigating the Effect of Academicians’ Cyberloafing Behaviors on Job Stress by Generation

Öz:
This study aims to examine the effect of academicians’ cyberloafing behaviors on work stress by generation and whether cyberloafing and job stress levels differ with respect to demographic variables and the antecedents of cyberloafing. The study accessed 383 academicians in Türkiye using the convenience sampling method and obtained data using the survey method. The study applied a correlation analysis, the Kruskal-Wallis H test, and the Mann-Whitney U test to the obtained data and consequently determined no significant relationship to be present between job stress and cyberloafing. The academicians were seen to exhibit more minor cyberloafing behaviors and to have below-average cyberloafing and job stress levels. The Generation-Y (Millennial) academicians were found to have higher cyberloafing and job stress levels compared to the Generation-X academicians. The study’s use of an academician sample and examination of the generational relationship between cyberloafing and work stress reveals the study’s importance and difference from other studies in the literature.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA Demirkıran M, Esen E (2023). Akademisyenlerin Sanal Kaytarma Davranışlarının İş Stresine Etkisinin Kuşaklar Üzerinden İncelenmesi. , 473 - 512. 10.26650/ISTJECON2022-1221367
Chicago Demirkıran Mahmut,Esen Emel Akademisyenlerin Sanal Kaytarma Davranışlarının İş Stresine Etkisinin Kuşaklar Üzerinden İncelenmesi. (2023): 473 - 512. 10.26650/ISTJECON2022-1221367
MLA Demirkıran Mahmut,Esen Emel Akademisyenlerin Sanal Kaytarma Davranışlarının İş Stresine Etkisinin Kuşaklar Üzerinden İncelenmesi. , 2023, ss.473 - 512. 10.26650/ISTJECON2022-1221367
AMA Demirkıran M,Esen E Akademisyenlerin Sanal Kaytarma Davranışlarının İş Stresine Etkisinin Kuşaklar Üzerinden İncelenmesi. . 2023; 473 - 512. 10.26650/ISTJECON2022-1221367
Vancouver Demirkıran M,Esen E Akademisyenlerin Sanal Kaytarma Davranışlarının İş Stresine Etkisinin Kuşaklar Üzerinden İncelenmesi. . 2023; 473 - 512. 10.26650/ISTJECON2022-1221367
IEEE Demirkıran M,Esen E "Akademisyenlerin Sanal Kaytarma Davranışlarının İş Stresine Etkisinin Kuşaklar Üzerinden İncelenmesi." , ss.473 - 512, 2023. 10.26650/ISTJECON2022-1221367
ISNAD Demirkıran, Mahmut - Esen, Emel. "Akademisyenlerin Sanal Kaytarma Davranışlarının İş Stresine Etkisinin Kuşaklar Üzerinden İncelenmesi". (2023), 473-512. https://doi.org/10.26650/ISTJECON2022-1221367
APA Demirkıran M, Esen E (2023). Akademisyenlerin Sanal Kaytarma Davranışlarının İş Stresine Etkisinin Kuşaklar Üzerinden İncelenmesi. İstanbul İktisat Dergisi, 73(1), 473 - 512. 10.26650/ISTJECON2022-1221367
Chicago Demirkıran Mahmut,Esen Emel Akademisyenlerin Sanal Kaytarma Davranışlarının İş Stresine Etkisinin Kuşaklar Üzerinden İncelenmesi. İstanbul İktisat Dergisi 73, no.1 (2023): 473 - 512. 10.26650/ISTJECON2022-1221367
MLA Demirkıran Mahmut,Esen Emel Akademisyenlerin Sanal Kaytarma Davranışlarının İş Stresine Etkisinin Kuşaklar Üzerinden İncelenmesi. İstanbul İktisat Dergisi, vol.73, no.1, 2023, ss.473 - 512. 10.26650/ISTJECON2022-1221367
AMA Demirkıran M,Esen E Akademisyenlerin Sanal Kaytarma Davranışlarının İş Stresine Etkisinin Kuşaklar Üzerinden İncelenmesi. İstanbul İktisat Dergisi. 2023; 73(1): 473 - 512. 10.26650/ISTJECON2022-1221367
Vancouver Demirkıran M,Esen E Akademisyenlerin Sanal Kaytarma Davranışlarının İş Stresine Etkisinin Kuşaklar Üzerinden İncelenmesi. İstanbul İktisat Dergisi. 2023; 73(1): 473 - 512. 10.26650/ISTJECON2022-1221367
IEEE Demirkıran M,Esen E "Akademisyenlerin Sanal Kaytarma Davranışlarının İş Stresine Etkisinin Kuşaklar Üzerinden İncelenmesi." İstanbul İktisat Dergisi, 73, ss.473 - 512, 2023. 10.26650/ISTJECON2022-1221367
ISNAD Demirkıran, Mahmut - Esen, Emel. "Akademisyenlerin Sanal Kaytarma Davranışlarının İş Stresine Etkisinin Kuşaklar Üzerinden İncelenmesi". İstanbul İktisat Dergisi 73/1 (2023), 473-512. https://doi.org/10.26650/ISTJECON2022-1221367