Yıl: 2014 Cilt: 4 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 116 - 136 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Eğitim programları ve öğretim alanındaki araştırma eğilimleri

Öz:
Bu çalışmanın amacı Türkiye`de 2007-2011 yılları arasında Eğitim Programları ve Öğretim (EPÖ) alanın- da yayınlanmış makalelerin incelenerek alandaki araştırma eğilimlerinin belirlenmesidir. Bu temel amaç doğrultusunda, makaleler yayınlandığı yıl, yazar sayısı, yöntemi, veri toplama araçları, örneklem özellikle- ri, veri analiz teknikleri, konu alanları ve konuları açısından değerlendirilmiştir. Makaleler betimsel yakla- şım çerçevesinde doküman incelemesi yapılarak incelenmiş ve her bir makale Makale Sınıflama Formukullanılarak betimsel ve içerik analizine tabi tutulmuştur. Çalışmada ULAKBİM Ulusal Sosyal ve Beşeri Bi- limler Veri Tabanında taranan ve EPÖ alanında yayın yapan 24 dergi analiz kapsamına alınmış olup, ça- lışma 2007-2011 yılları ile sınırlandırılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre makalelerin büyük çoğunluğunun tek ya da iki yazarlı olduğu, nicel çalışmalar olduğu, betimsel tarama türünde olduğu, makalelerde çoğun- lukla anket ya da likert tipi ölçeklerin kullanıldığı, lisans öğrencileriyle çalışıldığı ve t-testi ve varyans ana- lizi istatistiklerinin kullanıldığı belirlenmiştir. Ayrıca incelenen makalelerin yarıdan fazlasının öğrenme, öğretme, öğrenci-öğretmen özellikleri, öğretmen yetiştirme ve program değerlendirme konu alanlarında yapıldığı sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA OZAN C, KÖSE E (2014). Eğitim programları ve öğretim alanındaki araştırma eğilimleri. , 116 - 136.
Chicago OZAN Ceyhun,KÖSE Erdoğan Eğitim programları ve öğretim alanındaki araştırma eğilimleri. (2014): 116 - 136.
MLA OZAN Ceyhun,KÖSE Erdoğan Eğitim programları ve öğretim alanındaki araştırma eğilimleri. , 2014, ss.116 - 136.
AMA OZAN C,KÖSE E Eğitim programları ve öğretim alanındaki araştırma eğilimleri. . 2014; 116 - 136.
Vancouver OZAN C,KÖSE E Eğitim programları ve öğretim alanındaki araştırma eğilimleri. . 2014; 116 - 136.
IEEE OZAN C,KÖSE E "Eğitim programları ve öğretim alanındaki araştırma eğilimleri." , ss.116 - 136, 2014.
ISNAD OZAN, Ceyhun - KÖSE, Erdoğan. "Eğitim programları ve öğretim alanındaki araştırma eğilimleri". (2014), 116-136.
APA OZAN C, KÖSE E (2014). Eğitim programları ve öğretim alanındaki araştırma eğilimleri. Sakarya University Journal of Education, 4(1), 116 - 136.
Chicago OZAN Ceyhun,KÖSE Erdoğan Eğitim programları ve öğretim alanındaki araştırma eğilimleri. Sakarya University Journal of Education 4, no.1 (2014): 116 - 136.
MLA OZAN Ceyhun,KÖSE Erdoğan Eğitim programları ve öğretim alanındaki araştırma eğilimleri. Sakarya University Journal of Education, vol.4, no.1, 2014, ss.116 - 136.
AMA OZAN C,KÖSE E Eğitim programları ve öğretim alanındaki araştırma eğilimleri. Sakarya University Journal of Education. 2014; 4(1): 116 - 136.
Vancouver OZAN C,KÖSE E Eğitim programları ve öğretim alanındaki araştırma eğilimleri. Sakarya University Journal of Education. 2014; 4(1): 116 - 136.
IEEE OZAN C,KÖSE E "Eğitim programları ve öğretim alanındaki araştırma eğilimleri." Sakarya University Journal of Education, 4, ss.116 - 136, 2014.
ISNAD OZAN, Ceyhun - KÖSE, Erdoğan. "Eğitim programları ve öğretim alanındaki araştırma eğilimleri". Sakarya University Journal of Education 4/1 (2014), 116-136.