The Metaphorical Perceptions of Classroom Teacher Candidates Regarding Teacher and Teaching Profession Concepts

Yıl: 2014 Cilt: 15 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 47 - 72 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

The Metaphorical Perceptions of Classroom Teacher Candidates Regarding Teacher and Teaching Profession Concepts

Öz:
Bu çalışmanın amacı sınıf öğretmeni adaylarının öğretmen ve öğretmenlik mesleği kavramlarına ilişkinalgılarının belirlenmesidir. Çalışma Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, SınıfÖğretmenliği p rogramı 1.sınıf ta öğrenim gören 168 öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Öğretmen adaylarınınbelirlenen kavramlarla ilgili algılarının ortaya koyulması amacıyla veri top lama aracı olarak, 2 adet açıkuçlu sorudan oluşan f orm kullanılmıştır. Ankette yer alan Öğretmengibidir, çünküveÖğretmenlik mesleğigibidir, çünkü if adelerinin katılımcılar tarafından tamamlanmasıistenmiştir. Anket sorularında yer alan veriler içerik analizi tekniğiyle çözümlenmiştir. Analiz sonucundabelirlenen metaf orlar ile bunlara bağlı oluşturulan kategorilerin doğruluğunun belirlenebilmesi amacıylametaf or ve kategori listeleri çalışma alanında uzman 3 öğretim üyesi ile p aylaşılmıştır. Uzman görüşlerisonrasında, örtüşmeyen metaf orlar üzerinde tartışılarak çalışmada kullanılan metaf or ve kategorilere sonşekli verilmiştir. Buna göre, öğretmen adaylarının öğretmen kavramıyla ilgili olarak 53, öğretmenlik mesleğiile ilgili olarak ise 62 geçerli metaf or ürettikleri belirlenmiştir. Sonuç olarak, öğretmen adaylarının öğretmenkavramına ilişkin algılarının olumlu olduğu ancak öğretmenlik mesleğine ilişkin birtakım olumsuz metaf orlarürettikleri ortaya koyulmuştur. Söz konusu olumsuz metaf orların öğretmenlik mesleğinin katılımcılartarafından zorlu, belirsizlikleri olan ve kurallı bir meslek olarak görüldüğü için if ade edildiği belirlenmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmen ve Öğretmenlik Mesleği Kavramlarına İlişkin Metaforik Algıları

Öz:
The purpose of this study was to determine the metaphorical perceptions of classroom teacher candidatesregarding teacher and teaching prof ession concepts. Study was conducted with 169 teacher candidates atKastamonu University, Faculty of Education. A survey f orm, consisted of 2 open-ended questions, was used asdata collection tool to set the teacher candidatesperceptions, The participants were asked to f ulf il theTeacher is likebecause ..and Teaching prof ession is likebecause .. expressions f eatured inthe survey f orm. Gathered data was analyzed according to the content analysis technique. To modify theintegrity of the metaphors and the categories of them, the lists were shared with 3 f ield specialist academics.According to the contentions of the specialists, non-meshing metaphors were deliberated and the metaphorsand categories used in the study were f inalized. Accordingly it was f ound out that teacher candidates created53 metaphors about teacher and 62 metaphors about teaching prof ession. As a result, it was stated thatteacher candidates had positive perceptions regarding teacher concept on the other hand they created somenegative metaphors about teaching prof ession. The reason f or this was the thought that the teacher candidatesperceived teaching as a hard, inappreciable and rigid prof ession.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA KOÇ E (2014). The Metaphorical Perceptions of Classroom Teacher Candidates Regarding Teacher and Teaching Profession Concepts. , 47 - 72.
Chicago KOÇ E. Seda The Metaphorical Perceptions of Classroom Teacher Candidates Regarding Teacher and Teaching Profession Concepts. (2014): 47 - 72.
MLA KOÇ E. Seda The Metaphorical Perceptions of Classroom Teacher Candidates Regarding Teacher and Teaching Profession Concepts. , 2014, ss.47 - 72.
AMA KOÇ E The Metaphorical Perceptions of Classroom Teacher Candidates Regarding Teacher and Teaching Profession Concepts. . 2014; 47 - 72.
Vancouver KOÇ E The Metaphorical Perceptions of Classroom Teacher Candidates Regarding Teacher and Teaching Profession Concepts. . 2014; 47 - 72.
IEEE KOÇ E "The Metaphorical Perceptions of Classroom Teacher Candidates Regarding Teacher and Teaching Profession Concepts." , ss.47 - 72, 2014.
ISNAD KOÇ, E. Seda. "The Metaphorical Perceptions of Classroom Teacher Candidates Regarding Teacher and Teaching Profession Concepts". (2014), 47-72.
APA KOÇ E (2014). The Metaphorical Perceptions of Classroom Teacher Candidates Regarding Teacher and Teaching Profession Concepts. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 47 - 72.
Chicago KOÇ E. Seda The Metaphorical Perceptions of Classroom Teacher Candidates Regarding Teacher and Teaching Profession Concepts. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15, no.1 (2014): 47 - 72.
MLA KOÇ E. Seda The Metaphorical Perceptions of Classroom Teacher Candidates Regarding Teacher and Teaching Profession Concepts. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.15, no.1, 2014, ss.47 - 72.
AMA KOÇ E The Metaphorical Perceptions of Classroom Teacher Candidates Regarding Teacher and Teaching Profession Concepts. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2014; 15(1): 47 - 72.
Vancouver KOÇ E The Metaphorical Perceptions of Classroom Teacher Candidates Regarding Teacher and Teaching Profession Concepts. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2014; 15(1): 47 - 72.
IEEE KOÇ E "The Metaphorical Perceptions of Classroom Teacher Candidates Regarding Teacher and Teaching Profession Concepts." İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, ss.47 - 72, 2014.
ISNAD KOÇ, E. Seda. "The Metaphorical Perceptions of Classroom Teacher Candidates Regarding Teacher and Teaching Profession Concepts". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15/1 (2014), 47-72.