Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersine Dönük Kavramları Günlük Hayatla İlişkilendirme Durumları

Yıl: 2016 Cilt: 35 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 159 - 172 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersine Dönük Kavramları Günlük Hayatla İlişkilendirme Durumları

Öz:
Metaforların soyut konuları açıklamadaki etkililiği, eğitim alanında yapılan araştırmalardabireylerin farklı olgu ve kavramlar hakkındaki algılarını, bakış açılarını, tutumlarını belirlemedekullanılabilecek etkili araçlar haline getirmektedir. Son yıllarda yapılan eğitim araştırmalarındafarklı olgularla ilgili algıları ortaya çıkarmaya yönelik metafor çalışmaları dikkat çekici şekildeartmıştır. Ancak bu çalışmaların arasında öğrencilerin fen konularını günlük hayata transferi ileilgili bir araştırmaya rastlanmamıştır. Bu araştırma öğrencilerin "iş, fiziksel değişim, kimyasaldeğişim, genleşme ve büzülme" kavramlarını günlük hayatta kullanma durumlarını metaforyoluyla ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. Bu araştırma nitel karakterli olup fenomenolojikaraştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu elverişli/uygun örneklemeyöntemiyle seçilen ve 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Merzifon'da bir ortaokulda 7. sınıfseviyesinde öğrenim gören 51 erkek 50 kız toplam 101 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracıolarak, belirlenen 5 kavramla ilgili "iş, günlük hayatta gibidir; çünkü ..." gibi açık uçlucümlelerin tamamlatıldığı bir form kullanılmıştır. İlk kısımda, verilen kavramı bir kelime ile ifadeetmeleri, ikinci kısımda kullandıkları metaforun gerekçesini ifade etmeleri istenmiştir. Toplananveriler içerik analiziyle analiz edilmiştir. Sonuç olarak öğrencilerin 24 metafor geliştirdiklerigörülmüş ve geliştirilen metaforların farklı 6 kategoride toplandığı belirlenmiştir. Geliştirilenmetaforların incelenmesi sonucu öğrencilerin Fen ve Teknoloji dersinde öğrendikleri "iş, fizikseldeğişim, kimyasal değişim, genleşme, büzülme" kavramlarını günlük hayatlailişkilendirememelerinin yanı sıra bu kavramların bilimsel anlamlarını bilme konusunda eksikoldukları ve bazı kavramlara ilişkin yanılgılara sahip oldukları görülmüştür. Analiz edilenmaddelerin büyük çoğunluğunda öğrencilerin kavramları zihinlerinde yanlış yapılandırdıkları vekavramlara kendilerince farklı anlamlar yükledikleri görülmektedir. Bu durumun, öğrencilerdekavram yanılgılarına sebep olmakla birlikte, ilerleyen yıllarda öğrenilecek konuların temelininzayıf olmasına ve yeni kavramları da yanlış yapılandırmalarına yol açabileceği ve kavramıgündelik hayatlarının içine yerleştirmede de sorun yaşamalarına sebep olabileceğidüşünülmektedir.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Eğitim, Özel

Students' Correlation Status of Concepts of Science and Technology Course in Their Daily Lives

Öz:
-
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Eğitim, Özel
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA BUYRUK B, Korkmaz O (2016). Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersine Dönük Kavramları Günlük Hayatla İlişkilendirme Durumları. , 159 - 172.
Chicago BUYRUK Büşra,Korkmaz Ozgen Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersine Dönük Kavramları Günlük Hayatla İlişkilendirme Durumları. (2016): 159 - 172.
MLA BUYRUK Büşra,Korkmaz Ozgen Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersine Dönük Kavramları Günlük Hayatla İlişkilendirme Durumları. , 2016, ss.159 - 172.
AMA BUYRUK B,Korkmaz O Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersine Dönük Kavramları Günlük Hayatla İlişkilendirme Durumları. . 2016; 159 - 172.
Vancouver BUYRUK B,Korkmaz O Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersine Dönük Kavramları Günlük Hayatla İlişkilendirme Durumları. . 2016; 159 - 172.
IEEE BUYRUK B,Korkmaz O "Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersine Dönük Kavramları Günlük Hayatla İlişkilendirme Durumları." , ss.159 - 172, 2016.
ISNAD BUYRUK, Büşra - Korkmaz, Ozgen. "Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersine Dönük Kavramları Günlük Hayatla İlişkilendirme Durumları". (2016), 159-172.
APA BUYRUK B, Korkmaz O (2016). Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersine Dönük Kavramları Günlük Hayatla İlişkilendirme Durumları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(1), 159 - 172.
Chicago BUYRUK Büşra,Korkmaz Ozgen Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersine Dönük Kavramları Günlük Hayatla İlişkilendirme Durumları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 35, no.1 (2016): 159 - 172.
MLA BUYRUK Büşra,Korkmaz Ozgen Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersine Dönük Kavramları Günlük Hayatla İlişkilendirme Durumları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.35, no.1, 2016, ss.159 - 172.
AMA BUYRUK B,Korkmaz O Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersine Dönük Kavramları Günlük Hayatla İlişkilendirme Durumları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2016; 35(1): 159 - 172.
Vancouver BUYRUK B,Korkmaz O Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersine Dönük Kavramları Günlük Hayatla İlişkilendirme Durumları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2016; 35(1): 159 - 172.
IEEE BUYRUK B,Korkmaz O "Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersine Dönük Kavramları Günlük Hayatla İlişkilendirme Durumları." Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, ss.159 - 172, 2016.
ISNAD BUYRUK, Büşra - Korkmaz, Ozgen. "Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersine Dönük Kavramları Günlük Hayatla İlişkilendirme Durumları". Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 35/1 (2016), 159-172.