Yıl: 2018 Cilt: 9 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 414 - 423 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 21-11-2019

Üniversite Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam ve Depresyon Puan Düzeyleri ile İlgili Faktörlerin Belirlenmesi

Öz:
Amaç: Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve bunlarla ilişkili etmenlerisaptamaktır.Yöntem: Veriler 303 öğrenciye “sosyo demografik özellikler anketi”, beslenme alışkanlıkları formu”, “Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği (SYBDÖ) ve “Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ)” uygulanarak toplandı.Bulgular: Örneklemin yaş ortalaması 20.2, BDÖ puan ortalaması 13.91, SYBDÖ puan ortalaması 123.69 dur. Öğrencilerin %41.9’unda hafif, %15.5’inde orta ve %7.6’sında şiddetli düzeyde depresyon bulunmaktadır. Sağlık algısı kötü düzeyde olanlar (25.88) orta düzeyde olanlardan (15.74), orta düzeyde olanlar ise iyi düzeyde olanlardan(12.57) anlamlı düzeyde yüksek BDÖ puan ortalamasına sahiptirler (p<0.05).Tartışma: Sonuç olarak öğrencilerin önemli bir oranında depresyon puanlarının yüksek olduğu belirlendi. Öğrencilerin cinsiyet, sigara ve alkol kullanma durumları, sağlıklarını ve kişiliklerini algılayış biçimleri, sosyal faaliyetlere katılım durumları ve barınma biçimlerinin depresyon puan ortalamalarını etkilediği belirlendi. Öğrencilerdesağlıklı yaşam davranışlarını ve depresyon puan düzeylerini olumlu yönde etkileyen faktörler desteklenmelidir.
Anahtar Kelime:

Konular: Kadın Araştırmaları Psikoloji Aile Çalışmaları Psikiyatri

DETERMINING THE HEALTHY LIFE AND DEPRESSION SCORES WITH RELATED FACTORS IN UNIVERSITY STUDENTS

Öz:
Objective: The aim of the study was to determine the prevalence of healthy life and related factors in university students. Methods: The collected data were collected from 303 students using the “socio demographic survey”, form of eating habits, “Healthy Life Style Behavior Scale (HLSBS) and “ Beck Depression Inventory (BDI)’’. Results: The average score of the BDI was found 13.91 and the mean of age of the sample was 20.2. In this study, 41.9% of the students had mild, 15.5% had moderate and 7.6% had severe depression. Those with poor health perceptions (25.88) had a higher average BDI scores than those with moderate health perceptions (15.74). Additonally, those with a moderate level had a significantly higher BDI score than those with a good level (12.57). Conclusion: As a result, a significant proportion of the students were found to have high depression scores. It was determined that students depression scores were affected by gender, smoking and alcohol consumption and personality perception, participation in social activities and forms of housing. Factors should be supported which have a positive influence on health behaviors and depression scores in the students.
Anahtar Kelime:

Konular: Kadın Araştırmaları Psikoloji Aile Çalışmaları Psikiyatri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA Iskender H, DOKUMACİOGLU E, KANBAY Y, KILIÇ N (2018). Üniversite Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam ve Depresyon Puan Düzeyleri ile İlgili Faktörlerin Belirlenmesi. , 414 - 423.
Chicago Iskender Hatice,DOKUMACİOGLU Eda,KANBAY YALÇIN,KILIÇ Nurhayat Üniversite Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam ve Depresyon Puan Düzeyleri ile İlgili Faktörlerin Belirlenmesi. (2018): 414 - 423.
MLA Iskender Hatice,DOKUMACİOGLU Eda,KANBAY YALÇIN,KILIÇ Nurhayat Üniversite Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam ve Depresyon Puan Düzeyleri ile İlgili Faktörlerin Belirlenmesi. , 2018, ss.414 - 423.
AMA Iskender H,DOKUMACİOGLU E,KANBAY Y,KILIÇ N Üniversite Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam ve Depresyon Puan Düzeyleri ile İlgili Faktörlerin Belirlenmesi. . 2018; 414 - 423.
Vancouver Iskender H,DOKUMACİOGLU E,KANBAY Y,KILIÇ N Üniversite Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam ve Depresyon Puan Düzeyleri ile İlgili Faktörlerin Belirlenmesi. . 2018; 414 - 423.
IEEE Iskender H,DOKUMACİOGLU E,KANBAY Y,KILIÇ N "Üniversite Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam ve Depresyon Puan Düzeyleri ile İlgili Faktörlerin Belirlenmesi." , ss.414 - 423, 2018.
ISNAD Iskender, Hatice vd. "Üniversite Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam ve Depresyon Puan Düzeyleri ile İlgili Faktörlerin Belirlenmesi". (2018), 414-423.
APA Iskender H, DOKUMACİOGLU E, KANBAY Y, KILIÇ N (2018). Üniversite Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam ve Depresyon Puan Düzeyleri ile İlgili Faktörlerin Belirlenmesi. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 9(4), 414 - 423.
Chicago Iskender Hatice,DOKUMACİOGLU Eda,KANBAY YALÇIN,KILIÇ Nurhayat Üniversite Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam ve Depresyon Puan Düzeyleri ile İlgili Faktörlerin Belirlenmesi. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 9, no.4 (2018): 414 - 423.
MLA Iskender Hatice,DOKUMACİOGLU Eda,KANBAY YALÇIN,KILIÇ Nurhayat Üniversite Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam ve Depresyon Puan Düzeyleri ile İlgili Faktörlerin Belirlenmesi. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.9, no.4, 2018, ss.414 - 423.
AMA Iskender H,DOKUMACİOGLU E,KANBAY Y,KILIÇ N Üniversite Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam ve Depresyon Puan Düzeyleri ile İlgili Faktörlerin Belirlenmesi. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2018; 9(4): 414 - 423.
Vancouver Iskender H,DOKUMACİOGLU E,KANBAY Y,KILIÇ N Üniversite Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam ve Depresyon Puan Düzeyleri ile İlgili Faktörlerin Belirlenmesi. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2018; 9(4): 414 - 423.
IEEE Iskender H,DOKUMACİOGLU E,KANBAY Y,KILIÇ N "Üniversite Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam ve Depresyon Puan Düzeyleri ile İlgili Faktörlerin Belirlenmesi." Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 9, ss.414 - 423, 2018.
ISNAD Iskender, Hatice vd. "Üniversite Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam ve Depresyon Puan Düzeyleri ile İlgili Faktörlerin Belirlenmesi". Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 9/4 (2018), 414-423.