YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl: 2018 Cilt: 7 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 2464 - 2479 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 11-02-2020

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Öz:
Günümüzde bilim ve teknolojideki gelişmelerle birlikte küreselleşendünyamızda insanlar farklı kültürdeki insanlarla iletişim kurmazorunluluğunu hissetmektedirler. Bu zorunluluk insanları yabancı dilöğrenme arayışı içerisine sokmaktadır. Son yıllarda farklı sebeplerden ötürüTürkçe öğrenmek isteyenlerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu ihtiyacıkarşılamak için yurt içinde üniversiteler bünyesinde kurulan Türkçe öğretimmerkezleri ve birtakım özel kuruluşlar aracılığıyla Türkçe öğretimiyapılırken; yurt dışında ise Yunus Emre Enstitüleri ve çeşitli üniversitelerinTürkoloji bölümleri aracılığıyla dünyanın dört bir tarafında Türkçe öğretimiyapılmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı da yabancı dil olarak Türkçeöğretimi alanında lisansüstü düzeyde yapılan çalışmaların incelenmesineyöneliktir. Araştırmada, YÖK’ün Ulusal Tez Merkezi veri tabanıkullanılmıştır. 1985- 2017 yılları arasında hazırlanmış erişime açık olan 280lisansüstü tez araştırma kapsamına alınmıştır. Belirlenen tezler geliştirilen“Yayın Sınıflama Formu” kullanılarak incelenmiştir. Tezler; yapıldığıüniversite, türü, yapıldığı yıl, konusu, kullanılan yöntem, örneklembüyüklüğü, veri toplama araçları ve verilerin analizi başlıkları altındasınıflandırarak değerlendirilmiştir. Yapılan incelemede ise nitel veri analiziyöntemlerinden içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilenbulgular, alanyazındaki diğer çalışmalar ile birlikte değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları

EVALUATION OF POSTGRADUATE STUDIES CONDUCTED ON TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE

Öz:
In our world that is globalizing with the developments in science and technology, humans have felt the need for establishing communications with other humans from different cultures. This necessity made humans seek ways to learn other languages. Today, for different reasons (culture, education, etc.) because the number of those who want to learn Turkish is increasing every day. In order to cover this need, Turkish education centers, which were established at universities within the country, and some private institutions providing Turkish Education and Turkish language teach Turkish abroad in all over the world through Yunus Emre Institutes, and Turcology Departments of various universities. The basic aim of the present study was to investigate the studies conducted as postgraduate level in the field of Turkish Education as a foreign language. In the study, The database of YOK National Dissertation Center was used. 280 graduate dissertations, which were open between 1985 and 2017, were included in the research. The theses were examined using the developed "Publication Classification Form". Thesis; university, year of study, type, subject, methods used, sample size, data collection tools and analysis are evaluated under the title of classifying data. Content analysis was used in qualitative data analysis methods. Findings obtained from the research were evaluated together with other studies in the field
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA TÜRKBEN T (2018). YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ. , 2464 - 2479.
Chicago TÜRKBEN TUNCAY TÜRKBEN YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ. (2018): 2464 - 2479.
MLA TÜRKBEN TUNCAY TÜRKBEN YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ. , 2018, ss.2464 - 2479.
AMA TÜRKBEN T YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ. . 2018; 2464 - 2479.
Vancouver TÜRKBEN T YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ. . 2018; 2464 - 2479.
IEEE TÜRKBEN T "YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ." , ss.2464 - 2479, 2018.
ISNAD TÜRKBEN, TUNCAY TÜRKBEN. "YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ". (2018), 2464-2479.
APA TÜRKBEN T (2018). YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 7(4), 2464 - 2479.
Chicago TÜRKBEN TUNCAY TÜRKBEN YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi 7, no.4 (2018): 2464 - 2479.
MLA TÜRKBEN TUNCAY TÜRKBEN YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, vol.7, no.4, 2018, ss.2464 - 2479.
AMA TÜRKBEN T YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi. 2018; 7(4): 2464 - 2479.
Vancouver TÜRKBEN T YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi. 2018; 7(4): 2464 - 2479.
IEEE TÜRKBEN T "YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ." Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 7, ss.2464 - 2479, 2018.
ISNAD TÜRKBEN, TUNCAY TÜRKBEN. "YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ". Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi 7/4 (2018), 2464-2479.