Yıl: 2018 Cilt: 21 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 417 - 429 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 15-02-2020

EDAS Yöntemi İle Lojistik Firma Web Sitelerinin Değerlendirilmesi

Öz:
Web siteleri, bilişim teknolojilerinin çok hızlı gelişmesi ile birlikte, son yıllarda ticaretin vazgeçilmez unsuru halinegelmiştir. Web siteleri, müşteri ile etkileşimin gerçekleştiği ilk ortamlardır. Müşteriler, işletme hakkında bilgi almakistediklerinde öncelikle başvurdukları yer firmaların vitrini olarak tanımlanan web siteleri olmaktadır. Web sitelerinin,müşteriler üzerinde kalıcı etki bırakması ve müşterilerin ilgisini çekebilmesi için kalitesinin çok iyi olması gerekmektedir.Web sitelerinin kalitesini belirlemede bir çok kriter sürece dahil olduğundan; en iyi web sitesini belirlemek çok ölçütlükarar verme (ÇÖKV) problemi olarak görülmektedir. Bu çalışma ile lojistik sektöründe faaliyet bulunan firmaların websiteleri ÇÖKV yöntemlerinden EDAS (Evaluation based on Distance from Average Solution) yöntemi iledeğerlendirilmiştir. Bu amaçla web sitelerinde olması gereken ölçütleri belirlemek ve web sitelerinin kalitesinideğerlendirmek amacıyla bir uygulama yapılmıştır. Yedi adet firmanın web sitesi 11 ölçüte göre değerlendirilmiştir.Yöntemin uygulanması neticesinde web sitesi en iyi olan firmanın Omsan Lojistik olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme Bilgisayar Bilimleri, Bilgi Sistemleri

Evaluation of Logistics Company Websites by EDAS Method

Öz:
Websites have become indispensable for trade today as information technologies advance rapidly. Websites are where the first interaction takes place with customers. They are the shop windows which people refer to when they need to get information about the business. Therefore, websites should be of high quality in order that they can attract customers’ attention and have a long-lasting impression on them. Determination of the best website is considered to be a Multi- Criteria Decision Making (MCDM) problem because it is a process involving various criteria. This study evaluates websites of companies in logistics by EDAS (Evaluation based on Distance from Average Solution), a multi criteria decision making (MCDM) method. In order to determine the criteria that websites should have and evaluate the quality of websites, an application was carried out. Based on the 11 criteria, the websites of 7 logistic firms were evaluated. Omsan Logistics was found to have the best website as a result.
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme Bilgisayar Bilimleri, Bilgi Sistemleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Alptekin, N., Hall, E. E., & Sevim, N. (2015). "Evaluation of websites quality using fuzzy TOPSIS method", International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 5(8), s. 221- 242.
 • Büyüközkan, G., & Güleryüz, S., (2016). "Lojistik Firma Web Sitelerinin Performanslarının Çok Kriterli Değerlendirilmesi", Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 31(4), s. 889-902.
 • Chatterjee, P., Banerjee, A., Mondal, S., Boral, S., & Chakraborty, S. (2018). "Development Of A Hybrid Meta-Model For Material Selection Using Design Of Experiments And Edas Method", Engineering Transactions.s. 1-21.
 • Chiang, C., Lee, C. C., & Tzeng, G. H. (2009). "A non-additive model for the evaluation of portal website service quality", Journal of the Chinese Institute of Industrial Engineers, 26(5), s. 355-366.
 • Chou, W. C., & Cheng, Y. P. (2012). "A hybrid fuzzy MCDM approach for evaluating website quality of professional accounting firms", Expert Systems with Applications, 39(3), s. 2783-2793.
 • Çağlar, B. (2014). "Lojistik İşletmelerinde Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı, Müşteri Memnuniyeti ve İşletme Performansı İlişkisi: Bir Araştırma", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (32), 41-55.
 • Dündar, S., Ecer, F., & Özdemir, Ş. (2007). "Fuzzy Topsis Yöntemi İle Sanal Mağazaların Web Sitelerinin Değerlendirilmesi", Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 21(1), s 288-305.
 • Ecer, F. (2014). "A hybrid banking websites quality evaluation model using AHP and COPRAS-G: a Turkey case", Technological and Economic Development of Economy, 20(4), s. 758-782.
 • Ecer, F. (2018). "An integrated Fuzzy AHP and ARAS model to evaluate mobile banking services", Technological and Economic Development of Economy, 24(2), s. 670-695.
 • Ecer, F. (2018). "Third-party logistics (3PLs) provider selection via Fuzzy AHP and EDAS integrated model", Technological and Economic Development of Economy, 24(2), s. 615-634.
 • Ghorabaee, M. K., Zavadskas, E. K., Amiri, M., & Turskis, Z. (2016). "Extended EDAS method for fuzzy multi-criteria decision-making: an application to supplier selection", International journal of computers communications & control, 11(3), s. 358-371. http://cscmp.org. (Erişim T: 13.08.2018)
 • Juodagalvienė, B., Turskis, Z., Šaparauskas, J., & Endriukaitytė, A. (2017). "Integrated multi-criteria evaluation of house’s plan shape based on the EDAS and SWARA methods", Engineering Structures and Technologies, 9(3), s. 117-125.
 • Kahraman, C., Keshavarz Ghorabaee, M., Zavadskas, E. K., Cevik Onar, S., Yazdani, M., & Oztaysi, B. (2017). Intuitionistic fuzzy EDAS method: an application to solid waste disposal site selection. Journal of Environmental Engineering and Landscape Management, 25(1), 1-12.
 • Karabasevic, D., Zavadskas, E.K., Stanujkic, D., Popovic, G., Brzakovic, M. (2018), “An Approach to Personnel Selection in the IT Industry Based on the EDAS Method”, Transformations in Business & Economics, 44, s. 54-65.
 • Karagöz, F., ve Karahisar, T. (2011). “İnternet Sitelerinin Lojistik İşletmeleri Açısından Önemi”, AJIT-e Academic Journal of Information Technology, 2(3), s. 1-12, DOI: 10.5824/1309-1581.2011.2.002.x
 • Kaya, T., & Kahraman, C. (2011). "A fuzzy approach to e-banking website quality assessment based on an integrated AHP-ELECTRE method", Technological and Economic Development of Economy, 17(2), s. 313-334.
 • Keshavarz Ghorabaee, M., Zavadskas, E. K., Amiri, M., & Turskis, Z. (2016). "Extended EDAS method for fuzzy multi-criteria decision-making: an application to supplier selection", International journal of computers communications & control, 11(3), 358-371.
 • Keshavarz Ghorabaee, M., Zavadskas, E. K., Olfat, L., & Turskis, Z. (2015). "Multi-criteria inventory classification using a new method of evaluation based on distance from average solution (EDAS)", Informatica, 26(3), s. 435-451.
 • Lian, T., Yu, C., Wang, Z., & Hou, Z. (2017). "The evaluation study on tourism websites: from the perspective of triangular intuitionistic fuzzy multiple attribute group decision making", Journal of Applied Statistics, 44(16), s. 2877-2889.
 • Marangoz, M., Yeşildağ, B., Saltık, I. A. (2012). “E-Ticaret İşletmelerinin Web ve Sosyal Ağ Sitelerinin İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi”, Journal of Internet Applications & Management/İnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi, 3(2), s. 53-78.
 • Mathew, M., & Sahu, S. (2018). "Comparison of new multi-criteria decision making methods for material handling equipment selection", Management Science Letters, 8(3), s.139-150.
 • Özbek, A ve Engür, M (2017). "Lojistik Web Sitelerinin ARAS Yöntemi ile Değerlendirilmesi", The International New Issues In Social Sciences, 5, s.105-118
 • Özgüven, N. (2012). "PROMETHEE Siralama Yöntemi Ile Özel Alisveris Siteleri Üzerine Bir Araştırma", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 27, s. 195-20
 • Stanujkic, D., & Jovanovic, R. (2012). "Measuring a quality of faculty website using ARAS method", In Proceeding of the International Scientific Conference Contemporary Issues in Business, Management and Education, s. 545-554.
 • Stanujkic, D., Zavadskas, E. K., Ghorabaee, M. K., & Turskis, Z. (2017). "An extension of the EDAS method based on the use of interval grey numbers", Studies in Informatics and Control, 26(1), s. 5-12.
 • Stević, Ž., Pamučar, D., Vasiljević, M., Stojić, G., & Korica, S. (2017). "Novel integrated multi-criteria model for supplier selection: Case study construction company", Symmetry, 9(11), s, 279. doi:10.3390/sym9110279.
 • Stević, Ž., Vasiljević, M., Zavadskas, E. K., Sremac, S., & Turskis, Z. (2018). "Selection of carpenter manufacturer using fuzzy EDAS method", Engineering Economics, 29(3), s. 281-290.
 • Tsai, W. H., Chou, W. C., & Leu, J. D. (2011). "An effectiveness evaluation model for the web-based marketing of the airline industry", Expert Systems with Applications, 38(12), s. 15499-15516.
 • Ulutaş, A (2017). "Edas Yöntemi Kullanılarak Bir Tekstil Atölyesi İçin Dikiş Makinesi Seçimi", İşletme Araştırmaları Dergisi, 9(2), s. 169-83.
 • Wahyuningrum, T., Rokhman, N., & Musdholifah, A. (2017). "Algorithm comparison performance in assessing the quality of university websites". In New Media Studies (CONMEDIA), 2017 4th International Conference on (pp. 19-24). IEEE.
 • Zaim, H., Ramdani, M., & Haddi, A. (2016, October). "Multi-criteria analysis approach based on consumer satisfaction to rank B2C E-commerce websites", In Intelligent Systems: Theories and Applications (SITA), 2016 11th International Conference on (pp. 1-6). IEEE.
APA ÖZBEK A, ENGÜR M (2018). EDAS Yöntemi İle Lojistik Firma Web Sitelerinin Değerlendirilmesi. , 417 - 429.
Chicago ÖZBEK AŞIR,ENGÜR Merve EDAS Yöntemi İle Lojistik Firma Web Sitelerinin Değerlendirilmesi. (2018): 417 - 429.
MLA ÖZBEK AŞIR,ENGÜR Merve EDAS Yöntemi İle Lojistik Firma Web Sitelerinin Değerlendirilmesi. , 2018, ss.417 - 429.
AMA ÖZBEK A,ENGÜR M EDAS Yöntemi İle Lojistik Firma Web Sitelerinin Değerlendirilmesi. . 2018; 417 - 429.
Vancouver ÖZBEK A,ENGÜR M EDAS Yöntemi İle Lojistik Firma Web Sitelerinin Değerlendirilmesi. . 2018; 417 - 429.
IEEE ÖZBEK A,ENGÜR M "EDAS Yöntemi İle Lojistik Firma Web Sitelerinin Değerlendirilmesi." , ss.417 - 429, 2018.
ISNAD ÖZBEK, AŞIR - ENGÜR, Merve. "EDAS Yöntemi İle Lojistik Firma Web Sitelerinin Değerlendirilmesi". (2018), 417-429.
APA ÖZBEK A, ENGÜR M (2018). EDAS Yöntemi İle Lojistik Firma Web Sitelerinin Değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 21(2), 417 - 429.
Chicago ÖZBEK AŞIR,ENGÜR Merve EDAS Yöntemi İle Lojistik Firma Web Sitelerinin Değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 21, no.2 (2018): 417 - 429.
MLA ÖZBEK AŞIR,ENGÜR Merve EDAS Yöntemi İle Lojistik Firma Web Sitelerinin Değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, vol.21, no.2, 2018, ss.417 - 429.
AMA ÖZBEK A,ENGÜR M EDAS Yöntemi İle Lojistik Firma Web Sitelerinin Değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi. 2018; 21(2): 417 - 429.
Vancouver ÖZBEK A,ENGÜR M EDAS Yöntemi İle Lojistik Firma Web Sitelerinin Değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi. 2018; 21(2): 417 - 429.
IEEE ÖZBEK A,ENGÜR M "EDAS Yöntemi İle Lojistik Firma Web Sitelerinin Değerlendirilmesi." Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 21, ss.417 - 429, 2018.
ISNAD ÖZBEK, AŞIR - ENGÜR, Merve. "EDAS Yöntemi İle Lojistik Firma Web Sitelerinin Değerlendirilmesi". Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 21/2 (2018), 417-429.