Yıl: 2018 Cilt: 10 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 34 - 40 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.18521/ktd.343021 İndeks Tarihi: 11-03-2020

Kocaeli İlindeki Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanlarının Anne Sütü ve Emzirme İle İlgili Bilgi Düzeyleri

Öz:
Amaç: Yapılan çalışmalar, annelerin anne sütü ve emzirme konusunda bilgi eksikleri olduğunugöstermektedir. Annelerin bilgi eksikliğini kapatmak için en büyük görev, sağlık sisteminin temeliolan aile sağlığı merkezleri çalışanlarına düşmektedir. Bu araştırmada amaç, anneleri anne sütühakkında eğitme görevini üstlenen aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının anne sütüdanışmanlık eğitimleri öncesi bilgi düzeylerini ölçmek ve karşılaştırmaktır.Gereç ve Yöntem: 1 Eylül-15 Kasım 2016 tarihleri arasında Kocaeli ilindeki aile sağlığımerkezlerinde çalışan 471 aile hekiminden %73,5‘sı (n:346) ve 470 aile sağlığı elemanından%65,7‘sinin (n:309) anne sütü ve emzirme danışmanlık eğitimleri öncesi genel bilgi düzeyleri,anket formu ile sorgulandı.Bulgular: Aile hekimleri tüm soruların ortalama %78,77‘sini doğru cevaplamıştır. Aile sağlığıelemanları tüm soruların ortalama %87,10‘unu doğru cevaplamıştır. Anket genelinde ailehekimlerinin en az doğru yanıt verdikleri soruların dağılımına bakıldığında bu sorulara doğruyanıt veren aile hekimlerinin; 40-45 yaş aralığında olduğu, kadın cinsiyette olduğu, meslekte 15-20 yıldır çalıştıkları saptandı. Ebelerin doğru cevap ortalaması diğer meslek gruplarındanistatistiksel olarak anlamlı olarak yüksek saptandı (p=0,02). Aile sağlığı elemanlarının meslekteçalışma yılları ile doğru cevap verme oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farksaptandı (p=0,04).Sonuç: Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre aile sağlığı elemanlarının anne sütü hakkında bilgidüzeyleri aile hekimlerinden daha yüksek olarak saptanmıştır. Bu sonuçta, aile sağlığımerkezlerine gelen gebe ve annelerle daha çok aile sağlığı elemanlarının iletişime geçiyorolmalarının etkili olabileceği düşünülmektedir. Birinci basamak sağlık çalışanlarının annesütü/emzirme ile ilgili kurs/seminerlere katılımının daha çok teşvik edilmesi ve anne sütüyle ilgilideğişen bilgilerden haberdar edilmesi ve aile hekimlerinin danışmanlık konusunda aile sağlığıelemanlarına daha çok eşlik etmesi önerilebilir.
Anahtar Kelime:

Konular: Sosyal Çalışma Kadın Araştırmaları Pediatri Aile Çalışmaları

Knowledge Level of Family Physicians and Family Health Members about Breastfeeding in Kocaeli Provience

Öz:
Objective: Previous studies shows that mothers information level about breastfeeding is lack. The main task of closing the lack of knowledge of mothers falls to the employees of the family health centers which is the basis of the health system. The purpose of this study was to measure and compare the level of knowledge of family physicians and family health workers who take on the training mission of mothers about breastfeeding. Methods: Between September 1 and November 15, 2016, 73.5% (n: 346) of 471 family physicians and 65.7% (n: 309) of 470 family health professionals working in family health centers in Kocaeli province, were provided with breast milk and breastfeeding counseling training pre-general levels of knowledge were questioned by questionnaire Results: Family physicians answered an average of 78.77% of all questions correctly. Family health workers answered an average of 87,10% of all questions correctly. When the distribution of the questions which the family physicians answered least correctly in the questionnaire is taken into consideration, we were found that; the family physicians responding correctly to these questions were in the age range of 40-45 years, in the female sex and were working for 15-20 years. The correct response mean of midwifes was found to be statistically significantly higher than the other occupational groups (p = 0.02). A statistically significant difference was found between the working years of the family health workers and the correct response rates (p = 0.04). Conclusion: According to the results obtained during the study, it was found that family health workers knowledge level about breastfeeding higher than family physicians. As a result, it was thought that the family health workers are more likely to communicate with pregnants and mothers who come to family health centers.
Anahtar Kelime:

Konular: Sosyal Çalışma Kadın Araştırmaları Pediatri Aile Çalışmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
1
3
3
APA AYHAN BAŞER D, SÖNMEZ C, ARSLAN M (2018). Kocaeli İlindeki Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanlarının Anne Sütü ve Emzirme İle İlgili Bilgi Düzeyleri. , 34 - 40. 10.18521/ktd.343021
Chicago AYHAN BAŞER Duygu,SÖNMEZ Cemil Işık,ARSLAN Merve Kocaeli İlindeki Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanlarının Anne Sütü ve Emzirme İle İlgili Bilgi Düzeyleri. (2018): 34 - 40. 10.18521/ktd.343021
MLA AYHAN BAŞER Duygu,SÖNMEZ Cemil Işık,ARSLAN Merve Kocaeli İlindeki Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanlarının Anne Sütü ve Emzirme İle İlgili Bilgi Düzeyleri. , 2018, ss.34 - 40. 10.18521/ktd.343021
AMA AYHAN BAŞER D,SÖNMEZ C,ARSLAN M Kocaeli İlindeki Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanlarının Anne Sütü ve Emzirme İle İlgili Bilgi Düzeyleri. . 2018; 34 - 40. 10.18521/ktd.343021
Vancouver AYHAN BAŞER D,SÖNMEZ C,ARSLAN M Kocaeli İlindeki Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanlarının Anne Sütü ve Emzirme İle İlgili Bilgi Düzeyleri. . 2018; 34 - 40. 10.18521/ktd.343021
IEEE AYHAN BAŞER D,SÖNMEZ C,ARSLAN M "Kocaeli İlindeki Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanlarının Anne Sütü ve Emzirme İle İlgili Bilgi Düzeyleri." , ss.34 - 40, 2018. 10.18521/ktd.343021
ISNAD AYHAN BAŞER, Duygu vd. "Kocaeli İlindeki Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanlarının Anne Sütü ve Emzirme İle İlgili Bilgi Düzeyleri". (2018), 34-40. https://doi.org/10.18521/ktd.343021
APA AYHAN BAŞER D, SÖNMEZ C, ARSLAN M (2018). Kocaeli İlindeki Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanlarının Anne Sütü ve Emzirme İle İlgili Bilgi Düzeyleri. KONURALP TIP DERGİSİ, 10(1), 34 - 40. 10.18521/ktd.343021
Chicago AYHAN BAŞER Duygu,SÖNMEZ Cemil Işık,ARSLAN Merve Kocaeli İlindeki Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanlarının Anne Sütü ve Emzirme İle İlgili Bilgi Düzeyleri. KONURALP TIP DERGİSİ 10, no.1 (2018): 34 - 40. 10.18521/ktd.343021
MLA AYHAN BAŞER Duygu,SÖNMEZ Cemil Işık,ARSLAN Merve Kocaeli İlindeki Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanlarının Anne Sütü ve Emzirme İle İlgili Bilgi Düzeyleri. KONURALP TIP DERGİSİ, vol.10, no.1, 2018, ss.34 - 40. 10.18521/ktd.343021
AMA AYHAN BAŞER D,SÖNMEZ C,ARSLAN M Kocaeli İlindeki Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanlarının Anne Sütü ve Emzirme İle İlgili Bilgi Düzeyleri. KONURALP TIP DERGİSİ. 2018; 10(1): 34 - 40. 10.18521/ktd.343021
Vancouver AYHAN BAŞER D,SÖNMEZ C,ARSLAN M Kocaeli İlindeki Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanlarının Anne Sütü ve Emzirme İle İlgili Bilgi Düzeyleri. KONURALP TIP DERGİSİ. 2018; 10(1): 34 - 40. 10.18521/ktd.343021
IEEE AYHAN BAŞER D,SÖNMEZ C,ARSLAN M "Kocaeli İlindeki Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanlarının Anne Sütü ve Emzirme İle İlgili Bilgi Düzeyleri." KONURALP TIP DERGİSİ, 10, ss.34 - 40, 2018. 10.18521/ktd.343021
ISNAD AYHAN BAŞER, Duygu vd. "Kocaeli İlindeki Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanlarının Anne Sütü ve Emzirme İle İlgili Bilgi Düzeyleri". KONURALP TIP DERGİSİ 10/1 (2018), 34-40. https://doi.org/10.18521/ktd.343021