Yıl: 2019 Cilt: 7 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 918 - 936 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.21325/jotags.2019.399 İndeks Tarihi: 16-06-2020

McDonald’s ve Burger King’e Yönelik Tüketici Algılamalarının Sosyal Ağ Analizi ile İncelenmesi

Öz:
Marka imajı, pazarlama literatürünün önemli konularından biridir. Ancak marka imajıkonusunu Sosyal Ağ Analizi kullanarak inceleyen araştırmaların sayısı azdır. Bu kapsamdaaraştırmanın amacı fast food sektöründe lider iki marka olan McDonald’s ve Burger King’inimajlarını, hedef kitlesi olarak görülen öğrencilerin bilinçaltı ve bilinçüstü çağrışımlarındanyola çıkarak, Sosyal Ağ Analizi ile ortaya koymaktır. Analizden elde edilen sonuçlara göreBurger King’e özgü çağrışımlar at eti, ateş seni çağırıyor, hızlı servis, ice-tea ve mayoneziken, McDonald’s markasına özgü olanlar Big Mac, M harfi ve McDonald’s gibisi yoksloganı olarak tespit edilmiştir. Bu sonuca göre markaların kendilerine has olan buçağrışımlara odaklanmalarının, marka konumlarının farklılaşmasına ve güçlendirmelerinekatkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelime:

Investigation of Consumer Perceptions towards McDonald's and Burger King with Social Network Analysis

Öz:
Brand image is one of the important issues in marketing literature. However, there are few researches that examine the issue of brand image using Social Network Analysis. In this context, the aim of the research is to reveal the images of McDonald's and Burger King, the two leading brands in the fast food sector, by means of Social Network Analysis based on the unconscious and subconscious connotations of the students seen as the target audience. According to the results obtained from the analysis of the Burger King of meat, fire, call you, fast service, ice-tea and mayonnaise, while McDonald ices brand-specific Mac Mac, M letter and McDonald’s has been identified as a slogan. According to this result, it is thought that the focus of the brands on these specific associations will contribute to the differentiation and strengthening of brand positions.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA Cilingir Uk Z, DOĞAN S (2019). McDonald’s ve Burger King’e Yönelik Tüketici Algılamalarının Sosyal Ağ Analizi ile İncelenmesi. , 918 - 936. 10.21325/jotags.2019.399
Chicago Cilingir Uk Zuhal,DOĞAN Seden McDonald’s ve Burger King’e Yönelik Tüketici Algılamalarının Sosyal Ağ Analizi ile İncelenmesi. (2019): 918 - 936. 10.21325/jotags.2019.399
MLA Cilingir Uk Zuhal,DOĞAN Seden McDonald’s ve Burger King’e Yönelik Tüketici Algılamalarının Sosyal Ağ Analizi ile İncelenmesi. , 2019, ss.918 - 936. 10.21325/jotags.2019.399
AMA Cilingir Uk Z,DOĞAN S McDonald’s ve Burger King’e Yönelik Tüketici Algılamalarının Sosyal Ağ Analizi ile İncelenmesi. . 2019; 918 - 936. 10.21325/jotags.2019.399
Vancouver Cilingir Uk Z,DOĞAN S McDonald’s ve Burger King’e Yönelik Tüketici Algılamalarının Sosyal Ağ Analizi ile İncelenmesi. . 2019; 918 - 936. 10.21325/jotags.2019.399
IEEE Cilingir Uk Z,DOĞAN S "McDonald’s ve Burger King’e Yönelik Tüketici Algılamalarının Sosyal Ağ Analizi ile İncelenmesi." , ss.918 - 936, 2019. 10.21325/jotags.2019.399
ISNAD Cilingir Uk, Zuhal - DOĞAN, Seden. "McDonald’s ve Burger King’e Yönelik Tüketici Algılamalarının Sosyal Ağ Analizi ile İncelenmesi". (2019), 918-936. https://doi.org/10.21325/jotags.2019.399
APA Cilingir Uk Z, DOĞAN S (2019). McDonald’s ve Burger King’e Yönelik Tüketici Algılamalarının Sosyal Ağ Analizi ile İncelenmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7(2), 918 - 936. 10.21325/jotags.2019.399
Chicago Cilingir Uk Zuhal,DOĞAN Seden McDonald’s ve Burger King’e Yönelik Tüketici Algılamalarının Sosyal Ağ Analizi ile İncelenmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies 7, no.2 (2019): 918 - 936. 10.21325/jotags.2019.399
MLA Cilingir Uk Zuhal,DOĞAN Seden McDonald’s ve Burger King’e Yönelik Tüketici Algılamalarının Sosyal Ağ Analizi ile İncelenmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.7, no.2, 2019, ss.918 - 936. 10.21325/jotags.2019.399
AMA Cilingir Uk Z,DOĞAN S McDonald’s ve Burger King’e Yönelik Tüketici Algılamalarının Sosyal Ağ Analizi ile İncelenmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 2019; 7(2): 918 - 936. 10.21325/jotags.2019.399
Vancouver Cilingir Uk Z,DOĞAN S McDonald’s ve Burger King’e Yönelik Tüketici Algılamalarının Sosyal Ağ Analizi ile İncelenmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 2019; 7(2): 918 - 936. 10.21325/jotags.2019.399
IEEE Cilingir Uk Z,DOĞAN S "McDonald’s ve Burger King’e Yönelik Tüketici Algılamalarının Sosyal Ağ Analizi ile İncelenmesi." Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7, ss.918 - 936, 2019. 10.21325/jotags.2019.399
ISNAD Cilingir Uk, Zuhal - DOĞAN, Seden. "McDonald’s ve Burger King’e Yönelik Tüketici Algılamalarının Sosyal Ağ Analizi ile İncelenmesi". Journal of Tourism and Gastronomy Studies 7/2 (2019), 918-936. https://doi.org/10.21325/jotags.2019.399