Yıl: 2019 Cilt: 7 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 1806 - 1820 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.21325/jotags.2019.449 İndeks Tarihi: 19-06-2020

Üniversite Öğrencilerinin Kahve Dükkânlarını Tercih Etme Nedenleri: Anadolu Üniversitesi Örneği

Öz:
Son yıllarda günlük hayatta önemli bir yer tutan kahve dükkanları, Türkiye’de insanlarınkolaylıkla ulaşabileceği yerler haline gelerek birçok kişi tarafından tercih edilen üçüncümekanlar olmaktadır. Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin kahve dükkanlarınıtercih etme nedenlerini incelemektir. Aynı zamanda, kahve dükkanlarını tercih etmenedenlerinin demografik değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini incelemektir.Çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden anket tekniği kullanılmıştır. Anket, AnadoluÜniversitesi Yunus Emre Kampüsünde öğrenim gören öğrencilere uygulanmıştır. Araştırmaverilerinin analizi 392 öğrenciden elde edilen veriler ile gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilenanalizler sonucunda öğrencilerin genellikle haftada 1-2 defa kahve dükkanlarına gittiği,kahve dükkanı türü olarak genellikle yabancı kahve dükkanlarını tercih ettiği ve kahvedükkanlarında espresso ve espresso bazlı içecekleri daha fazla tercih ettiği tespit edilmiştir.Kahve dükkanlarını tercih etme nedenleri incelendiğinde öğrencilerin kahve dükkanlarınıen çok arkadaşlarıyla buluşmak için tercih ettiği ve bu kahve dükkanlarında atmosfere dahaçok önem verdiği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca gerçekleştirilen analizler sonucundademografik değişkenlere göre kahve dükkanlarını tercih etme nedenlerinde farklılıklartespit edilmiştir.
Anahtar Kelime:

The Reasons of University Students’ Preference Coffee Shops: The Case of Anadolu University

Öz:
In recent years an important place in everyday life coffee shops in Turkey becoming places for people to easily reach third places are preferred by many people. The aim of this study is to investigate the reasons of university students prefer coffee shops. At the same time, the reasons for choosing coffee shops differ according to demographic variables. In this study, quantitative research methods were used. The questionnaire was applied to the students studying at Yunus Emre Campus of Anadolu University. The analysis of the research data was performed with the data obtained from 392 students. As a result of the analyzes carried out, students usually go to coffee shops 1-2 times a week, usually choose foreign coffee shops as the type of coffee shop and it is determined that they prefer espresso and espresso based beverages more in coffee shops. When the reasons of choosing coffee shops are examined, it is concluded that the students prefer coffee shops to meet with their friends and give more importance to atmosphere in these coffee shops. In addition, differences in the reasons of choosing coffee shops were determined according to demographic variables.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
2
2
2
APA BAYINDIR B, ÖNÇEL S (2019). Üniversite Öğrencilerinin Kahve Dükkânlarını Tercih Etme Nedenleri: Anadolu Üniversitesi Örneği. , 1806 - 1820. 10.21325/jotags.2019.449
Chicago BAYINDIR Bahar,ÖNÇEL Sibel Üniversite Öğrencilerinin Kahve Dükkânlarını Tercih Etme Nedenleri: Anadolu Üniversitesi Örneği. (2019): 1806 - 1820. 10.21325/jotags.2019.449
MLA BAYINDIR Bahar,ÖNÇEL Sibel Üniversite Öğrencilerinin Kahve Dükkânlarını Tercih Etme Nedenleri: Anadolu Üniversitesi Örneği. , 2019, ss.1806 - 1820. 10.21325/jotags.2019.449
AMA BAYINDIR B,ÖNÇEL S Üniversite Öğrencilerinin Kahve Dükkânlarını Tercih Etme Nedenleri: Anadolu Üniversitesi Örneği. . 2019; 1806 - 1820. 10.21325/jotags.2019.449
Vancouver BAYINDIR B,ÖNÇEL S Üniversite Öğrencilerinin Kahve Dükkânlarını Tercih Etme Nedenleri: Anadolu Üniversitesi Örneği. . 2019; 1806 - 1820. 10.21325/jotags.2019.449
IEEE BAYINDIR B,ÖNÇEL S "Üniversite Öğrencilerinin Kahve Dükkânlarını Tercih Etme Nedenleri: Anadolu Üniversitesi Örneği." , ss.1806 - 1820, 2019. 10.21325/jotags.2019.449
ISNAD BAYINDIR, Bahar - ÖNÇEL, Sibel. "Üniversite Öğrencilerinin Kahve Dükkânlarını Tercih Etme Nedenleri: Anadolu Üniversitesi Örneği". (2019), 1806-1820. https://doi.org/10.21325/jotags.2019.449
APA BAYINDIR B, ÖNÇEL S (2019). Üniversite Öğrencilerinin Kahve Dükkânlarını Tercih Etme Nedenleri: Anadolu Üniversitesi Örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7(3), 1806 - 1820. 10.21325/jotags.2019.449
Chicago BAYINDIR Bahar,ÖNÇEL Sibel Üniversite Öğrencilerinin Kahve Dükkânlarını Tercih Etme Nedenleri: Anadolu Üniversitesi Örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies 7, no.3 (2019): 1806 - 1820. 10.21325/jotags.2019.449
MLA BAYINDIR Bahar,ÖNÇEL Sibel Üniversite Öğrencilerinin Kahve Dükkânlarını Tercih Etme Nedenleri: Anadolu Üniversitesi Örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.7, no.3, 2019, ss.1806 - 1820. 10.21325/jotags.2019.449
AMA BAYINDIR B,ÖNÇEL S Üniversite Öğrencilerinin Kahve Dükkânlarını Tercih Etme Nedenleri: Anadolu Üniversitesi Örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 2019; 7(3): 1806 - 1820. 10.21325/jotags.2019.449
Vancouver BAYINDIR B,ÖNÇEL S Üniversite Öğrencilerinin Kahve Dükkânlarını Tercih Etme Nedenleri: Anadolu Üniversitesi Örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 2019; 7(3): 1806 - 1820. 10.21325/jotags.2019.449
IEEE BAYINDIR B,ÖNÇEL S "Üniversite Öğrencilerinin Kahve Dükkânlarını Tercih Etme Nedenleri: Anadolu Üniversitesi Örneği." Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7, ss.1806 - 1820, 2019. 10.21325/jotags.2019.449
ISNAD BAYINDIR, Bahar - ÖNÇEL, Sibel. "Üniversite Öğrencilerinin Kahve Dükkânlarını Tercih Etme Nedenleri: Anadolu Üniversitesi Örneği". Journal of Tourism and Gastronomy Studies 7/3 (2019), 1806-1820. https://doi.org/10.21325/jotags.2019.449