Yıl: 2020 Cilt: 28 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 1307 - 1320 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.24106/kefdergi.3866 İndeks Tarihi: 30-12-2020

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Tarihi Kültürel Miras Eğitimine İlişkin Görüşleri (Denizli Şehri Örneği)

Öz:
Bu araştırmada, Denizli ilindeki sosyal bilgiler öğretmenlerinin tarihi kültürel miras eğitimi ile ilgili görüşleri ortaya konulmayaçalışılmıştır. Araştırmada olgu bilim deseni kullanılmış, 20 sosyal bilgiler öğretmeninin görüşleri alınmıştır. Veri toplama aracıolarak görüşme formu kullanılmıştır. Ortaya çıkan verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda,öğretmenlerin tarihi kültürel miras eğitimine ilgili oldukları görülmüştür. Tarihi kültürel miras eğitiminde görsel materyaleksikliği en çok karşılaşılan sorun olmuş ve bu konu için de en çok tercih edilen teknik gezi gözlem olmuştur. Öğretmelertarafından tarihi kültürel miras eğitiminin Türkçe dersinde de verilmesinin uygun olduğu belirtilmiştir. Ayrıca öğretmenlerinDenizli’deki tarihi kültürel miras ögelerine karşı ilgisiz olmadıkları görülmüştür.
Anahtar Kelime:

Social Studies Teachers’ Views on Historical Cultural Heritage Education (The Case of Denizli)

Öz:
In this research, the views of social studies teachers about historical cultural heritage education in Denizli province were tried to be put forward. Phenomenology pattern was used in the study. In the study, the opinions of 20 social studies teachers were taken. Interview form was used as data collection tool. Content analysis method was used in the analysis of the resulting data. As a result of the research, it is seen that teachers are interested in historical cultural heritage education. The lack of visual material in the education of historical cultural heritage was the most encountered problem and the most preferred technique for this subject was trip-observation. It is also indicated that historical cultural heritage education should be given in Turkish course. Moreover, it was observed that the teachers were not indifferent to the historical cultural heritage elements in Denizli.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA azrak s, YALÇINKAYA E (2020). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Tarihi Kültürel Miras Eğitimine İlişkin Görüşleri (Denizli Şehri Örneği). , 1307 - 1320. 10.24106/kefdergi.3866
Chicago azrak seher,YALÇINKAYA ELVAN Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Tarihi Kültürel Miras Eğitimine İlişkin Görüşleri (Denizli Şehri Örneği). (2020): 1307 - 1320. 10.24106/kefdergi.3866
MLA azrak seher,YALÇINKAYA ELVAN Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Tarihi Kültürel Miras Eğitimine İlişkin Görüşleri (Denizli Şehri Örneği). , 2020, ss.1307 - 1320. 10.24106/kefdergi.3866
AMA azrak s,YALÇINKAYA E Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Tarihi Kültürel Miras Eğitimine İlişkin Görüşleri (Denizli Şehri Örneği). . 2020; 1307 - 1320. 10.24106/kefdergi.3866
Vancouver azrak s,YALÇINKAYA E Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Tarihi Kültürel Miras Eğitimine İlişkin Görüşleri (Denizli Şehri Örneği). . 2020; 1307 - 1320. 10.24106/kefdergi.3866
IEEE azrak s,YALÇINKAYA E "Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Tarihi Kültürel Miras Eğitimine İlişkin Görüşleri (Denizli Şehri Örneği)." , ss.1307 - 1320, 2020. 10.24106/kefdergi.3866
ISNAD azrak, seher - YALÇINKAYA, ELVAN. "Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Tarihi Kültürel Miras Eğitimine İlişkin Görüşleri (Denizli Şehri Örneği)". (2020), 1307-1320. https://doi.org/10.24106/kefdergi.3866
APA azrak s, YALÇINKAYA E (2020). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Tarihi Kültürel Miras Eğitimine İlişkin Görüşleri (Denizli Şehri Örneği). Kastamonu Eğitim Dergisi, 28(3), 1307 - 1320. 10.24106/kefdergi.3866
Chicago azrak seher,YALÇINKAYA ELVAN Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Tarihi Kültürel Miras Eğitimine İlişkin Görüşleri (Denizli Şehri Örneği). Kastamonu Eğitim Dergisi 28, no.3 (2020): 1307 - 1320. 10.24106/kefdergi.3866
MLA azrak seher,YALÇINKAYA ELVAN Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Tarihi Kültürel Miras Eğitimine İlişkin Görüşleri (Denizli Şehri Örneği). Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.28, no.3, 2020, ss.1307 - 1320. 10.24106/kefdergi.3866
AMA azrak s,YALÇINKAYA E Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Tarihi Kültürel Miras Eğitimine İlişkin Görüşleri (Denizli Şehri Örneği). Kastamonu Eğitim Dergisi. 2020; 28(3): 1307 - 1320. 10.24106/kefdergi.3866
Vancouver azrak s,YALÇINKAYA E Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Tarihi Kültürel Miras Eğitimine İlişkin Görüşleri (Denizli Şehri Örneği). Kastamonu Eğitim Dergisi. 2020; 28(3): 1307 - 1320. 10.24106/kefdergi.3866
IEEE azrak s,YALÇINKAYA E "Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Tarihi Kültürel Miras Eğitimine İlişkin Görüşleri (Denizli Şehri Örneği)." Kastamonu Eğitim Dergisi, 28, ss.1307 - 1320, 2020. 10.24106/kefdergi.3866
ISNAD azrak, seher - YALÇINKAYA, ELVAN. "Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Tarihi Kültürel Miras Eğitimine İlişkin Görüşleri (Denizli Şehri Örneği)". Kastamonu Eğitim Dergisi 28/3 (2020), 1307-1320. https://doi.org/10.24106/kefdergi.3866