Yıl: 2021 Cilt: 34 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 343 - 385 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.19171/uefad.790815 İndeks Tarihi: 29-07-2022

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ETKİNLİK KİTABININ YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİ’NE GÖRE İNCELENMESİ

Öz:
Eğitim-öğretim dönemi boyunca sınıf içinde uygulanabilecek etkinlikler okul öncesi eğitim programının temelini oluşturmaktadır. İyi ve etkili bir şekilde planlanmış etkinlikler hem çocukların gelişimine hem de öğretmenlerin mesleki deneyimlerine katkı sağlaması açısından çok önemlidir. Bu doğrultuda, Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından öğretmenlere rehber olması için “Okul Öncesi Eğitim Etkinlik Kitabı” hazırlanmıştır. Bu araştırmada, etkinlik kitabında yer alan etkinliklerin kazanım ve göstergelerinin Yenilenmiş Bloom Taksonomisi’ne göre hangi basamakta yer aldığını ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan durum çalışması olarak gerçekleştirilmiş ve doküman incelemesi tekniği kullanılmıştır. Çalışma çerçevesinde kitapta yer alan 341 etkinliğin 27’si basım hataları sebebiyle değerlendirmeye alınmamış, geriye kalan 314 etkinliğin içerdiği 1234 kazanım Yenilenmiş Bloom Taksonomi’sine göre bilişsel süreçler bakımından sınıflandırılmıştır. Kazanımların sınıflandırılmasında “Kazanım Değerlendirme Formu” ve “Etkinlik Değerlendirme Formu” kullanılmıştır. Sonuçlara göre, kazanımların büyük çoğunluğunun bilişsel gelişim alanına yönelik olduğu, kazanımların birçoğunun 3. basamak olan uygulama basamağında yer aldığı ve analiz, değerlendirme, yaratıcılık gibi üst basamaklarda yer alan kazanım sayısının daha az olduğu, kazanımların yoğunluğun ilk üç basamakta yer aldığı görülmüştür. Araştırmadan elde edilen bulgular neticesinde, kitaptaki kazanım ve göstergelerin üst düzey becerileri destekleyecek şekilde kullanılması ve gelişim alanlarının etkinlik türlerinde dengeli dağılması gerektiği ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelime: Okul öncesi etkinlik kitabı okul öncesi etkinlikler okul öncesi eğitim yenilenmiş Bloom taksonomisi kazanımlar

REVIEW OF A PRE-SCHOOL ACTIVITY BOOK ACCORDING TO BLOOM'S REVISED TAXONOMY

Öz:
Activities implemented in the classes throughout the semester underline the basis of the curriculum. Well and effectively planned activities are important in contributing to both children's development and teachers' professional experiences. Accordingly, to guide pre-school teachers, a "pre-school education activity book" was published by the Ministry of Education. This study aims to determine the levels of the learning outcomes of the activities in this activity book according to Bloom's revised taxonomy. A qualitative case study design was adopted, and document analysis was used to analyze the data. Of the 341 activities in the book, 27 were elimnated because of printing errors. The remaining 314 activities included 1234 learning outcomes, which were classified according to the cognitive processes in Bloom's revised taxonomy. "The Outcome Evaluation Form" and "Activity Evaluation Form" were used in the classification of the learning outcomes. Findings revealed that most learning outcomes were in the cognitive development domain. Moreover, the majority of learning outcomes were at the application level, whereas the number of learning outcomes in higher levels such as analysis, evaluation and creativity were low. That is, the majority of learning outcomes were concentrated in the first three levels. As a result of the current findings, it was concluded that learning outcomes and indicators in the book should be carried to higher levels and that development areas should have a more equal distribution in types of activities.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
1
2
2
APA Yilmaz A, Akbaba F, HALIPINAR F, ORAL S, ULUSOY ÜNLÜ A (2021). OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ETKİNLİK KİTABININ YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİ’NE GÖRE İNCELENMESİ. , 343 - 385. 10.19171/uefad.790815
Chicago Yilmaz Arif,Akbaba Fikrinaz Damla,HALIPINAR Fatma Merve,ORAL SELİN,ULUSOY ÜNLÜ Ayşenur OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ETKİNLİK KİTABININ YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİ’NE GÖRE İNCELENMESİ. (2021): 343 - 385. 10.19171/uefad.790815
MLA Yilmaz Arif,Akbaba Fikrinaz Damla,HALIPINAR Fatma Merve,ORAL SELİN,ULUSOY ÜNLÜ Ayşenur OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ETKİNLİK KİTABININ YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİ’NE GÖRE İNCELENMESİ. , 2021, ss.343 - 385. 10.19171/uefad.790815
AMA Yilmaz A,Akbaba F,HALIPINAR F,ORAL S,ULUSOY ÜNLÜ A OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ETKİNLİK KİTABININ YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİ’NE GÖRE İNCELENMESİ. . 2021; 343 - 385. 10.19171/uefad.790815
Vancouver Yilmaz A,Akbaba F,HALIPINAR F,ORAL S,ULUSOY ÜNLÜ A OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ETKİNLİK KİTABININ YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİ’NE GÖRE İNCELENMESİ. . 2021; 343 - 385. 10.19171/uefad.790815
IEEE Yilmaz A,Akbaba F,HALIPINAR F,ORAL S,ULUSOY ÜNLÜ A "OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ETKİNLİK KİTABININ YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİ’NE GÖRE İNCELENMESİ." , ss.343 - 385, 2021. 10.19171/uefad.790815
ISNAD Yilmaz, Arif vd. "OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ETKİNLİK KİTABININ YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİ’NE GÖRE İNCELENMESİ". (2021), 343-385. https://doi.org/10.19171/uefad.790815
APA Yilmaz A, Akbaba F, HALIPINAR F, ORAL S, ULUSOY ÜNLÜ A (2021). OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ETKİNLİK KİTABININ YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİ’NE GÖRE İNCELENMESİ. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(1), 343 - 385. 10.19171/uefad.790815
Chicago Yilmaz Arif,Akbaba Fikrinaz Damla,HALIPINAR Fatma Merve,ORAL SELİN,ULUSOY ÜNLÜ Ayşenur OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ETKİNLİK KİTABININ YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİ’NE GÖRE İNCELENMESİ. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 34, no.1 (2021): 343 - 385. 10.19171/uefad.790815
MLA Yilmaz Arif,Akbaba Fikrinaz Damla,HALIPINAR Fatma Merve,ORAL SELİN,ULUSOY ÜNLÜ Ayşenur OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ETKİNLİK KİTABININ YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİ’NE GÖRE İNCELENMESİ. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.34, no.1, 2021, ss.343 - 385. 10.19171/uefad.790815
AMA Yilmaz A,Akbaba F,HALIPINAR F,ORAL S,ULUSOY ÜNLÜ A OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ETKİNLİK KİTABININ YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİ’NE GÖRE İNCELENMESİ. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2021; 34(1): 343 - 385. 10.19171/uefad.790815
Vancouver Yilmaz A,Akbaba F,HALIPINAR F,ORAL S,ULUSOY ÜNLÜ A OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ETKİNLİK KİTABININ YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİ’NE GÖRE İNCELENMESİ. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2021; 34(1): 343 - 385. 10.19171/uefad.790815
IEEE Yilmaz A,Akbaba F,HALIPINAR F,ORAL S,ULUSOY ÜNLÜ A "OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ETKİNLİK KİTABININ YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİ’NE GÖRE İNCELENMESİ." Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, ss.343 - 385, 2021. 10.19171/uefad.790815
ISNAD Yilmaz, Arif vd. "OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ETKİNLİK KİTABININ YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİ’NE GÖRE İNCELENMESİ". Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 34/1 (2021), 343-385. https://doi.org/10.19171/uefad.790815