Yenilenebilir Enerji Konusunda Bilişsel Yapının Kelime İlişkilendirme Testi İle Belirlenmesi: Mersin İli Örneği

Yıl: 2020 Cilt: 21 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 1320 - 1338 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.17679/inuefd.780413 İndeks Tarihi: 01-10-2021

Yenilenebilir Enerji Konusunda Bilişsel Yapının Kelime İlişkilendirme Testi İle Belirlenmesi: Mersin İli Örneği

Öz:
Bu çalışmada 6. sınıf öğrencilerinin yenilenebilir enerji konusundaki bilişselyapılarını incelemek hedeflenmiştir. Bu amaçla kesitsel tarama modeline göreçalışma tasarlanmıştır. Mersin il merkezinde 6. sınıf düzeyinde öğrenim gören 366öğrenci çalışmada yer almıştır ve yenilenebilir enerji konusunda hazırlanan kelimeilişkilendirme testi veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Kelime ilişkilendirmetestinde, yenilenebilir enerji, güneş enerjisi, hidroelektrik enerji, jeotermal enerji,biyokütle enerjisi ve rüzgâr enerjisi gibi öğretim programında geçen kavramlaranahtar kelime olarak kullanılmıştır. Veri analizinde öğrencilerin hangi kelime veyakavramları kaçar kez tekrar ettiklerini belirlemek üzere ayrıntılı frekans tablolarıhazırlanarak kesme noktaları belirlenmiştir. Anahtar kelimeler aracılığı ile yapılançağrışımlar nicelik olarak ele alındığında öğrencilerin güneş ve rüzgâr kavramlarınayönelik daha çok ilişkilendirme yaptığı görülmüştür. Hidroelektrik, jeotermal,biyokütle gibi anahtar kelimeler üzerinden yapılan çağrışımların daha az sayıdaolduğu söylenebilir. Kavram ağının oluşturulması sürecinde ise anahtar kelimelerarasındaki ilişkilerin hem niceliği hem de niteliği ortaya çıkartılmıştır. Araştırmasonucunda, öğrencilerin “biyokütle” ve “hidroelektrik” anahtar kavramlarınıyenilenebilir enerjiyle ilişkilendirmede güçlük yaşadığı tespit edilmiştir. Ayrıcaöğrencilerin “biyokütle enerjisi” kavramına dair düşük düzeyde bilgilerinin olduğuve söz konusu kavramın diğer kavramlarla ilişkilendirilemediği sonucunaulaşılmıştır. Bu sonucun fen bilimleri öğretim programındaki ilgili kazanım sayısınınve ders saatinin yetersiz olması ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamdaöğrencilerin yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik bilgilerini artırabilmek içinkazanım sayısının ve kazanıma ayrılabilecek sürenin arttırılması önerilmektedir.
Anahtar Kelime:

Identifying Cognitive Structure Related to Renewable Energy Using Word Association Test: The Mersin Province Case

Öz:
This study aimed to examine 6th graders’ cognitive structures in regards to renewable energy. This research was designed with cross-sectional survey model. Word association test on renewable energy was used as a data collection tool for 366 6th graders in Mersin. The concepts of "renewable energy, solar energy, hydroelectric energy, geothermal energy, biomass energy and wind energy" were selected from the curriculum and used as keywords in the word association test. When the associations made by keywords were examined quantitatively, it was found that students made more associations with sun and wind concepts. It can be argued that fewer associations were made with keywords such as hydroelectric, geothermal and biomass. Both the quantity and the quality of the relationships between the keywords were revealed in the process of creating the concept network. The results showed that students had difficulty in associating the key concepts of "biomass" and "hydroelectricity" with renewable energy. In addition, it was concluded that students had a low level of knowledge about the concept of "biomass energy" and that the concept could not be associated with other concepts. This result is thought to be related to the insufficient number of acquisitions and class hours in the science education curriculum. In this context it is recommended to increase the number of acquisitions and the time allocated to for these acquisitions so that student knowledge about renewable energy sources can be improved.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
4
6
5
APA Özyurt Ö, ERCAN YALMAN F (2020). Yenilenebilir Enerji Konusunda Bilişsel Yapının Kelime İlişkilendirme Testi İle Belirlenmesi: Mersin İli Örneği. , 1320 - 1338. 10.17679/inuefd.780413
Chicago Özyurt Özge Gül,ERCAN YALMAN FERİDE Yenilenebilir Enerji Konusunda Bilişsel Yapının Kelime İlişkilendirme Testi İle Belirlenmesi: Mersin İli Örneği. (2020): 1320 - 1338. 10.17679/inuefd.780413
MLA Özyurt Özge Gül,ERCAN YALMAN FERİDE Yenilenebilir Enerji Konusunda Bilişsel Yapının Kelime İlişkilendirme Testi İle Belirlenmesi: Mersin İli Örneği. , 2020, ss.1320 - 1338. 10.17679/inuefd.780413
AMA Özyurt Ö,ERCAN YALMAN F Yenilenebilir Enerji Konusunda Bilişsel Yapının Kelime İlişkilendirme Testi İle Belirlenmesi: Mersin İli Örneği. . 2020; 1320 - 1338. 10.17679/inuefd.780413
Vancouver Özyurt Ö,ERCAN YALMAN F Yenilenebilir Enerji Konusunda Bilişsel Yapının Kelime İlişkilendirme Testi İle Belirlenmesi: Mersin İli Örneği. . 2020; 1320 - 1338. 10.17679/inuefd.780413
IEEE Özyurt Ö,ERCAN YALMAN F "Yenilenebilir Enerji Konusunda Bilişsel Yapının Kelime İlişkilendirme Testi İle Belirlenmesi: Mersin İli Örneği." , ss.1320 - 1338, 2020. 10.17679/inuefd.780413
ISNAD Özyurt, Özge Gül - ERCAN YALMAN, FERİDE. "Yenilenebilir Enerji Konusunda Bilişsel Yapının Kelime İlişkilendirme Testi İle Belirlenmesi: Mersin İli Örneği". (2020), 1320-1338. https://doi.org/10.17679/inuefd.780413
APA Özyurt Ö, ERCAN YALMAN F (2020). Yenilenebilir Enerji Konusunda Bilişsel Yapının Kelime İlişkilendirme Testi İle Belirlenmesi: Mersin İli Örneği. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(3), 1320 - 1338. 10.17679/inuefd.780413
Chicago Özyurt Özge Gül,ERCAN YALMAN FERİDE Yenilenebilir Enerji Konusunda Bilişsel Yapının Kelime İlişkilendirme Testi İle Belirlenmesi: Mersin İli Örneği. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21, no.3 (2020): 1320 - 1338. 10.17679/inuefd.780413
MLA Özyurt Özge Gül,ERCAN YALMAN FERİDE Yenilenebilir Enerji Konusunda Bilişsel Yapının Kelime İlişkilendirme Testi İle Belirlenmesi: Mersin İli Örneği. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.21, no.3, 2020, ss.1320 - 1338. 10.17679/inuefd.780413
AMA Özyurt Ö,ERCAN YALMAN F Yenilenebilir Enerji Konusunda Bilişsel Yapının Kelime İlişkilendirme Testi İle Belirlenmesi: Mersin İli Örneği. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; 21(3): 1320 - 1338. 10.17679/inuefd.780413
Vancouver Özyurt Ö,ERCAN YALMAN F Yenilenebilir Enerji Konusunda Bilişsel Yapının Kelime İlişkilendirme Testi İle Belirlenmesi: Mersin İli Örneği. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; 21(3): 1320 - 1338. 10.17679/inuefd.780413
IEEE Özyurt Ö,ERCAN YALMAN F "Yenilenebilir Enerji Konusunda Bilişsel Yapının Kelime İlişkilendirme Testi İle Belirlenmesi: Mersin İli Örneği." İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, ss.1320 - 1338, 2020. 10.17679/inuefd.780413
ISNAD Özyurt, Özge Gül - ERCAN YALMAN, FERİDE. "Yenilenebilir Enerji Konusunda Bilişsel Yapının Kelime İlişkilendirme Testi İle Belirlenmesi: Mersin İli Örneği". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21/3 (2020), 1320-1338. https://doi.org/10.17679/inuefd.780413