Yıl: 2021 Cilt: 50 Sayı: 232 Sayfa Aralığı: 89 - 104 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.37669/milliegitim.731043

İLKOKULA DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN OLUMLU VE OLUMSUZ DUYGULAR VE BAĞLANMA METAFORLARININ İNCELENMESİ

Öz:
Bu çalışmanın amacı orta çocukluk dönemindeki çocukların olumlu ve olumsuz duyguları ile ve bağlanma(güven) metaforlarını anlamaktır. Araştırmanın evrenini Denizli ili Pamukkale ilçesinde eğitimine devam eden 3. ve 4. sınıf öğrenciler arasından seçilen, 200 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma sonuçlarını yorumlamak için karma yöntem kullanılmıştır. Nitel veri analizleriyle öncelikli olarak metaforların kategori ve kodları oluşturulmuş olup, bu kategori ve kodlar kullanılarak nicel analizlerde ki-kare analizinden yararlanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, Metafor analizi sonucunda; çocukların en fazla “Güven” duygusuna ilişkin metaforları kullandıkları belirlenmiştir (n=45). Sonra sırasıyla; korku (n=41), mutluluk (n=30), kızgınlık (n=29), üzüntü (n=24) şeklinde olmak üzere 5 farklı duygu için 200 öğrenciden toplamda 118 geçerli metafor elde edilmiştir. Çocukların 5 duyguda da ortak olarak sadece kişiye ilişkin (n=70) metafor kullandıkları belirlenmiştir. “Mutluluk” metaforuna bakıldığında; “mutluluk” kavramını en çok doğa olaylarına ilişkilendirdikleri, “güven” metaforunda, “güven” kavramını en çok kişilerle ilişkilendirdikleri, “korku” metaforunda, “korku” kavramına ilişkin duygusal ifadelerle ilişkilendirdikleri, “kızgınlık” metaforunda, “kızgınlık” kavramına ilişkin duygusal ifadelerle ilişkilendirdikleri görülmektedir. Öğrencilerin mutluluk, kızgınlık, korku, üzüntü ve güvenle metaforları ve cinsiyet arasında herhangi bir fark bulunamamıştır.
Anahtar Kelime: metafor analizi

INVESTIGATION OF POSITIVE AND NEGATIVE EMOTIONS AND ATTACHMENT METAPHORS OF CHILDREN CONTINUING PRIMARY SCHOOL

Öz:
The aim of this study is to understand the positive and negative emotions and attachment (trust) metaphors of children in middle childhood. The population of the study consists of 200 students selected among the 3rd and 4th grade students who continue their education in Pamukkale district of Denizli province. Mixed method was used to interpret the research results. Firstly, the categories and codes of the metaphors were created with qualitative data analysis, and chi-square analysis was used in quantitative analysis by using these categories and codes. According to the results of the research, as a result of the metaphor analysis; It was determined that children mostly used metaphors related to “trust” feeling (n = 45). Then respectively; A total of 118 valid metaphors were obtained from 200 students for 5 different emotions: fear (n = 41), happiness (n = 30), anger (n = 29), and sadness (n = 24). It was determined that children used only metaphors related to the person (n = 70) in all 5 emotions. Looking at the “happiness” metaphor; In the metaphor of “anger”, in which they associate the concept of “happiness” with natural events, in the metaphor of “trust”, the concept of “trust” with people most, in the metaphor of “fear”, in the metaphor of “anger”, which they associate with emotional expressions related to the concept of “fear”. It seems that they associate. No difference was found between the students’ metaphors of happiness, anger, fear, sadness and trust and gender.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA ÖZSARI E, ÖZÇELİK A (2021). İLKOKULA DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN OLUMLU VE OLUMSUZ DUYGULAR VE BAĞLANMA METAFORLARININ İNCELENMESİ. , 89 - 104. 10.37669/milliegitim.731043
Chicago ÖZSARI Elif,ÖZÇELİK Ayşe Dilek ÖĞRETİR İLKOKULA DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN OLUMLU VE OLUMSUZ DUYGULAR VE BAĞLANMA METAFORLARININ İNCELENMESİ. (2021): 89 - 104. 10.37669/milliegitim.731043
MLA ÖZSARI Elif,ÖZÇELİK Ayşe Dilek ÖĞRETİR İLKOKULA DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN OLUMLU VE OLUMSUZ DUYGULAR VE BAĞLANMA METAFORLARININ İNCELENMESİ. , 2021, ss.89 - 104. 10.37669/milliegitim.731043
AMA ÖZSARI E,ÖZÇELİK A İLKOKULA DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN OLUMLU VE OLUMSUZ DUYGULAR VE BAĞLANMA METAFORLARININ İNCELENMESİ. . 2021; 89 - 104. 10.37669/milliegitim.731043
Vancouver ÖZSARI E,ÖZÇELİK A İLKOKULA DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN OLUMLU VE OLUMSUZ DUYGULAR VE BAĞLANMA METAFORLARININ İNCELENMESİ. . 2021; 89 - 104. 10.37669/milliegitim.731043
IEEE ÖZSARI E,ÖZÇELİK A "İLKOKULA DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN OLUMLU VE OLUMSUZ DUYGULAR VE BAĞLANMA METAFORLARININ İNCELENMESİ." , ss.89 - 104, 2021. 10.37669/milliegitim.731043
ISNAD ÖZSARI, Elif - ÖZÇELİK, Ayşe Dilek ÖĞRETİR. "İLKOKULA DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN OLUMLU VE OLUMSUZ DUYGULAR VE BAĞLANMA METAFORLARININ İNCELENMESİ". (2021), 89-104. https://doi.org/10.37669/milliegitim.731043
APA ÖZSARI E, ÖZÇELİK A (2021). İLKOKULA DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN OLUMLU VE OLUMSUZ DUYGULAR VE BAĞLANMA METAFORLARININ İNCELENMESİ. Milli Eğitim, 50(232), 89 - 104. 10.37669/milliegitim.731043
Chicago ÖZSARI Elif,ÖZÇELİK Ayşe Dilek ÖĞRETİR İLKOKULA DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN OLUMLU VE OLUMSUZ DUYGULAR VE BAĞLANMA METAFORLARININ İNCELENMESİ. Milli Eğitim 50, no.232 (2021): 89 - 104. 10.37669/milliegitim.731043
MLA ÖZSARI Elif,ÖZÇELİK Ayşe Dilek ÖĞRETİR İLKOKULA DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN OLUMLU VE OLUMSUZ DUYGULAR VE BAĞLANMA METAFORLARININ İNCELENMESİ. Milli Eğitim, vol.50, no.232, 2021, ss.89 - 104. 10.37669/milliegitim.731043
AMA ÖZSARI E,ÖZÇELİK A İLKOKULA DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN OLUMLU VE OLUMSUZ DUYGULAR VE BAĞLANMA METAFORLARININ İNCELENMESİ. Milli Eğitim. 2021; 50(232): 89 - 104. 10.37669/milliegitim.731043
Vancouver ÖZSARI E,ÖZÇELİK A İLKOKULA DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN OLUMLU VE OLUMSUZ DUYGULAR VE BAĞLANMA METAFORLARININ İNCELENMESİ. Milli Eğitim. 2021; 50(232): 89 - 104. 10.37669/milliegitim.731043
IEEE ÖZSARI E,ÖZÇELİK A "İLKOKULA DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN OLUMLU VE OLUMSUZ DUYGULAR VE BAĞLANMA METAFORLARININ İNCELENMESİ." Milli Eğitim, 50, ss.89 - 104, 2021. 10.37669/milliegitim.731043
ISNAD ÖZSARI, Elif - ÖZÇELİK, Ayşe Dilek ÖĞRETİR. "İLKOKULA DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN OLUMLU VE OLUMSUZ DUYGULAR VE BAĞLANMA METAFORLARININ İNCELENMESİ". Milli Eğitim 50/232 (2021), 89-104. https://doi.org/10.37669/milliegitim.731043