Yıl: 2022 Cilt: 38 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 83 - 89 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.15312/EurasianJVetSci.2022.368

Detection and molecular characterization of mastadenoviruses in calves with respiratory system infection

Öz:
Aim: Bovine adenovirus (BAdV) is one of the viral agents that causes respiratory illness in cattle, along with numerous other viral agents. Although the prevalence of BAdV has been determined by serological studies conducted in our country, there are limited data on the detection of BAdVs in respiratory system samples, and there is no study on their molecular characterization. The aim of this study was to detect and characterize BAdVs of the Mastadenovirus genus. Materials and Methods: In this study, a total of 64 nasal swabs and one lung sample from 65 cattle of different ages with respiratory system disease symptoms were used. After the extraction of viral DNA, they were tested by PCR using primers targeting the hexon gene region and the expected size of amplicons were sequenced. Results: According to the PCR results, three samples were found positive and the positivity rate was detected as 4.6%. Out of positive samples, two were able to be sequenced and one clustered in the BAdV-2 serotype while the other was grouped in the BAdV-3 serotype. Conclusion: In this study, it was revealed that BAdVs are contributing agents in respiratory system infection in our country. Also, this is the first study reporting the molecular characterization of BAdV-2 and BAdV-3 in calves with respiratory system infection in Turkey.
Anahtar Kelime:

Konular:
Fen > Veterinerlik > Veterinerlik
Fen > Veterinerlik

Solunum sistemi enfeksiyonu olan buzağılarda mastadenovirusların tespiti ve moleküler karakterizasyonu

Öz:
Amaç: Bovine adenoviruslar (BAdV), birçok viral etkenle birlikte sığırlarda solunum sistemi hastalığına neden olan patojenlerden biri olarak kabul edilmektedir. Ülkemizde BAdV prevalansı, yapılan serolojik çalışmalarla tespit edilmiş olmasına rağmen, solunum sistemi örneklerinde BAdV'nin saptanmasına ilişkin veriler sınırlıdır ve moleküler karakterizasyonları ile ilgili herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmada Mastadenovirus genusunda bulunan BAdV’ların tespiti ve moleküler karakterizasyonu amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, solunum sistemi hastalığı semptomları olan farklı yaştaki 65 sığırdan alınan toplam 64 burun sürüntüsü ve bir akciğer örneği kullanıldı. Viral DNA'nın ekstraksiyonunu takiben, örnekler hekzon gen bölgesini hedefleyen primerler kullanılarak PCR ile test edildi ve beklenen büyüklükteki amplikonların dizin bilgisi elde edildi. Bulgular: PCR sonucunda üç örnek pozitif bulunmuş ve pozitiflik oranı %4,6 olarak tespit edilmiştir. Dizin bilgileri elde edilebilen iki örnekten birinin BAdV-2 serotipinde, diğerinin ise BAdV-3 serotipinde yer aldığı saptanmıştır. Öneri: Bu çalışmada BAdV'lerin ülkemizde solunum sistemi enfeksiyonuna katkıda bulunan ajanlar olduğu ortaya koyulmuştur. Ayrıca bu, Türkiye'de solunum sistemi enfeksiyonu olan buzağılarda BAdV-2 ve BAdV-3'ün moleküler karakterizasyonunu bildiren ilk çalışmadır
Anahtar Kelime:

Konular:
Fen > Veterinerlik > Veterinerlik
Fen > Veterinerlik
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Alkan F, 1998. Rapid diagnosis of bovine adenovirus subgroup 1 infections in cattle with acute respiratory disease by direct immunofluorescence technique. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 45, 181–184.
 • Alpay G, Tuncer P, Yeşilbağ K, 2014. Bir ada ekosistemindeki sığır, koyun ve keçilerde bazı viral enfeksiyonların serolojik olarak araştırılması. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 61, 43–48.
 • Amat S, 2019. Bovine respiratory disease in feedlot cattle: antimicrobial resistance in bovine respiratory bacterial pathogens and alternative antimicrobial approaches, In: Bacterial Cattle Diseases Ed; Abdelhay Essayed Kaoud H, IntechOpen, London, UK, pp; 1–16.
 • Avci O, Yavru S, Sevik M, 2014. Antibody prevalence against respiratory viruses in naturally infected cattle in Central
 • Anatolia. Eurasian J Vet Sci, 30(2), 80–84. Belák S, Pálfi V, Szekeres T, Tury E. 1977. Experimental infection of calves with an adenovirus isolated from sheep and related to bovine adenovirus type 2. Zentralblatt für Veterinärmedizin R B, 24, 542–547.
 • Burgu İ, Toker A, 1985. Türkiye’de sığır adenoviruslarının (tip 1-2-3) serolojik olarak tesbiti. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 32, 223–230.
 • Darbyshire JH, Kinch DA, Jennings AR, 1969. Experimental infection of calves with bovine adenovirus types 1 and 2. Res Vet Sci, 10, 39–47.
 • Duman R, Yavru S, Kale M, Avci O, 2009. Seroprevalence of viral upper respiratory infections in dairy cattle. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 15(4), 539–542.
 • Erol N, Gür S, Yıldırım Y, Tan MT, 2007. A serological investigation on parainfluenza-3 (PI-3) and bovine adenovirus (BAV) infections in dairy cow enterprises in
 • Aydın province. Kafkas Üniv Vet Fak Derg, 13(1), 43–47. ICTV, 2020. https://talk.ictvonline.org/ictv-reports/ ictv_9th_report/dsdna-viruses-2011/w/dsdna_ viruses/93/adenoviridae, Accessed at: 04.11.2021.
 • Kale M, Ozturk D, Hasircioglu S, Pehlivanoglu F, et al., 2013. Some viral and bacterial respiratory tract infections of dairy cattle during the summer season. Acta Vet Brno, 63, 227–236.
 • Karayel Hacıoğlu İ, Coşkun N, Duran Yelken S, Sevinç S,et al., 2019. Phylogenetic analysis of bovine respiratory syncytial virus from calves with respiratory disorders. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 25(2), 251–256.
 • Koç BT, Oguzoglu TC, 2018. Virological and serological investigation of bovine adenovirus among dairy cattle. Tralleis Elektron Derg, 3(2), 243–249.
 • Kubota N, Orihara S, Kumagai A, Kimura K, et al., 2021. First isolation, molecular characterization, and serological survey of bovine adenovirus type 2 in Japan. ResearchSquare, 1–14.
 • Kumar S, Stecher G, Li M, Knyaz C, et al., 2018. MEGA X: Molecular evolutionary genetics analysis across computing platforms. Mol Biol Evol, 35(6), 1547–1549.
 • Larsson A, 2014. AliView: A fast and lightweight alignment viewer and editor for large datasets. Bioinformatics, 30(22), 3276–3278.
 • Lehmkuhl HD, Cutlip RC, DeBey BM, 1999. Isolation of a bovine adenovirus serotype 10 from a calf in the United States. J Vet Diagnostic Investig, 11(6), 485–490.
 • Lehmkuhl, HD, Hobbs LA, 2008. Serologic and hexon phylogenetic analysis of ruminant adenoviruses. Arch Virol, 153(5), 891–897.
 • MattsonDE,Norman BB,Dunbar JR, 1988. Bovine adenovirus type-3 infection in feedlot calves. Am J Vet Res, 49(1), 67– 69.
 • Ng TFF, Kondov NO, Deng X, Van Eenennaam A, et al., 2015. A metagenomics and case-control study to identify viruses associated with bovine respiratory disease. J Virol, 89(10), 5340–5349.
 • Özgünlük İ, Gür S, 2012. Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamındaki bölgede sığırlarda bovine adenovirus (BAV tip-1, 2 ve 3) enfeksiyonunun seroprevalansı. Harran Üniv Vet Fak Derg, 1(1), 1–5.
 • Öztürk F, Yavru S, Duman R, Şimşek A, 1992. Konya bölgesi sığırlarında sığır adenovirus tip 2 enfeksiyonlarının serum nötralizasyon testi ile araştırılması. S Ü Vet Fak Derg, 8(2), 70–73.
 • Paim WP, Bauermann FV, Kutish GF, Pillatzki A, et al., 2021. Identification and genetic characterization of an isolate of bovine adenovirus 7 from the United States, a putative member of a new species in the genus Atadenovirus. Arch Virol, 166(10), 2835–2839.
 • Sambrook J, Fritsch EF, Maniatis T, 1989. Isolation of high molecular-weight DNA from mammalian cells. In: Molecular Cloning: A Laboratory Manual, Second Ed. Cold
 • Spring Harbor Laboratory Press, New York, USA, 9.14- 9.23.
 • Sevinc Temizkan S, Alkan F, 2021. Bovine coronavirus infections in Turkey: molecular analysis of the full-length spike gene sequences of viruses from digestive and respiratory infections. Arch Virol, 166(9), 2461–2468.
 • Shen Y, Liu j, Zhang Y, Ma X, et al., 2020. Prevalence and characteristics of a novel bovine adenovirus type 3 with a natural deletion fiber gene. Infect Genet Evol, 83, 104348.
 • Sibley SD, Goldberg TL, Pedersen JA, 2011. Detection of known and novel adenoviruses in cattle wastes via broadspectrum primers. Appl Environ Microbiol, 77(14), 5001– 5008.
 • Timurkan MO, Aydin H, Sait A, 2019. Identification and molecular characterisation of bovine parainfluenza virus-3 and bovine respiratory syncytial virus-first report from Turkey. J Vet Res, 63(2), 167–173
 • Timurkan MÖ, Aydın H, Belen S, 2015. Erzurum bölgesinde sığırlarda respiratory coronavirus enfeksiyonunun RTPCR ile tespiti ve moleküler karakterizasyonu. Atatürk Üniversitesi Vet Bil Derg, 10(3), 186–192
 • Toker EB, Yeşilbağ K, 2021. Molecular characterization and comparison of diagnostic methods for bovine respiratory viruses (BPIV-3, BRSV, BVDV, and BoHV-1)in field samples in northwestern Turkey. Trop Anim Health Prod, 53, 79.
 • YagubiA,OjkicD,BautistaDS,Haj-AhmadY,1998.Sequencing analysis of the region encoding the DNA polymerase of bovine adenovirus serotypes 2 and 3. Intervirology, 41, 69–79.
 • Yazıcı Z, Gümüşova SO, Albayrak H, 2007. Serological profile of some viral infections in unvaccinated cattle in Turkey. Med Weter, 63(2), 187–189.
 • Zehra A, Kaur S, Singh R, Gill JPS, 2020. Surface water quality in Punjab, India: tracking human and farm animalspecific adenoviral contamination and correlation with microbiological and physiochemical parameters. Water Air Soil Pollut, 231(11), 534.
 • Zhang M, Hill JE, Fernando C, Alexander TW, et al., 2019. Respiratory viruses identified in western canadian beef cattle by metagenomic sequencing and their association with bovine respiratory disease. Transbound Emerg Dis, 66(3), 1379–1386.
 • Zhu Y-M, Yu Z, Cai H, Gao Y-R, et al., 2011. Isolation, identification, and complete genome sequence of a bovine adenovirus type 3 from cattle in China. Virol J, 8, 557.
APA KARAYEL HACIOĞLU İ, ALKAN F, YELKEN S (2022). Detection and molecular characterization of mastadenoviruses in calves with respiratory system infection. Eurasian Journal of Veterinary Sciences, 38(2), 83 - 89. 10.15312/EurasianJVetSci.2022.368
Chicago KARAYEL HACIOĞLU İlke,ALKAN Feray,YELKEN Selda DURAN Detection and molecular characterization of mastadenoviruses in calves with respiratory system infection. Eurasian Journal of Veterinary Sciences 38, no.2 (2022): 83 - 89. 10.15312/EurasianJVetSci.2022.368
MLA KARAYEL HACIOĞLU İlke,ALKAN Feray,YELKEN Selda DURAN Detection and molecular characterization of mastadenoviruses in calves with respiratory system infection. Eurasian Journal of Veterinary Sciences, vol.38, no.2, 2022, ss.83 - 89. 10.15312/EurasianJVetSci.2022.368
AMA KARAYEL HACIOĞLU İ,ALKAN F,YELKEN S Detection and molecular characterization of mastadenoviruses in calves with respiratory system infection. Eurasian Journal of Veterinary Sciences. 2022; 38(2): 83 - 89. 10.15312/EurasianJVetSci.2022.368
Vancouver KARAYEL HACIOĞLU İ,ALKAN F,YELKEN S Detection and molecular characterization of mastadenoviruses in calves with respiratory system infection. Eurasian Journal of Veterinary Sciences. 2022; 38(2): 83 - 89. 10.15312/EurasianJVetSci.2022.368
IEEE KARAYEL HACIOĞLU İ,ALKAN F,YELKEN S "Detection and molecular characterization of mastadenoviruses in calves with respiratory system infection." Eurasian Journal of Veterinary Sciences, 38, ss.83 - 89, 2022. 10.15312/EurasianJVetSci.2022.368