Yıl: 2008 Cilt: 9 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 91 - 96 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Ruhsal hastalığa yönelik inançlar ölçeği’nin geçerliliği ve güvenilirliği

Öz:
Amaç: Bu araştırmanın amacı, ruhsal hastalığa yönelik inançları değerlendirmek için Hirai ve Clum tarafından geliştirilen Ruhsal Hastalığa Yönelik İnançlar Ölçeği’ni dilimize uyarlayarak, Türkiye için geçerlilik ve güvenilirlik çalışmasını yapmaktır. Yöntem ve Bulgular: Araştırmaya 262 yetişkin (129 kadın, 133 erkek) alınmıştır. Ruhsal Hastalığa Yönelik İnançlar Ölçeği’nin yapı geçerliliği çalışması için faktör analizi yapılmış ve üç faktör saptanmıştır. Ölçeğin Cronbach alpha katsayısı 0.82, alt ölçek Cronbach alpha değerleri ise 0.69-0.80 arasında bulunmuş, ölçek ve alt ölçekler kabul edilebilir düzeyde iç tutarlılık göstermiştir. Sonuç: Sonuç olarak Ruhsal Hastalığa Yönelik İnançlar Ölçeği Türk toplumu için geçerli ve güvenilir bir ölçektir.
Anahtar Kelime: Kültür Anketler Sonuçların tekrarlanabilirliği Zihinsel bozukluklar

Konular: Psikoloji Davranış Bilimleri

Validity and reliability of beliefs towards mental illness Scale

Öz:
Objective: The purpose of this research was to adapt the Beliefs toward Mental Illness Scale (BMI), which was developed by Hirai and Clum for the purpose of evaluating people's beliefs about mental illness, for Turkish and conduct its validity and reliability tests. Methods and Finding: There were 262 adults who participated in the research. Factor analysis was conducted for the test of the construct validity of BMI and three factors were determined. The scale's Cronbach alpha was found to be 0.82 and the subscales were between 0.69-0.80. Conclusion: In conclusion, The Beliefs toward Mental Illness Scale is a valid and reliable tool for Turkish society.
Anahtar Kelime: Culture Questionnaires Reproducibility of Results Mental Disorders

Konular: Psikoloji Davranış Bilimleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA Bilge A, ÇAM M (2008). Ruhsal hastalığa yönelik inançlar ölçeği’nin geçerliliği ve güvenilirliği. , 91 - 96.
Chicago Bilge Ayşegül,ÇAM Mahire Olcay Ruhsal hastalığa yönelik inançlar ölçeği’nin geçerliliği ve güvenilirliği. (2008): 91 - 96.
MLA Bilge Ayşegül,ÇAM Mahire Olcay Ruhsal hastalığa yönelik inançlar ölçeği’nin geçerliliği ve güvenilirliği. , 2008, ss.91 - 96.
AMA Bilge A,ÇAM M Ruhsal hastalığa yönelik inançlar ölçeği’nin geçerliliği ve güvenilirliği. . 2008; 91 - 96.
Vancouver Bilge A,ÇAM M Ruhsal hastalığa yönelik inançlar ölçeği’nin geçerliliği ve güvenilirliği. . 2008; 91 - 96.
IEEE Bilge A,ÇAM M "Ruhsal hastalığa yönelik inançlar ölçeği’nin geçerliliği ve güvenilirliği." , ss.91 - 96, 2008.
ISNAD Bilge, Ayşegül - ÇAM, Mahire Olcay. "Ruhsal hastalığa yönelik inançlar ölçeği’nin geçerliliği ve güvenilirliği". (2008), 91-96.
APA Bilge A, ÇAM M (2008). Ruhsal hastalığa yönelik inançlar ölçeği’nin geçerliliği ve güvenilirliği. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 9(2), 91 - 96.
Chicago Bilge Ayşegül,ÇAM Mahire Olcay Ruhsal hastalığa yönelik inançlar ölçeği’nin geçerliliği ve güvenilirliği. Anadolu Psikiyatri Dergisi 9, no.2 (2008): 91 - 96.
MLA Bilge Ayşegül,ÇAM Mahire Olcay Ruhsal hastalığa yönelik inançlar ölçeği’nin geçerliliği ve güvenilirliği. Anadolu Psikiyatri Dergisi, vol.9, no.2, 2008, ss.91 - 96.
AMA Bilge A,ÇAM M Ruhsal hastalığa yönelik inançlar ölçeği’nin geçerliliği ve güvenilirliği. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 2008; 9(2): 91 - 96.
Vancouver Bilge A,ÇAM M Ruhsal hastalığa yönelik inançlar ölçeği’nin geçerliliği ve güvenilirliği. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 2008; 9(2): 91 - 96.
IEEE Bilge A,ÇAM M "Ruhsal hastalığa yönelik inançlar ölçeği’nin geçerliliği ve güvenilirliği." Anadolu Psikiyatri Dergisi, 9, ss.91 - 96, 2008.
ISNAD Bilge, Ayşegül - ÇAM, Mahire Olcay. "Ruhsal hastalığa yönelik inançlar ölçeği’nin geçerliliği ve güvenilirliği". Anadolu Psikiyatri Dergisi 9/2 (2008), 91-96.