Yıl: 2010 Cilt: 21 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 11 - 14 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Yerelması (Helianthus tuberosus L.) hasılına katılan melas ve formik asit katkısının silaj kalitesi ve sindirilebilirliği üzerine etkileri

Öz:
Bu çalışma daha çok yumru verimi amacı ile üretilen yerelması (Helianthus tuberosus L.) hasılına melas ve formik asit katılarak yapılan silajların besin madde içerikleri ve sindirilebilirliklerini belirlemek amacı ile yapılmıştır. Araştırmada silaj materyali olarak çiçeklenme başlangıcındaki yerelması yeşili kullanılmıştır. Yerelması hasılları elle hasat edilip silotraktan geçirilerek kıyıldıktan sonra katkısız (Kontrol), %0.5 formik asit ve %5 melas katılarak, 1 litrelik standart cam kavanozlara elle sıkıştırılarak silajları hazırlanmıştır. Araştırmada silajlara ait besin madde içerikleri ve fermantasyon parametreleri olan pH, NH3-N (Amonyak azotu) ve organik asit analizleri (laktik, asetik, propionik ve bütirik asit) yapılarak, in vitro organik madde sindirilebilirliği (IOMS) belirlenmiştir. Silajların NDF içerikleri kuru maddede %38.47 - 43.74 arasında, ADF içerikleri ise %26.76 - 30.06 arasında bulunmuştur. En düşük NDF (p<0.01) ve ADF p<0.05) içeriği melas katkılı silajlardan elde edilmiştir. Silajların IOMS değerleri en düşük %47.51 ile formik asit katkılı silajdan, en yüksek değer ise %56.24 ile melas katkılı silajdan elde edilmiştir. Silajlara ait pH değerlerinin 4.47-5.02 arasında olduğu ve melas katkısının silajın pH değerini önemli oranda düşürdüğü belirlenmiştir (p<0.01). Silajların NH3-N içeriklerinin %0.82 - 1.39 aralığında olduğu ve formik asit katkısının silajın NH3-N içeriğini önemli düzeyde azalttığı görülmüştür. Sonuç olarak, daha çok yumru verimi amacı ile üretilen yerelması hasılına %5 oranında melas katılarak silolamanın silajın in vitro organik madde sindirilebilirliğine ve fermantasyon parametreleri üzerine olumlu etki yaptığı ve yerelması hasılının katkılı veya katkısız silolanarak hayvanlarda alternatif bir yem kaynağı olarak kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelime: silaj fermantasyonu yerelması Helianthus tuberosus sindirilebilirlik in vitro sindirilebilirlik besin maddesi içeriği formik asit melas silaj kalitesi silaj katkı maddeleri

Konular: Biyoloji Gıda Bilimi ve Teknolojisi

The effects of molasses and formic acid addition into Jerusalem Artichoke (Helianthus tuberosus L.) green mass in silage quality and digesitibility

Öz:
The aim of this study was to ensile Jerusalem Artichoke (Helianthus tuberosus L.) and to evaluate the effects of molasses and formic acid additions into Jerusalem Artichoke green mass silage on nutrient content and digestibility. Jerusalem Artichoke green mass at flowering stage was utilized as silage material. Jerusalem Artichoke green mass was hand-harvested and then chopped with silo-track. Silages were prepared into 1l mini-silos without any silage additives (control), with 0.5 formic acid or 5% molasses addition. Nutrient content, fermentation parameters (pH, NH3-N), and organic acid contents and in vitro digestibility of silages were determined. NDF content of silages ranged from 38.47 to 43.74% whereas ADF contents were 26.76-30.06%. The lowest NDF (P<0.01) and ADF (P<0.05) were obtained with silages with molasses addition while the lowest (47.51%) in vitro digestibility was observed in silage with formic acid addition the highest (56.24%) in vitro digestibility was obtained with molasses addition. Silage pH ranged from 4.47 to 5.02 and, molasses addition significantly decreased silage pH (P<0.01). Silage NH3-N levels were 0.82-1.39% and formic acid addition significantly decreased silage NH3-N level. In conclusion addition of 5% molasses into Jerusalem Artichoke green mass, an alternative feedstuff, increased digestibility of Jerusalem Artichoke green mass silage and improved silage fermentation parameters. Jerusalem Artichoke green mass can be utilized as an alternative feedstuff by ensiling with or without silage additives.
Anahtar Kelime: molasses silage quality silage additives silage fermentation Jerusalem artichokes Helianthus tuberosus digestibility in vitro digestibility nutrient content formic acid

Konular: Biyoloji Gıda Bilimi ve Teknolojisi
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA BİNGÖL N, KARSLI M, AKÇA İ (2010). Yerelması (Helianthus tuberosus L.) hasılına katılan melas ve formik asit katkısının silaj kalitesi ve sindirilebilirliği üzerine etkileri. , 11 - 14.
Chicago BİNGÖL N. Tuğba,KARSLI M. Akif,AKÇA İsmail Yerelması (Helianthus tuberosus L.) hasılına katılan melas ve formik asit katkısının silaj kalitesi ve sindirilebilirliği üzerine etkileri. (2010): 11 - 14.
MLA BİNGÖL N. Tuğba,KARSLI M. Akif,AKÇA İsmail Yerelması (Helianthus tuberosus L.) hasılına katılan melas ve formik asit katkısının silaj kalitesi ve sindirilebilirliği üzerine etkileri. , 2010, ss.11 - 14.
AMA BİNGÖL N,KARSLI M,AKÇA İ Yerelması (Helianthus tuberosus L.) hasılına katılan melas ve formik asit katkısının silaj kalitesi ve sindirilebilirliği üzerine etkileri. . 2010; 11 - 14.
Vancouver BİNGÖL N,KARSLI M,AKÇA İ Yerelması (Helianthus tuberosus L.) hasılına katılan melas ve formik asit katkısının silaj kalitesi ve sindirilebilirliği üzerine etkileri. . 2010; 11 - 14.
IEEE BİNGÖL N,KARSLI M,AKÇA İ "Yerelması (Helianthus tuberosus L.) hasılına katılan melas ve formik asit katkısının silaj kalitesi ve sindirilebilirliği üzerine etkileri." , ss.11 - 14, 2010.
ISNAD BİNGÖL, N. Tuğba vd. "Yerelması (Helianthus tuberosus L.) hasılına katılan melas ve formik asit katkısının silaj kalitesi ve sindirilebilirliği üzerine etkileri". (2010), 11-14.
APA BİNGÖL N, KARSLI M, AKÇA İ (2010). Yerelması (Helianthus tuberosus L.) hasılına katılan melas ve formik asit katkısının silaj kalitesi ve sindirilebilirliği üzerine etkileri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 21(1), 11 - 14.
Chicago BİNGÖL N. Tuğba,KARSLI M. Akif,AKÇA İsmail Yerelması (Helianthus tuberosus L.) hasılına katılan melas ve formik asit katkısının silaj kalitesi ve sindirilebilirliği üzerine etkileri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 21, no.1 (2010): 11 - 14.
MLA BİNGÖL N. Tuğba,KARSLI M. Akif,AKÇA İsmail Yerelması (Helianthus tuberosus L.) hasılına katılan melas ve formik asit katkısının silaj kalitesi ve sindirilebilirliği üzerine etkileri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.21, no.1, 2010, ss.11 - 14.
AMA BİNGÖL N,KARSLI M,AKÇA İ Yerelması (Helianthus tuberosus L.) hasılına katılan melas ve formik asit katkısının silaj kalitesi ve sindirilebilirliği üzerine etkileri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 2010; 21(1): 11 - 14.
Vancouver BİNGÖL N,KARSLI M,AKÇA İ Yerelması (Helianthus tuberosus L.) hasılına katılan melas ve formik asit katkısının silaj kalitesi ve sindirilebilirliği üzerine etkileri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 2010; 21(1): 11 - 14.
IEEE BİNGÖL N,KARSLI M,AKÇA İ "Yerelması (Helianthus tuberosus L.) hasılına katılan melas ve formik asit katkısının silaj kalitesi ve sindirilebilirliği üzerine etkileri." Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 21, ss.11 - 14, 2010.
ISNAD BİNGÖL, N. Tuğba vd. "Yerelması (Helianthus tuberosus L.) hasılına katılan melas ve formik asit katkısının silaj kalitesi ve sindirilebilirliği üzerine etkileri". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 21/1 (2010), 11-14.