Yıl: 2022 Cilt: 0 Sayı: 49 Sayfa Aralığı: 551 - 584 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.54049/taad.1055709 İndeks Tarihi: 02-01-2023

UNUTULMA HAKKININ ORTAYA ÇIKIŞ SERÜVENİ VE KAPSAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Öz:
İnternet kullanımının ve internetin bireylerin yaşantısına etkilerinin önemli ölçüde arttığı günümüzde kişisel verilerin korunması, üzerinde durulması gereken önemli bir husus haline gelmiştir. Veri dolaşımının çok hızlı ve kolay şekilde yapılabilir olması, kişisel verilerin korunmasını ve bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin ihlal edilmmesi açısından birçok tehlikeyi de beraberinde getirmektedir. Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın Google İspanya kararıyla hukuki zemin kazanan, kişinin kendisine ait internette yer alan kişisel verilerinin ortadan kaldırılabilmesini talep edebilme hakkı olarak ifade edilen ve kişisel verilerin korunması bakımından önemli bir yer tutan unutulma hakkı, bireylerin kendi kişisel verileri üzerindeki hakimiyetlerini artırmalarını amaçlayan bir güvence neteliğindedir. Çalışmamızda unutulma hakkının hukuki zemin kazanması süreci ele alınıp, bu hakkın kapsamına yönelik değerlendirmelerde bulunmaya çalışılmıştır. Ayrıca unutulma hakkı, kişisel verilerin korunması ve özel hayatın gizliliği hakları bağlamında değerlendirilmiş ve unutulma hakkının bir temel hak ve özgürlük olarak ifade edilip edilemeyeceği, bu hakkın kişisel verilerin korunması bakımından yeterliliği, internet dışındaki ortamlarda uygulanabilirliği tartışılmış, Türk hukukunun unutulma hakkına yönelik tutumu incelenmiştir.
Anahtar Kelime: unutulma hakkı internet Kişisel verilerin korunması özel hayat özel hayatın gizliliği

An Evaluation of the Emerging Process and the Scope of the Right to be Forgotten

Öz:
Today, the use of the internet and its effects on the lives of individuals has increased significantly, the protection of personal data is an important issue that should be emphasized. The fact that data circulation can be done very quickly and easily brings the risk of violating the protection of individuals’ personal data and many fundamental rights and freedoms. The right to be forgotten, which is expressed as the right to request the removal of personal data belonging to the person on the internet, has gained a legal basis with the decision of the European Court of Justice in Google Spain case. The right to be forgotten has an important place in the context of the protection of personal data and it constitutes a guarantee for individuals in the field of personal data protection. In our study, the process of gaining a legal basis for the right to be forgotten has been discussed and evaluations have been made regarding the scope of this right. In addition, the right to be forgotten has been evaluated in the context of the protection of personal data and the right to privacy. Also, whether the right to be forgotten can be expressed as a fundamental right and freedom, the adequacy of the right to be forgotten in the protection of personal data, applicability of the right to be forgotten in non-internet environments, and the attitude of Turkish law towards the right to be forgotten has been examined.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA Çınar A (2022). UNUTULMA HAKKININ ORTAYA ÇIKIŞ SERÜVENİ VE KAPSAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ. , 551 - 584. 10.54049/taad.1055709
Chicago Çınar Abdurrahim UNUTULMA HAKKININ ORTAYA ÇIKIŞ SERÜVENİ VE KAPSAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ. (2022): 551 - 584. 10.54049/taad.1055709
MLA Çınar Abdurrahim UNUTULMA HAKKININ ORTAYA ÇIKIŞ SERÜVENİ VE KAPSAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ. , 2022, ss.551 - 584. 10.54049/taad.1055709
AMA Çınar A UNUTULMA HAKKININ ORTAYA ÇIKIŞ SERÜVENİ VE KAPSAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ. . 2022; 551 - 584. 10.54049/taad.1055709
Vancouver Çınar A UNUTULMA HAKKININ ORTAYA ÇIKIŞ SERÜVENİ VE KAPSAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ. . 2022; 551 - 584. 10.54049/taad.1055709
IEEE Çınar A "UNUTULMA HAKKININ ORTAYA ÇIKIŞ SERÜVENİ VE KAPSAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ." , ss.551 - 584, 2022. 10.54049/taad.1055709
ISNAD Çınar, Abdurrahim. "UNUTULMA HAKKININ ORTAYA ÇIKIŞ SERÜVENİ VE KAPSAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ". (2022), 551-584. https://doi.org/10.54049/taad.1055709
APA Çınar A (2022). UNUTULMA HAKKININ ORTAYA ÇIKIŞ SERÜVENİ VE KAPSAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 0(49), 551 - 584. 10.54049/taad.1055709
Chicago Çınar Abdurrahim UNUTULMA HAKKININ ORTAYA ÇIKIŞ SERÜVENİ VE KAPSAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi 0, no.49 (2022): 551 - 584. 10.54049/taad.1055709
MLA Çınar Abdurrahim UNUTULMA HAKKININ ORTAYA ÇIKIŞ SERÜVENİ VE KAPSAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, vol.0, no.49, 2022, ss.551 - 584. 10.54049/taad.1055709
AMA Çınar A UNUTULMA HAKKININ ORTAYA ÇIKIŞ SERÜVENİ VE KAPSAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi. 2022; 0(49): 551 - 584. 10.54049/taad.1055709
Vancouver Çınar A UNUTULMA HAKKININ ORTAYA ÇIKIŞ SERÜVENİ VE KAPSAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi. 2022; 0(49): 551 - 584. 10.54049/taad.1055709
IEEE Çınar A "UNUTULMA HAKKININ ORTAYA ÇIKIŞ SERÜVENİ VE KAPSAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ." Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 0, ss.551 - 584, 2022. 10.54049/taad.1055709
ISNAD Çınar, Abdurrahim. "UNUTULMA HAKKININ ORTAYA ÇIKIŞ SERÜVENİ VE KAPSAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ". Türkiye Adalet Akademisi Dergisi 49 (2022), 551-584. https://doi.org/10.54049/taad.1055709