Yıl: 2009 Cilt: 42 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 69 - 86 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Eğitim fakültesi öğrencilerinin cinsiyet ve branşa göre akademik başarı durumları ile öğrenme stillerinin incelenmesi

Öz:
Araştırmanın amacı eğitim fakültesi öğrencilerinin cinsiyet ve kayıtlı olunan programa göre öğrenme stillerini tespit etmek, akademik başarı durumlarının öğrenme stillerine göre değişip değişmediğini belirlemektir. Araştırmaya 2006-2007 Akademik Yılında Erzincan Eğitim Fakültesine kayıtlı 443 öğrenci katılmıştır. Veri toplama aracı olarak Kolb Öğrenme Stili Envanteri kullanılmış, öğrencilerin akademik başarı puanları fakülte kayıtlarından elde edilmiştir. Veri analiz sürecinde bağımsız örnek t-testi, tek yönlü varyans analizi ve ki kare testi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, kız öğrencilerin akademik başarı ortalaması erkek öğrencilerin akademik başarı ortalamalarından daha yüksek bulunurken, öğrenme stillerinin cinsiyete göre farklı olmadığı bulunmuştur. Öğrencilerin kayıtlı olduğu öğretmen yetiştirme programına göre akademik başarıları arasındaki fark anlamlı bulunmuş ve kayıtlı olunan programa göre öğrenme stillerinin farklı olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin en çok ayrıştıran (% 43.6), ikinci olarak özümseyen (% 29.3) öğrenme stilini tercih ettikleri, yerleştiren (% 16.3) ve değiştiren (% 10.8) öğrenme stilini tercih etme oranının daha düşük olduğu bulunmuştur. Yerleştiren, değiştiren, ayrıştıran ve özümseyen öğrenme stiline sahip öğrencilerin ağırlıklı not ortalamaları arasındaki farkın anlamlı olmadığı bulunmuştur.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA BAHAR H, ÖZEN Y, GÜLAÇTI F (2009). Eğitim fakültesi öğrencilerinin cinsiyet ve branşa göre akademik başarı durumları ile öğrenme stillerinin incelenmesi. , 69 - 86.
Chicago BAHAR HÜSEYIN HÜSNÜ,ÖZEN Yener,GÜLAÇTI Fikret Eğitim fakültesi öğrencilerinin cinsiyet ve branşa göre akademik başarı durumları ile öğrenme stillerinin incelenmesi. (2009): 69 - 86.
MLA BAHAR HÜSEYIN HÜSNÜ,ÖZEN Yener,GÜLAÇTI Fikret Eğitim fakültesi öğrencilerinin cinsiyet ve branşa göre akademik başarı durumları ile öğrenme stillerinin incelenmesi. , 2009, ss.69 - 86.
AMA BAHAR H,ÖZEN Y,GÜLAÇTI F Eğitim fakültesi öğrencilerinin cinsiyet ve branşa göre akademik başarı durumları ile öğrenme stillerinin incelenmesi. . 2009; 69 - 86.
Vancouver BAHAR H,ÖZEN Y,GÜLAÇTI F Eğitim fakültesi öğrencilerinin cinsiyet ve branşa göre akademik başarı durumları ile öğrenme stillerinin incelenmesi. . 2009; 69 - 86.
IEEE BAHAR H,ÖZEN Y,GÜLAÇTI F "Eğitim fakültesi öğrencilerinin cinsiyet ve branşa göre akademik başarı durumları ile öğrenme stillerinin incelenmesi." , ss.69 - 86, 2009.
ISNAD BAHAR, HÜSEYIN HÜSNÜ vd. "Eğitim fakültesi öğrencilerinin cinsiyet ve branşa göre akademik başarı durumları ile öğrenme stillerinin incelenmesi". (2009), 69-86.
APA BAHAR H, ÖZEN Y, GÜLAÇTI F (2009). Eğitim fakültesi öğrencilerinin cinsiyet ve branşa göre akademik başarı durumları ile öğrenme stillerinin incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 42(1), 69 - 86.
Chicago BAHAR HÜSEYIN HÜSNÜ,ÖZEN Yener,GÜLAÇTI Fikret Eğitim fakültesi öğrencilerinin cinsiyet ve branşa göre akademik başarı durumları ile öğrenme stillerinin incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 42, no.1 (2009): 69 - 86.
MLA BAHAR HÜSEYIN HÜSNÜ,ÖZEN Yener,GÜLAÇTI Fikret Eğitim fakültesi öğrencilerinin cinsiyet ve branşa göre akademik başarı durumları ile öğrenme stillerinin incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.42, no.1, 2009, ss.69 - 86.
AMA BAHAR H,ÖZEN Y,GÜLAÇTI F Eğitim fakültesi öğrencilerinin cinsiyet ve branşa göre akademik başarı durumları ile öğrenme stillerinin incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2009; 42(1): 69 - 86.
Vancouver BAHAR H,ÖZEN Y,GÜLAÇTI F Eğitim fakültesi öğrencilerinin cinsiyet ve branşa göre akademik başarı durumları ile öğrenme stillerinin incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2009; 42(1): 69 - 86.
IEEE BAHAR H,ÖZEN Y,GÜLAÇTI F "Eğitim fakültesi öğrencilerinin cinsiyet ve branşa göre akademik başarı durumları ile öğrenme stillerinin incelenmesi." Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 42, ss.69 - 86, 2009.
ISNAD BAHAR, HÜSEYIN HÜSNÜ vd. "Eğitim fakültesi öğrencilerinin cinsiyet ve branşa göre akademik başarı durumları ile öğrenme stillerinin incelenmesi". Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 42/1 (2009), 69-86.