Yıl: 2022 Cilt: 52 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 192 - 201 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.54453/TMCD.2022.82612 İndeks Tarihi: 02-11-2022

İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık ile İlgili Fakülte Öğrencilerinin HIV/AIDS Farkındalık Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Öz:
Amaç: Bu çalışmada, İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) sağlık ile ilgili fakülte öğrencilerinin HIV/AIDS farkındalık düzeylerinin değerlendirilmesi ve bu hasta grubuna karşı tutumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırmaya İAÜ Tıp, Diş Hekimliği ve Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencisi olan 160 kişi katıldı. Katılımcılara 50 sorudan oluşan anket uygulandı. Bulgular: Araştırmaya İAÜ öğrencisi 160 kişi katılmış, 154 kişi (kadın=115, erkek=39) anketi tamamlamıştır. Kadın katılımcıların ortalama yaşları 21.42, erkeklerin 22 idi. Katılımcıların %63’ü sağlık bilimleri, %31.8’i tıp ve %5.2’si ise diş hekimliği fakültesi öğrencisiydi. Genel bilgi düzeyinin değerlendirildiği soru grubuna ortalama olarak %77.02; bulaş yollarının değerlendirildiği soru grubuna %65.84; risk gruplarının değerlendirildiği soru grubuna %64.88; korunma ve tedavinin değerlendirildiği soru grubuna %60.59; tutumların dağılımının değerlendirildiği soru grubuna ortalama %70.28 doğru yanıt verildi (p<0.01). Katılımcılar AIDS/HIV hakkındaki bilgilerini %85.63 internetten, %4.38 radyodan edindiklerini belirtmişlerdi. Sonuç: Tutumlar açısından değerlendirildiğinde, internetten yanlış olarak edinilen bilgilerin bir kısmının sağlık eğitimi alan öğrencilerde bile olumsuz tutum sergilemesine neden olduğu gözlendi. İnternetteki bilgi kirliliğinin yanında, nefret dilinin de giderilmesi, AIDS ve AIDS’ten korunma yolları hakkında okullarda tüm öğrencilere eğitim verilmesiyle bireylerin HIV/AIDS farkındalık düzeyinin artacağına ve damgalamanın toplumdaki yerinin azalacağına inanmaktayız. Gençler arasında önemli bir öğrenme aracı olan akran eğitiminden üniversite kampüslerinde HIV/AIDS farkındalığını arttırma amacıyla yararlanılabileceği düşüncesindeyiz. Araştırma, HIV/AIDS konu alan film-dizi senaryoları hazırlanırken, viroloji, mikrobiyoloji ya da enfeksiyon hastalıkları uzmanlarından medikal danışmanlık alınmasının önemini göstermektedir.
Anahtar Kelime:

Evaluation of HIV/AIDS Awareness Levels of Health-Related Faculty Students of Istanbul Aydın University

Öz:
Objective: It is aimed to evaluate HIV/AIDS awareness levels of health-related faculty students at Istanbul Aydın University (IAU) and determine their attitudes towards this patient group. Methods: IAU Faculty of Medicine, Dentistry, and Health Sciences students participated in this study. A questionnaire consisting of 50 questions was applied to participants. Results: A total of 154 of 160 students who participated in the study completed the questionnaire (female: 115, male: 39). The mean agewas 21.42 and 22 for the girls and boys, respectively. Regarding the faculties of the participants, 63% were from the Health Sciences while 31.8% from Medicine and 5.2% from Dentistry. The ratios of the correct answers to the question categories were listed as follows: general information 77.02%; transmission route of the disease 65.84%; risk groups 64.88%; prevention and treatment 60.59% and the attitudes towards the patients were 70.28% (p<0.01). The participants reported that they acquired their knowledge on AIDS from the internet (85.63%) and radio broadcast (4.38%). Conclusion: It was observed that incorrect information received from the internet caused the development of negative attitudes, even in students from Health-related faculties. Prevention of the transmission of fraud information and speech of hate on AIDS disease and the patients, together with the peer education, which is an important learning tool among young people, can be used to increase HIV/AIDS awareness in university campuses and prevent the social stigma related to AIDS in public. The research shows the importance of getting medical advice from Virology, Microbiology, or Infectious Diseases specialists when preparing movie-series scenarios about HIV/AIDS.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA Altınok Ö, BAYAZIT T, ağaçfidan a (2022). İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık ile İlgili Fakülte Öğrencilerinin HIV/AIDS Farkındalık Düzeylerinin Değerlendirilmesi. , 192 - 201. 10.54453/TMCD.2022.82612
Chicago Altınok Özge,BAYAZIT Turan Onur,ağaçfidan ali İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık ile İlgili Fakülte Öğrencilerinin HIV/AIDS Farkındalık Düzeylerinin Değerlendirilmesi. (2022): 192 - 201. 10.54453/TMCD.2022.82612
MLA Altınok Özge,BAYAZIT Turan Onur,ağaçfidan ali İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık ile İlgili Fakülte Öğrencilerinin HIV/AIDS Farkındalık Düzeylerinin Değerlendirilmesi. , 2022, ss.192 - 201. 10.54453/TMCD.2022.82612
AMA Altınok Ö,BAYAZIT T,ağaçfidan a İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık ile İlgili Fakülte Öğrencilerinin HIV/AIDS Farkındalık Düzeylerinin Değerlendirilmesi. . 2022; 192 - 201. 10.54453/TMCD.2022.82612
Vancouver Altınok Ö,BAYAZIT T,ağaçfidan a İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık ile İlgili Fakülte Öğrencilerinin HIV/AIDS Farkındalık Düzeylerinin Değerlendirilmesi. . 2022; 192 - 201. 10.54453/TMCD.2022.82612
IEEE Altınok Ö,BAYAZIT T,ağaçfidan a "İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık ile İlgili Fakülte Öğrencilerinin HIV/AIDS Farkındalık Düzeylerinin Değerlendirilmesi." , ss.192 - 201, 2022. 10.54453/TMCD.2022.82612
ISNAD Altınok, Özge vd. "İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık ile İlgili Fakülte Öğrencilerinin HIV/AIDS Farkındalık Düzeylerinin Değerlendirilmesi". (2022), 192-201. https://doi.org/10.54453/TMCD.2022.82612
APA Altınok Ö, BAYAZIT T, ağaçfidan a (2022). İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık ile İlgili Fakülte Öğrencilerinin HIV/AIDS Farkındalık Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, 52(3), 192 - 201. 10.54453/TMCD.2022.82612
Chicago Altınok Özge,BAYAZIT Turan Onur,ağaçfidan ali İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık ile İlgili Fakülte Öğrencilerinin HIV/AIDS Farkındalık Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi 52, no.3 (2022): 192 - 201. 10.54453/TMCD.2022.82612
MLA Altınok Özge,BAYAZIT Turan Onur,ağaçfidan ali İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık ile İlgili Fakülte Öğrencilerinin HIV/AIDS Farkındalık Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, vol.52, no.3, 2022, ss.192 - 201. 10.54453/TMCD.2022.82612
AMA Altınok Ö,BAYAZIT T,ağaçfidan a İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık ile İlgili Fakülte Öğrencilerinin HIV/AIDS Farkındalık Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi. 2022; 52(3): 192 - 201. 10.54453/TMCD.2022.82612
Vancouver Altınok Ö,BAYAZIT T,ağaçfidan a İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık ile İlgili Fakülte Öğrencilerinin HIV/AIDS Farkındalık Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi. 2022; 52(3): 192 - 201. 10.54453/TMCD.2022.82612
IEEE Altınok Ö,BAYAZIT T,ağaçfidan a "İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık ile İlgili Fakülte Öğrencilerinin HIV/AIDS Farkındalık Düzeylerinin Değerlendirilmesi." Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, 52, ss.192 - 201, 2022. 10.54453/TMCD.2022.82612
ISNAD Altınok, Özge vd. "İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık ile İlgili Fakülte Öğrencilerinin HIV/AIDS Farkındalık Düzeylerinin Değerlendirilmesi". Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi 52/3 (2022), 192-201. https://doi.org/10.54453/TMCD.2022.82612