Öğretmen adaylarının bilişötesi öğrenme stratejileri ile öğretmen yeterlik algıları üzerine bir çalışma

Yıl: 2011 Cilt: 2011 Sayı: 40 Sayfa Aralığı: 80 - 92 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Öğretmen adaylarının bilişötesi öğrenme stratejileri ile öğretmen yeterlik algıları üzerine bir çalışma

Öz:
Bu araştırma, İngilizce öğretmen adaylarının, öğretmen yeterlik algısı ile bilişötesi öğrenme stratejileri arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığı ve adayların öğretmen öz-yeterlik algıları ile bilişötesi öğrenme stratejilerinin, cinsiyet ve sınıf düzeylerine göre farklılaşıp farklılaşmadığmı belirlemek için yapılmıştır. Çalışma grubunu, Muğla Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, İngilizce Öğretmenliği Ana Bilim Dalı'nda öğrenim gören 172 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri Öğretmen Özyeterlik Ölçeği ve Bilişötesi Öğrenme stratejileri Ölçeği ile toplanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğretmen adaylarının öğretmen yeterlik algısı düzeyleri ve kendi biliş sistemi yapısı, çalışması hakkındaki bilgisi "iyi" düzeydedir. Öğretmen adaylarının öğretmen yeterlik algısı düzeyleri cinsiyetlerine göre değişmezken, sınıf düzeylerine göre birinci sınıfla üçüncü sınıf arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Bilişötesi öğrenme stratejileri sınıf düzeylerine ve cinsiyete göre değişmemektedir. Öğretmen adaylarının öğretmen yeterlik algıları ile bilişötesi öğrenme stratejileri arasında . anlamlı bir ilişki vardır.
Anahtar Kelime: algılama öğretmen yetkinliği öğretmen adayları bilişötesi öğrenme stratejileri

Belge Türü: Makale Makale Türü: Diğer Erişim Türü: Erişime Açık
APA BAYKARA K (2011). Öğretmen adaylarının bilişötesi öğrenme stratejileri ile öğretmen yeterlik algıları üzerine bir çalışma. , 80 - 92.
Chicago BAYKARA Kevser Öğretmen adaylarının bilişötesi öğrenme stratejileri ile öğretmen yeterlik algıları üzerine bir çalışma. (2011): 80 - 92.
MLA BAYKARA Kevser Öğretmen adaylarının bilişötesi öğrenme stratejileri ile öğretmen yeterlik algıları üzerine bir çalışma. , 2011, ss.80 - 92.
AMA BAYKARA K Öğretmen adaylarının bilişötesi öğrenme stratejileri ile öğretmen yeterlik algıları üzerine bir çalışma. . 2011; 80 - 92.
Vancouver BAYKARA K Öğretmen adaylarının bilişötesi öğrenme stratejileri ile öğretmen yeterlik algıları üzerine bir çalışma. . 2011; 80 - 92.
IEEE BAYKARA K "Öğretmen adaylarının bilişötesi öğrenme stratejileri ile öğretmen yeterlik algıları üzerine bir çalışma." , ss.80 - 92, 2011.
ISNAD BAYKARA, Kevser. "Öğretmen adaylarının bilişötesi öğrenme stratejileri ile öğretmen yeterlik algıları üzerine bir çalışma". (2011), 80-92.
APA BAYKARA K (2011). Öğretmen adaylarının bilişötesi öğrenme stratejileri ile öğretmen yeterlik algıları üzerine bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2011(40), 80 - 92.
Chicago BAYKARA Kevser Öğretmen adaylarının bilişötesi öğrenme stratejileri ile öğretmen yeterlik algıları üzerine bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2011, no.40 (2011): 80 - 92.
MLA BAYKARA Kevser Öğretmen adaylarının bilişötesi öğrenme stratejileri ile öğretmen yeterlik algıları üzerine bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.2011, no.40, 2011, ss.80 - 92.
AMA BAYKARA K Öğretmen adaylarının bilişötesi öğrenme stratejileri ile öğretmen yeterlik algıları üzerine bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2011; 2011(40): 80 - 92.
Vancouver BAYKARA K Öğretmen adaylarının bilişötesi öğrenme stratejileri ile öğretmen yeterlik algıları üzerine bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2011; 2011(40): 80 - 92.
IEEE BAYKARA K "Öğretmen adaylarının bilişötesi öğrenme stratejileri ile öğretmen yeterlik algıları üzerine bir çalışma." Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2011, ss.80 - 92, 2011.
ISNAD BAYKARA, Kevser. "Öğretmen adaylarının bilişötesi öğrenme stratejileri ile öğretmen yeterlik algıları üzerine bir çalışma". Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2011/40 (2011), 80-92.