Yıl: 2023 Cilt: 11 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 1676 - 1695 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.21325/jotags.2023.1261 İndeks Tarihi: 01-07-2023

Gastronomi Çalışmalarının Türkiye’deki Bilimsel Evi Neresi? Kahve Üzerine Gerçekleştirilen Araştırmalardan Hareketle Disipliner Yapıya Yönelik Bir İnceleme

Öz:
Bu araştırmanın amacı, kahve konusunu odak noktasına almış yerli alanyazındaki Türkçe makale ve tezlerden hareketle, gastronomi alanının disipliner yapısını araştırmaktır. Bu amaçtan hareketle sistematik derleme kıstaslarına göre kahve konulu tez ve makaleler taranmış ve araştırma sorularına göre incelenmiştir. Bu kapsamda 18.01.2023 tarihinde “kahve” anahtar kelimesi kullanılarak filtrelenen makale ve tezlerin başlık ve özetleri incelenmiş, 87 makale ve 226 tez araştırmaya dâhil edilmiştir. Kahve konulu yayınlar disipliner farklılığı açısından incelendiğinde, hem lisansüstü tezler hem de makaleler açısından multidisipliner alanın çok baskın olduğu görülmektedir. Multidisipliner araştırmaların arkasından pazarlama, turizm işletmeciliği ve işletme gibi interdisipliner araştırmaların yoğun olduğu görülmektedir. Kahve temalı makaleler ve gastronomi anabilim dalı altında hazırlanan tezler incelendiğinde tüketici tutum ve davranışının en fazla odaklanılan konu olduğu fark edilmiştir. Buradan hareketle, gastronominin kendisini açıklama hususunda pazarlama alanından önemli oranda beslendiği görülmektedir. Sonuç olarak kahve konusuna yönelik multidisipliner ve interdisipliner akademik ilginin, gastronomi araştırmalarının ana yapısındaki çeşitliliği çok iyi bir şekilde yansıttığı söylenebilir. Bu sonuçtan hareketle, gastronominin kendi başına bir sosyal bilim disiplini olabilmesi için gastronomi alanının sınırlarını belirleyici nitelikli ve özgün araştırmalar yapılması gerektiği ileri sürülebilir.
Anahtar Kelime: Gastronomi Disiplin Multidisiplin İnterdisiplin Kahve araştırmaları

Where is the Scientific Home of Gastronomy Studies in Turkey? A Study on the Disciplinary Structure Based on Research on Coffee

Öz:
The aim of this research is to investigate the disciplinary structure of the gastronomy field, based on the Turkish articles and theses in the domestic literature that focus on coffee. For this purpose, theses and articles on coffee were scanned according to systematic review criteria and examined according to research questions. In this context, the titles and abstracts of articles and theses filtered using the keyword "coffee" on 18.01.2023 were examined, and 87 articles and 226 theses were included in the research. When the publications on coffee are examined in terms of disciplinary differences, it is seen that the multidisciplinary field is very dominant in terms of both graduate theses and articles. It is seen that interdisciplinary researches such as marketing, tourism management and business are intense after multidisciplinary researches. When coffee-themed articles and theses prepared under the gastronomy department are examined, it has been noticed that consumer attitudes and behaviors are the most focused subject. From this point of view, it is seen that gastronomy is fed from the field of marketing in terms of explaining itself. As a result, it can be said that the multidisciplinary and interdisciplinary academic interest in coffee reflects the diversity in the main structure of gastronomy research very well. Based on this result, it can be argued that in order for gastronomy to be a social science discipline on its own, qualified and original researches that determine the boundaries of the gastronomy field should be carried out.
Anahtar Kelime: Gastronomy Discipline Multidisciplinary Interdisciplinary Coffee research

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA ŞİMŞEK N, GULER O, Haseki M (2023). Gastronomi Çalışmalarının Türkiye’deki Bilimsel Evi Neresi? Kahve Üzerine Gerçekleştirilen Araştırmalardan Hareketle Disipliner Yapıya Yönelik Bir İnceleme. , 1676 - 1695. 10.21325/jotags.2023.1261
Chicago ŞİMŞEK Neslihan,GULER Ozan,Haseki Murat İsmet Gastronomi Çalışmalarının Türkiye’deki Bilimsel Evi Neresi? Kahve Üzerine Gerçekleştirilen Araştırmalardan Hareketle Disipliner Yapıya Yönelik Bir İnceleme. (2023): 1676 - 1695. 10.21325/jotags.2023.1261
MLA ŞİMŞEK Neslihan,GULER Ozan,Haseki Murat İsmet Gastronomi Çalışmalarının Türkiye’deki Bilimsel Evi Neresi? Kahve Üzerine Gerçekleştirilen Araştırmalardan Hareketle Disipliner Yapıya Yönelik Bir İnceleme. , 2023, ss.1676 - 1695. 10.21325/jotags.2023.1261
AMA ŞİMŞEK N,GULER O,Haseki M Gastronomi Çalışmalarının Türkiye’deki Bilimsel Evi Neresi? Kahve Üzerine Gerçekleştirilen Araştırmalardan Hareketle Disipliner Yapıya Yönelik Bir İnceleme. . 2023; 1676 - 1695. 10.21325/jotags.2023.1261
Vancouver ŞİMŞEK N,GULER O,Haseki M Gastronomi Çalışmalarının Türkiye’deki Bilimsel Evi Neresi? Kahve Üzerine Gerçekleştirilen Araştırmalardan Hareketle Disipliner Yapıya Yönelik Bir İnceleme. . 2023; 1676 - 1695. 10.21325/jotags.2023.1261
IEEE ŞİMŞEK N,GULER O,Haseki M "Gastronomi Çalışmalarının Türkiye’deki Bilimsel Evi Neresi? Kahve Üzerine Gerçekleştirilen Araştırmalardan Hareketle Disipliner Yapıya Yönelik Bir İnceleme." , ss.1676 - 1695, 2023. 10.21325/jotags.2023.1261
ISNAD ŞİMŞEK, Neslihan vd. "Gastronomi Çalışmalarının Türkiye’deki Bilimsel Evi Neresi? Kahve Üzerine Gerçekleştirilen Araştırmalardan Hareketle Disipliner Yapıya Yönelik Bir İnceleme". (2023), 1676-1695. https://doi.org/10.21325/jotags.2023.1261
APA ŞİMŞEK N, GULER O, Haseki M (2023). Gastronomi Çalışmalarının Türkiye’deki Bilimsel Evi Neresi? Kahve Üzerine Gerçekleştirilen Araştırmalardan Hareketle Disipliner Yapıya Yönelik Bir İnceleme. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 11(2), 1676 - 1695. 10.21325/jotags.2023.1261
Chicago ŞİMŞEK Neslihan,GULER Ozan,Haseki Murat İsmet Gastronomi Çalışmalarının Türkiye’deki Bilimsel Evi Neresi? Kahve Üzerine Gerçekleştirilen Araştırmalardan Hareketle Disipliner Yapıya Yönelik Bir İnceleme. Journal of Tourism and Gastronomy Studies 11, no.2 (2023): 1676 - 1695. 10.21325/jotags.2023.1261
MLA ŞİMŞEK Neslihan,GULER Ozan,Haseki Murat İsmet Gastronomi Çalışmalarının Türkiye’deki Bilimsel Evi Neresi? Kahve Üzerine Gerçekleştirilen Araştırmalardan Hareketle Disipliner Yapıya Yönelik Bir İnceleme. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.11, no.2, 2023, ss.1676 - 1695. 10.21325/jotags.2023.1261
AMA ŞİMŞEK N,GULER O,Haseki M Gastronomi Çalışmalarının Türkiye’deki Bilimsel Evi Neresi? Kahve Üzerine Gerçekleştirilen Araştırmalardan Hareketle Disipliner Yapıya Yönelik Bir İnceleme. Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 2023; 11(2): 1676 - 1695. 10.21325/jotags.2023.1261
Vancouver ŞİMŞEK N,GULER O,Haseki M Gastronomi Çalışmalarının Türkiye’deki Bilimsel Evi Neresi? Kahve Üzerine Gerçekleştirilen Araştırmalardan Hareketle Disipliner Yapıya Yönelik Bir İnceleme. Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 2023; 11(2): 1676 - 1695. 10.21325/jotags.2023.1261
IEEE ŞİMŞEK N,GULER O,Haseki M "Gastronomi Çalışmalarının Türkiye’deki Bilimsel Evi Neresi? Kahve Üzerine Gerçekleştirilen Araştırmalardan Hareketle Disipliner Yapıya Yönelik Bir İnceleme." Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 11, ss.1676 - 1695, 2023. 10.21325/jotags.2023.1261
ISNAD ŞİMŞEK, Neslihan vd. "Gastronomi Çalışmalarının Türkiye’deki Bilimsel Evi Neresi? Kahve Üzerine Gerçekleştirilen Araştırmalardan Hareketle Disipliner Yapıya Yönelik Bir İnceleme". Journal of Tourism and Gastronomy Studies 11/2 (2023), 1676-1695. https://doi.org/10.21325/jotags.2023.1261