Yıl: 2022 Cilt: 4 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 85 - 90 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.48071/sbuhemsirelik.1012864 İndeks Tarihi: 18-11-2023

Malpraktis ve Sağlık Profesyonellerinin Sorumlulukları

Öz:
Malpraktis, “sağlık hizmeti sunumu sırasında uygun ve etik olmayan davranış, bilgisizlik, ilgisizlik, özensizlik, deneyimsizlik veya yanlış tedavi nedeniyle hastanın zarara uğraması” anlamına gelir ve sağlık hizmeti sunumunun her aşamasında ortaya çıkabilir. Tıbbi uygulama hataları, tıbbi işleme, ihmale ve uygulamaya bağlı olarak tanı, tedavi, koruyucu tedavi ve diğer hatalar ya da medikasyon ve cerrahi hatalar gibi farklı gruplara ayrılarak incelenebilir. Yasal düzenlemelerde geçen mesleki etik kurallar gereğince, sağlık profesyonelleri, ilgili yasalardaki genel tanımlar çerçevesinde cezai ve hukuki açıdan sorumlu hale gelmektedir. Sağlık profesyonelleri tarafından tıbbi hatalar kasti ve taksirli olarak ortaya çıkabilir. Sağlık profesyonellerinin gerekli tıbbi yardımı zamanında yapmaması halinde tıbbi sorumlulukları vardır. Bu durumda hasta ve hasta yakınlarının tazminat talep etme hakları vardır. Sağlık profesyoneli ile diğer vatandaşların bir insanın hayatı kaybına karşı aynı şekilde sorumludur. Sağlık profesyoneli hapis ya da adli para cezası ile yargılanır. Sorumsuzluk anlaşmasının yapılması, hastanın rızasının alınması sorumluluğu ortadan kaldıran durumlardandır. Sağlık profesyonelleri, tıbbi hatalar konusunda bilgili olmalıdır. Hasta güvenliği kültürü değerlendirilmeli ve geliştirilmeli, hasta güvenliği için iş birliği yapılmalı, hasta güvenliği kurumsal bir sorumluluk olarak benimsenmelidir. Sağlık profesyonelleri bağımsız, yarı bağımlı ve bağımlı rollerini yasa ve yönetmeliklere dikkate alarak görevlerini icra etmelidir. Sağlık profesyonelleri sağlık hizmeti verirken aksaklıklara dikkat etmeli ve tıbbi hataların en aza indirilmesi için önlemler almalıdır.
Anahtar Kelime: Hemşirelik malpraktis tıbbi hata

Malpractice and Responsibilities of Health Professionals

Öz:
Malpractice means “harming the patient due to inappropriate and unethical behavior, ignorance, negligence, indifference, inexperience or wrong treatment during the delivery of healthcare services” and can occur at all stages of healthcare provision. Medical practice errors; depending on the medical process, negligence and application, it can be divided into different groups such as diagnosis, treatment, preventive treatment and other errors, or medication and surgical errors. In accordance with the professional ethical rules in legal regulations, health professionals become criminally and legally responsible within the framework of general definitions in the relevant laws. Medical errors by healthcare professionals can occur intentionally and recklessly. Health professionals have medical responsibilities if they do not provide the necessary medical assistance in a timely manner. In this case, patients and their relatives have the right to demand compensation. Health professional and other citizens are equally liable for the loss of a person's life. The health professional is tried with imprisonment or a judicial fine. Making an irresponsibility agreement and obtaining the consent of the patient are among the situations that remove the responsibility. Health professionals should be knowledgeable about medical errors. Patient safety culture should be evaluated and developed, cooperation should be made for patient safety, patient safety should be adopted as a corporate responsibility. Health professionals should perform their duties by taking their independent, semidependent and dependent roles into consideration with laws and regulations. Health professionals should pay attention to disruptions and take precautions to minimize medical errors while providing health care.
Anahtar Kelime: Nursing malpractice medical error

Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
APA Şahbaz G, yucesoy h, AKIN Ö, Erbil N (2022). Malpraktis ve Sağlık Profesyonellerinin Sorumlulukları. , 85 - 90. 10.48071/sbuhemsirelik.1012864
Chicago Şahbaz Gamze,yucesoy husne,AKIN ÖZLEM,Erbil Nülüfer Malpraktis ve Sağlık Profesyonellerinin Sorumlulukları. (2022): 85 - 90. 10.48071/sbuhemsirelik.1012864
MLA Şahbaz Gamze,yucesoy husne,AKIN ÖZLEM,Erbil Nülüfer Malpraktis ve Sağlık Profesyonellerinin Sorumlulukları. , 2022, ss.85 - 90. 10.48071/sbuhemsirelik.1012864
AMA Şahbaz G,yucesoy h,AKIN Ö,Erbil N Malpraktis ve Sağlık Profesyonellerinin Sorumlulukları. . 2022; 85 - 90. 10.48071/sbuhemsirelik.1012864
Vancouver Şahbaz G,yucesoy h,AKIN Ö,Erbil N Malpraktis ve Sağlık Profesyonellerinin Sorumlulukları. . 2022; 85 - 90. 10.48071/sbuhemsirelik.1012864
IEEE Şahbaz G,yucesoy h,AKIN Ö,Erbil N "Malpraktis ve Sağlık Profesyonellerinin Sorumlulukları." , ss.85 - 90, 2022. 10.48071/sbuhemsirelik.1012864
ISNAD Şahbaz, Gamze vd. "Malpraktis ve Sağlık Profesyonellerinin Sorumlulukları". (2022), 85-90. https://doi.org/10.48071/sbuhemsirelik.1012864
APA Şahbaz G, yucesoy h, AKIN Ö, Erbil N (2022). Malpraktis ve Sağlık Profesyonellerinin Sorumlulukları. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Dergisi (Online), 4(2), 85 - 90. 10.48071/sbuhemsirelik.1012864
Chicago Şahbaz Gamze,yucesoy husne,AKIN ÖZLEM,Erbil Nülüfer Malpraktis ve Sağlık Profesyonellerinin Sorumlulukları. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Dergisi (Online) 4, no.2 (2022): 85 - 90. 10.48071/sbuhemsirelik.1012864
MLA Şahbaz Gamze,yucesoy husne,AKIN ÖZLEM,Erbil Nülüfer Malpraktis ve Sağlık Profesyonellerinin Sorumlulukları. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Dergisi (Online), vol.4, no.2, 2022, ss.85 - 90. 10.48071/sbuhemsirelik.1012864
AMA Şahbaz G,yucesoy h,AKIN Ö,Erbil N Malpraktis ve Sağlık Profesyonellerinin Sorumlulukları. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Dergisi (Online). 2022; 4(2): 85 - 90. 10.48071/sbuhemsirelik.1012864
Vancouver Şahbaz G,yucesoy h,AKIN Ö,Erbil N Malpraktis ve Sağlık Profesyonellerinin Sorumlulukları. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Dergisi (Online). 2022; 4(2): 85 - 90. 10.48071/sbuhemsirelik.1012864
IEEE Şahbaz G,yucesoy h,AKIN Ö,Erbil N "Malpraktis ve Sağlık Profesyonellerinin Sorumlulukları." Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Dergisi (Online), 4, ss.85 - 90, 2022. 10.48071/sbuhemsirelik.1012864
ISNAD Şahbaz, Gamze vd. "Malpraktis ve Sağlık Profesyonellerinin Sorumlulukları". Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Dergisi (Online) 4/2 (2022), 85-90. https://doi.org/10.48071/sbuhemsirelik.1012864