Yıl: 2013 Cilt: 23 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 129 - 145 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Öğretmen ve öğrencilerin öğretmen, disiplin, müdür, sınıf kuralları, ödül ve ceza kavramlarına ilişkin metafor algıları

Öz:
Bu çalışmanın amacı; ilköğretim birinci kademe öğretmenlerinin ve öğrencilerinin öğretmen, disiplin, müdür, sınıf kuralları, ödül ve ceza kavramlarına ilişkin metafor algılarını belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Batman ili Gercüş ilçesinde bulunan ilköğretim okullarında görev yapan 50 sınıf öğretmeni ve 110 ilköğretim birinci kademe öğrencisi oluşturmaktadır. Veriler, katılımcılara yarı yapılandırılmış formlar uygulanarak elde edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgularla, öğretmen ve öğrencilerin müdür, disiplin, sınıf kuralları, ödül ve ceza gibi kavramlara ilişkin ürettikleri metaforlar incelenmiştir. Öğrencilerin ve öğretmenlerin ürettikleri metaforlara bakılarak;öğretmen , disiplin , okul müdürü , ödül ve ceza kavramlarını farklı şekilde algıladıkları sonucuna varılmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlara dayalı olarak öğretmenlere yönelik öneriler geliştirilmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik Eğitim, Özel

Teachers and students metaphorical perceptions related to teacher, discipline, principal, classroom rules, reward and punishment

Öz:
The main aim of the research is to determine metaphorical perceptions of elementary teachers and students related to teacher, discipline, principal, classroom rules, reward and punishment. Participants consist of 50 elementary teachers and 110 students at elementary schools in Batman province, Gercüş district. Data were collected through semi structured forms. Metaphors perceived by teachers and students related to classroom management such as principal, discipline, class rules, reward, punishment were examined by analyzing obtained data from the research. Considering metaphors perceived by teachers and students; the study concluded that teachers and students have different perceptions on teacher , discipline , principal ,reward and punishment. Based on study results, some suggestions were developed for teachers.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik Eğitim, Özel
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA TURHAN M, YARAŞ Z (2013). Öğretmen ve öğrencilerin öğretmen, disiplin, müdür, sınıf kuralları, ödül ve ceza kavramlarına ilişkin metafor algıları. , 129 - 145.
Chicago TURHAN MUHAMMED,YARAŞ ZÜBEYDE Öğretmen ve öğrencilerin öğretmen, disiplin, müdür, sınıf kuralları, ödül ve ceza kavramlarına ilişkin metafor algıları. (2013): 129 - 145.
MLA TURHAN MUHAMMED,YARAŞ ZÜBEYDE Öğretmen ve öğrencilerin öğretmen, disiplin, müdür, sınıf kuralları, ödül ve ceza kavramlarına ilişkin metafor algıları. , 2013, ss.129 - 145.
AMA TURHAN M,YARAŞ Z Öğretmen ve öğrencilerin öğretmen, disiplin, müdür, sınıf kuralları, ödül ve ceza kavramlarına ilişkin metafor algıları. . 2013; 129 - 145.
Vancouver TURHAN M,YARAŞ Z Öğretmen ve öğrencilerin öğretmen, disiplin, müdür, sınıf kuralları, ödül ve ceza kavramlarına ilişkin metafor algıları. . 2013; 129 - 145.
IEEE TURHAN M,YARAŞ Z "Öğretmen ve öğrencilerin öğretmen, disiplin, müdür, sınıf kuralları, ödül ve ceza kavramlarına ilişkin metafor algıları." , ss.129 - 145, 2013.
ISNAD TURHAN, MUHAMMED - YARAŞ, ZÜBEYDE. "Öğretmen ve öğrencilerin öğretmen, disiplin, müdür, sınıf kuralları, ödül ve ceza kavramlarına ilişkin metafor algıları". (2013), 129-145.
APA TURHAN M, YARAŞ Z (2013). Öğretmen ve öğrencilerin öğretmen, disiplin, müdür, sınıf kuralları, ödül ve ceza kavramlarına ilişkin metafor algıları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23(1), 129 - 145.
Chicago TURHAN MUHAMMED,YARAŞ ZÜBEYDE Öğretmen ve öğrencilerin öğretmen, disiplin, müdür, sınıf kuralları, ödül ve ceza kavramlarına ilişkin metafor algıları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 23, no.1 (2013): 129 - 145.
MLA TURHAN MUHAMMED,YARAŞ ZÜBEYDE Öğretmen ve öğrencilerin öğretmen, disiplin, müdür, sınıf kuralları, ödül ve ceza kavramlarına ilişkin metafor algıları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.23, no.1, 2013, ss.129 - 145.
AMA TURHAN M,YARAŞ Z Öğretmen ve öğrencilerin öğretmen, disiplin, müdür, sınıf kuralları, ödül ve ceza kavramlarına ilişkin metafor algıları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2013; 23(1): 129 - 145.
Vancouver TURHAN M,YARAŞ Z Öğretmen ve öğrencilerin öğretmen, disiplin, müdür, sınıf kuralları, ödül ve ceza kavramlarına ilişkin metafor algıları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2013; 23(1): 129 - 145.
IEEE TURHAN M,YARAŞ Z "Öğretmen ve öğrencilerin öğretmen, disiplin, müdür, sınıf kuralları, ödül ve ceza kavramlarına ilişkin metafor algıları." Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23, ss.129 - 145, 2013.
ISNAD TURHAN, MUHAMMED - YARAŞ, ZÜBEYDE. "Öğretmen ve öğrencilerin öğretmen, disiplin, müdür, sınıf kuralları, ödül ve ceza kavramlarına ilişkin metafor algıları". Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 23/1 (2013), 129-145.