Yıl: 2013 Cilt: 14 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 305 - 325 Metin Dili: Türkçe

İlköğretim öğrencilerinin bilim insanı ve bilimsel bilgi hakkındaki görüşleri (Kırşehir ili örneği )

Öz:
Fen bilimlerindeki gelişmeleri ve bilim dallarının oluşumunu bilmek, bilim insanlarınınmesleki niteliklerini ve kişilik özelliklerini tanımak fen öğretiminin bazı sorunlarına ışıktutabilir Bu nedenle öğrencilerin bilim insanları hakkına ne düşündüklerini ortayaçıkarmak önemlidir. Ayrıca fen öğretiminde bilim insanlarının ortaya koyduğu bilimselbilgi hakkında öğrencilerinin görüşlerinin ortaya çıkarılması fen öğretimdeki kavramyanılgılarının tespit edilmesine olanak sağlayabilir. Bu nedenle çalışmada ilköğretimöğrencilerinin bilim insanı ve bilimsel bilgi hakkındaki görüşleri ortaya ç ıkarılmasıamaçlanmıştır. Yapılan araştırmada nitel araştırma türlerinden biri olan durum çalışmasıkullanılmıştır. Araştırma grubunu Kırşehir İli Kaman İlçesine bağlı bir ilköğretimokulunun 6, 7 ve 8. sınıfta öğrenim gören toplam 60 öğrenci oluşturmakta dır. Veritoplama aracı olarak Bilim insanı ve Bilimsel bilgi konularına yönelik hazırlanmış 9açık uçlu soru kullanılmıştır. Elde edilen veriler içerik analiz yöntemiyle çözümlenmiştir.Araştırmanın sonucunda, öğrencilerin genel olarak bilim insanıyla ilgili buluşlar-icatlaryapan, bilimle uğraşan, insanlığa faydalı olmaya çalışan ve çalışkan benzer özellikleribenimsedikleri görülmektedir. Ayrıca öğrencilerin yaklaşık yarısı bilimsel bilgininzamanla değişeceğini düşünürken; diğer yarısı ise bilimsel bilginin değişmeyeceğinidüşünmektedir.
Anahtar Kelime:

The primary school students' views on scientists and scientific knowledge (Sample of Kırşehir)

Öz:
Following the developments in natural and applied sciences and being acquainted with theevolution of disciplines, scientists' occupational and personality traits can shed light onthe issues in teaching natural and applied sciences. For this reason, finding out wh atstudents think about scientists is important. Investigating students' views on the scientificknowledge that is produced by scientists might create the opportunity to determine themisconceptions existing in teaching natural and applied sciences. In th is vein, the currentstudy investigates primary school students' views on scientists and scientific knowledge.The current research is framed within case study research, one of the qualitative researchmethods. The population of the study is the students in classes between 6 and 8 grades inKaman in Kırşehir. The participants of the study were 60 students (20 students in eachgrade) of a primary school in the county, Kaman. 9 o pen -ended questions on "scientists"and "scientific knowledge" were used as the data collection instrument. The students wereasked to provide their written responses to the questions and the data collected weresubject to content analysis. The findings of the study revealed that the students were ofthe opinion that scientists are people that share some traits such as inventing anddiscovering, involving in scientific work, helping people and working hard. While almosthalf of the students in all grades claim that scientific knowledge can change in course oftime, the rest think that it does not.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA KAYA V, AFACAN Ö, POLAT D, URTEKİN A (2013). İlköğretim öğrencilerinin bilim insanı ve bilimsel bilgi hakkındaki görüşleri (Kırşehir ili örneği ). , 305 - 325.
Chicago KAYA Volkan Hasan,AFACAN ÖZLEM,POLAT DİLBER,URTEKİN Ahmet İlköğretim öğrencilerinin bilim insanı ve bilimsel bilgi hakkındaki görüşleri (Kırşehir ili örneği ). (2013): 305 - 325.
MLA KAYA Volkan Hasan,AFACAN ÖZLEM,POLAT DİLBER,URTEKİN Ahmet İlköğretim öğrencilerinin bilim insanı ve bilimsel bilgi hakkındaki görüşleri (Kırşehir ili örneği ). , 2013, ss.305 - 325.
AMA KAYA V,AFACAN Ö,POLAT D,URTEKİN A İlköğretim öğrencilerinin bilim insanı ve bilimsel bilgi hakkındaki görüşleri (Kırşehir ili örneği ). . 2013; 305 - 325.
Vancouver KAYA V,AFACAN Ö,POLAT D,URTEKİN A İlköğretim öğrencilerinin bilim insanı ve bilimsel bilgi hakkındaki görüşleri (Kırşehir ili örneği ). . 2013; 305 - 325.
IEEE KAYA V,AFACAN Ö,POLAT D,URTEKİN A "İlköğretim öğrencilerinin bilim insanı ve bilimsel bilgi hakkındaki görüşleri (Kırşehir ili örneği )." , ss.305 - 325, 2013.
ISNAD KAYA, Volkan Hasan vd. "İlköğretim öğrencilerinin bilim insanı ve bilimsel bilgi hakkındaki görüşleri (Kırşehir ili örneği )". (2013), 305-325.
APA KAYA V, AFACAN Ö, POLAT D, URTEKİN A (2013). İlköğretim öğrencilerinin bilim insanı ve bilimsel bilgi hakkındaki görüşleri (Kırşehir ili örneği ). Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 305 - 325.
Chicago KAYA Volkan Hasan,AFACAN ÖZLEM,POLAT DİLBER,URTEKİN Ahmet İlköğretim öğrencilerinin bilim insanı ve bilimsel bilgi hakkındaki görüşleri (Kırşehir ili örneği ). Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 14, no.1 (2013): 305 - 325.
MLA KAYA Volkan Hasan,AFACAN ÖZLEM,POLAT DİLBER,URTEKİN Ahmet İlköğretim öğrencilerinin bilim insanı ve bilimsel bilgi hakkındaki görüşleri (Kırşehir ili örneği ). Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.14, no.1, 2013, ss.305 - 325.
AMA KAYA V,AFACAN Ö,POLAT D,URTEKİN A İlköğretim öğrencilerinin bilim insanı ve bilimsel bilgi hakkındaki görüşleri (Kırşehir ili örneği ). Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 2013; 14(1): 305 - 325.
Vancouver KAYA V,AFACAN Ö,POLAT D,URTEKİN A İlköğretim öğrencilerinin bilim insanı ve bilimsel bilgi hakkındaki görüşleri (Kırşehir ili örneği ). Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 2013; 14(1): 305 - 325.
IEEE KAYA V,AFACAN Ö,POLAT D,URTEKİN A "İlköğretim öğrencilerinin bilim insanı ve bilimsel bilgi hakkındaki görüşleri (Kırşehir ili örneği )." Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, ss.305 - 325, 2013.
ISNAD KAYA, Volkan Hasan vd. "İlköğretim öğrencilerinin bilim insanı ve bilimsel bilgi hakkındaki görüşleri (Kırşehir ili örneği )". Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 14/1 (2013), 305-325.