TRAFİK KAZALARINA ETKİ EDEN SÜRÜCÜYLE İLGİLİ FAKTÖRLERİN ÇOKLU REGRESYON ANALİZİYLE İNCELENMESİ

Yıl: 2015 Cilt: 4 Sayı: 11 Sayfa Aralığı: 198 - 210 Metin Dili: Türkçe

TRAFİK KAZALARINA ETKİ EDEN SÜRÜCÜYLE İLGİLİ FAKTÖRLERİN ÇOKLU REGRESYON ANALİZİYLE İNCELENMESİ

Öz:
Trafik kazaları yüksek düzeyde ölümlere, yaralanmalara, maddi ve sosyal kayıplara neden olan ciddi bir problemdir. Trafik kazaları genellikle sürücü, yolcu, yaya, yol ve araç kaynaklı nedenlerle meydana gelmektedir. Ancak bu nedenler içerisinde sürücü kaynaklı hatalar %90'lık bir oranla ilk sırada yer almaktadır. Bu nedenle, trafik kazalarını azaltmak ve bu ciddi sorunu çözümlemek için öncelikli olarak sürücü etkeni üzerinde durulmalıdır. Bu araştırma bu gerçekten hareketle sürücülerin karıştıkları kaza sayılarını etkileme olasılığı olan 13 ayrı değişkeni incelemiştir. Araştırmanın verileri Erzurum ilinde 226 kadın ve 241 erkek sürücüden toplanmıştır. Veriler SPSS 17.0 programı üzerinde korelasyon ve çoklu regresyon testleri kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın bulguları bu değişkenler içerisinde sadece sürücülerin aldığı ceza sayıları ve sürücülerin sürücülük yaptıkları yılların süresi değişkenlerinin sürücülerin karıştığı kaza sayılarını anlamlı düzeyde etkilediğini göstermiştir. İki etkide pozitif yönlüdür. Medeni hal değişkeni ise anlamlı düzeyde kaza sayılarını etkilemese bile olasılık değeri ,05 anlamlılık düzeyine yakın olduğundan dikkate alınması gereken bir etken olarak değerlendirilebilir. Medeni hal değişkeninin etkisi ise negatif yönlüdür; yani evlilerin bekârlara göre kazaya karışma olasılıkları daha azdır.
Anahtar Kelime:

Konular:
Sosyal > Sosyal > İşletme Finans
Sosyal > Sosyal > Nüfus İstatistikleri Bilimi
Sosyal > Sosyal > Coğrafya
Sosyal > Sosyal > Tarih
Sosyal > Sosyal > Uluslararası İlişkiler
Sosyal > Sosyal > Bilgi, Belge Yönetimi
Sosyal > Sosyal > İşletme
Sosyal > Sosyal > Beşeri Bilimler
Sosyal > Sosyal > Din Bilimi
Sosyal > Sosyal > Sosyoloji
Sosyal > Sosyal > Davranış Bilimleri
Sosyal > Sosyal > Dil ve Dil Bilim
Sosyal > Sosyal > Bilim Felsefesi ve Tarihi
Sosyal > Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Sosyal > Siyasi Bilimler
Sosyal > Sosyal > Kadın Araştırmaları
Sosyal > Sosyal > İş
Sosyal > Sosyal > Kültürel Çalışmalar
Sosyal > Sosyal > İktisat
Sosyal > Sosyal > Hukuk
Sosyal > Sosyal > Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Sosyal > Sosyal > Psikoloji
Sosyal > Sosyal > Kamu Yönetimi
Sosyal > Sosyal > Sosyal Çalışma

THE INVESTIGATION OF DRIVER RELATED FACTORS CAUSING TRAFFIC ACCIDENTS USING MULTIPLE REGRESSIONS

Öz:
Traffic accident, which causes a great number of deaths, injuries and economical losses, is a serious problem. Traffic accidents are caused by drivers, passengers, pedestrians, motorways and vehicles related factors. However, traffic accidents caused by driver related factors compose of around 90% of all traffic accidents. Therefore, to decrease the number of traffic accidents and their devastating consequences, it is necessary to primarily focus on this factor. In this manner, this current study investigated 13 driver related factors probably causing traffic accidents. The study was conducted with 226 female and 241 male subjects in the city of Erzurum, Turkey. Data were analyzed using correlation and multiple regression tests on SPSS 17.0. Findings showed that two characteristics of drivers significantly and positively affected the number of accidents drivers did: driving experience in year and the number traffic tickets drivers had. In addition to these, marital status seems an important factors even if its effect was not significant (p = .13). According to the findings married drivers are less likely to involve in traffic accidents.
Anahtar Kelime:

Konular:
Sosyal > Sosyal > İşletme Finans
Sosyal > Sosyal > Nüfus İstatistikleri Bilimi
Sosyal > Sosyal > Coğrafya
Sosyal > Sosyal > Tarih
Sosyal > Sosyal > Uluslararası İlişkiler
Sosyal > Sosyal > Bilgi, Belge Yönetimi
Sosyal > Sosyal > İşletme
Sosyal > Sosyal > Beşeri Bilimler
Sosyal > Sosyal > Din Bilimi
Sosyal > Sosyal > Sosyoloji
Sosyal > Sosyal > Davranış Bilimleri
Sosyal > Sosyal > Dil ve Dil Bilim
Sosyal > Sosyal > Bilim Felsefesi ve Tarihi
Sosyal > Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Sosyal > Siyasi Bilimler
Sosyal > Sosyal > Kadın Araştırmaları
Sosyal > Sosyal > İş
Sosyal > Sosyal > Kültürel Çalışmalar
Sosyal > Sosyal > İktisat
Sosyal > Sosyal > Hukuk
Sosyal > Sosyal > Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Sosyal > Sosyal > Psikoloji
Sosyal > Sosyal > Kamu Yönetimi
Sosyal > Sosyal > Sosyal Çalışma
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA DELİCE M (2015). TRAFİK KAZALARINA ETKİ EDEN SÜRÜCÜYLE İLGİLİ FAKTÖRLERİN ÇOKLU REGRESYON ANALİZİYLE İNCELENMESİ. ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK VE BEŞERİ BİLİMLER DERGİSİ, 4(11), 198 - 210.
Chicago DELİCE Murat TRAFİK KAZALARINA ETKİ EDEN SÜRÜCÜYLE İLGİLİ FAKTÖRLERİN ÇOKLU REGRESYON ANALİZİYLE İNCELENMESİ. ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK VE BEŞERİ BİLİMLER DERGİSİ 4, no.11 (2015): 198 - 210.
MLA DELİCE Murat TRAFİK KAZALARINA ETKİ EDEN SÜRÜCÜYLE İLGİLİ FAKTÖRLERİN ÇOKLU REGRESYON ANALİZİYLE İNCELENMESİ. ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK VE BEŞERİ BİLİMLER DERGİSİ, vol.4, no.11, 2015, ss.198 - 210.
AMA DELİCE M TRAFİK KAZALARINA ETKİ EDEN SÜRÜCÜYLE İLGİLİ FAKTÖRLERİN ÇOKLU REGRESYON ANALİZİYLE İNCELENMESİ. ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK VE BEŞERİ BİLİMLER DERGİSİ. 2015; 4(11): 198 - 210.
Vancouver DELİCE M TRAFİK KAZALARINA ETKİ EDEN SÜRÜCÜYLE İLGİLİ FAKTÖRLERİN ÇOKLU REGRESYON ANALİZİYLE İNCELENMESİ. ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK VE BEŞERİ BİLİMLER DERGİSİ. 2015; 4(11): 198 - 210.
IEEE DELİCE M "TRAFİK KAZALARINA ETKİ EDEN SÜRÜCÜYLE İLGİLİ FAKTÖRLERİN ÇOKLU REGRESYON ANALİZİYLE İNCELENMESİ." ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK VE BEŞERİ BİLİMLER DERGİSİ, 4, ss.198 - 210, 2015.