Yıl: 2018 Cilt: 51 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 143 - 170 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.30964/auebfd.441423, İndeks Tarihi: 16-11-2018

2006 ve 2013 Yılı Medya Okuryazarlığı Öğretim Programlarının Öğretmen Görüşleri Çerçevesinde Karşılaştırılması

Öz:
Medya Okuryazarlığı dersi, öğrencilerin medya karşısında belli bir bilince erişebilmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu dersin öğretim programına konulması için yapılan çalışmalar sonrasında bir program hazırlanmış ardından bu programda bir değişikliğe gidilmesi ile 2013 yılında yeni program oluşturulmuştur. Bu çalışmada öğretmenlerden her iki öğretim programını kazanım, beceri, değer, etkinlikler ve ölçme ve değerlendirme boyutlarında değerlendirmeleri istenmiştir. Veri toplama aracı olarak nitel araştırma yöntemlerinden görüşme yöntemi kullanılmış, elde edilen veriler betimsel analiz tekniği ile değerlendirilmiştir. Genel anlamda öğretmenlerin 2013 programını 2006 programından daha kapsamlı ve işlevsel buldukları saptanmıştır. Bu noktada 2013 programını olumlu değerlendiren öğretmenlerin, programın içeriğinin hafifletilmiş olmasını ve ölçme ve değerlendirmeye olanak tanıyan bir yapıya kavuşmuş olmasını işaret ettikleri görülmüştür.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik

Comparison of the 2006 and 2013 Media Literacy Curricula from the Teacher’s Point of View

Öz:
A media literacy course aims to enable students to reach a specific consciousness towards media. Following studies investigating inclusion of this course in the curriculum, a program was prepared and, following adjustments, a second newer program was formulated in 2013. In this study, teachers were asked to assess the media literacy curriculum in terms of attainment, skills, values, activities and measurement and evaluation. In order to collect data, the study used an interview method, and a qualitative research method, with the data obtained being assessed using the descriptive analysis technique. In general, it was found that teachers thought that the 2013 curriculum was more extensive and more functional than the 2006 curriculum. At this point, it was found that the teachers who had assessed the 2013 program positively pointed out that the content of the curriculum was lighter and that it benefitted from a structure which allowed for measurement and evaluation.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA TAĞRİKULU P, Kesten A (2018). 2006 ve 2013 Yılı Medya Okuryazarlığı Öğretim Programlarının Öğretmen Görüşleri Çerçevesinde Karşılaştırılması. , 143 - 170. 10.30964/auebfd.441423,
Chicago TAĞRİKULU PINAR,Kesten Alper 2006 ve 2013 Yılı Medya Okuryazarlığı Öğretim Programlarının Öğretmen Görüşleri Çerçevesinde Karşılaştırılması. (2018): 143 - 170. 10.30964/auebfd.441423,
MLA TAĞRİKULU PINAR,Kesten Alper 2006 ve 2013 Yılı Medya Okuryazarlığı Öğretim Programlarının Öğretmen Görüşleri Çerçevesinde Karşılaştırılması. , 2018, ss.143 - 170. 10.30964/auebfd.441423,
AMA TAĞRİKULU P,Kesten A 2006 ve 2013 Yılı Medya Okuryazarlığı Öğretim Programlarının Öğretmen Görüşleri Çerçevesinde Karşılaştırılması. . 2018; 143 - 170. 10.30964/auebfd.441423,
Vancouver TAĞRİKULU P,Kesten A 2006 ve 2013 Yılı Medya Okuryazarlığı Öğretim Programlarının Öğretmen Görüşleri Çerçevesinde Karşılaştırılması. . 2018; 143 - 170. 10.30964/auebfd.441423,
IEEE TAĞRİKULU P,Kesten A "2006 ve 2013 Yılı Medya Okuryazarlığı Öğretim Programlarının Öğretmen Görüşleri Çerçevesinde Karşılaştırılması." , ss.143 - 170, 2018. 10.30964/auebfd.441423,
ISNAD TAĞRİKULU, PINAR - Kesten, Alper. "2006 ve 2013 Yılı Medya Okuryazarlığı Öğretim Programlarının Öğretmen Görüşleri Çerçevesinde Karşılaştırılması". (2018), 143-170. https://doi.org/10.30964/auebfd.441423,
APA TAĞRİKULU P, Kesten A (2018). 2006 ve 2013 Yılı Medya Okuryazarlığı Öğretim Programlarının Öğretmen Görüşleri Çerçevesinde Karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 51(2), 143 - 170. 10.30964/auebfd.441423,
Chicago TAĞRİKULU PINAR,Kesten Alper 2006 ve 2013 Yılı Medya Okuryazarlığı Öğretim Programlarının Öğretmen Görüşleri Çerçevesinde Karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 51, no.2 (2018): 143 - 170. 10.30964/auebfd.441423,
MLA TAĞRİKULU PINAR,Kesten Alper 2006 ve 2013 Yılı Medya Okuryazarlığı Öğretim Programlarının Öğretmen Görüşleri Çerçevesinde Karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.51, no.2, 2018, ss.143 - 170. 10.30964/auebfd.441423,
AMA TAĞRİKULU P,Kesten A 2006 ve 2013 Yılı Medya Okuryazarlığı Öğretim Programlarının Öğretmen Görüşleri Çerçevesinde Karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2018; 51(2): 143 - 170. 10.30964/auebfd.441423,
Vancouver TAĞRİKULU P,Kesten A 2006 ve 2013 Yılı Medya Okuryazarlığı Öğretim Programlarının Öğretmen Görüşleri Çerçevesinde Karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2018; 51(2): 143 - 170. 10.30964/auebfd.441423,
IEEE TAĞRİKULU P,Kesten A "2006 ve 2013 Yılı Medya Okuryazarlığı Öğretim Programlarının Öğretmen Görüşleri Çerçevesinde Karşılaştırılması." Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 51, ss.143 - 170, 2018. 10.30964/auebfd.441423,
ISNAD TAĞRİKULU, PINAR - Kesten, Alper. "2006 ve 2013 Yılı Medya Okuryazarlığı Öğretim Programlarının Öğretmen Görüşleri Çerçevesinde Karşılaştırılması". Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 51/2 (2018), 143-170. https://doi.org/10.30964/auebfd.441423,