Yıl: 2019 Cilt: 34 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 371 - 376 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.7161/omuanajas.548215 İndeks Tarihi: 13-04-2020

Orman üçgülü yulaf karışımlarının silaj kalitesinin belirlenmesi

Öz:
Bu çalışmada, orman üçgülü “OÜ” (Bituminaria bituminosa (L.) C.H. Stirt.) ile yulaf “Y” (Avena sativaL.) karışımlarının (% 100:0, 90:10, 80:20, 70:60, 60:40, 50:50, 40:60, 30:70, 20:80, 10:90 ve 0:100)silaj kalitesinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Hasat edilen bitkiler 2 cm boyutunda parçalandıktan sonrakarışım oranları dikkate alınarak vakum poşetlere doldurulmuş ve 45 gün süre ile 25±2 oC’de muhafazaedilmiştir. Silaj örneklerinde; fiziksel gözlemler (renk, koku, strüktür) ile kuru madde, ham protein, hamkül, ADF, NDF, laktik asit, asetik asit, bütürik asit, potasyum (K), fosfor (P), kalsiyum (Ca),magnezyum (Mg), demir (Fe), çinko (Zn), mangan (Mn), molibden (Mo), bakır (Cu) ve sodyum (Na)oranları belirlenmiştir. En yüksek ham protein oranı % 16.13 ile yalın orman üçgülünde belirlenmişancak, % 10Y+90OÜ (% 15.13) karışımı da yalın orman üçgülü ile aynı grupta yer almıştır. ADF veNDF oranı sırasıyla % 27.85-39.22 ve % 39.10-62.61 arasında değişmiştir. En yüksek laktik asit içeriği% 20Y+80OÜ (% 7.074), % 100OÜ (% 6.653) ve % 10Y+90OÜ (% 6.606), en düşük ise %90Y+10OÜ (% 1.975) silajlarından elde edilmiştir. Silajların asetik asit içeriği % 0.024-0.084 arasındadeğişirken, bütürik asite rastlanılmamıştır. Mineral içerik bakımından %100OÜ ve % 10Y+90OÜsilajları diğer karışımlardan daha yüksek değere sahip olmuştur. Sonuç olarak, fiziksel kriterler ile kaliteözellikleri göz önüne alındığında, yulaf ile orman üçgülünün 10:90 karışımının silaj kalitesinin diğerkarışımlara oranla daha iyi olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Biyoloji Çevre Bilimleri Ziraat Mühendisliği Gıda Bilimi ve Teknolojisi Mühendislik, Kimya Orman Mühendisliği

Determination of silage quality of Bituminaria bituminosa with oat mixtures

Öz:
The aim of current study was to determine silage quality traits of Tedera Bituminaria bituminosa (L.) C.H. Stirt.). “T” and oat “O” (Avena sativa L.) mixtures (100:0, 90:10, 80:20, 70:60, 60:40, 50:50, 40:60, 30:70, 20:80, 10:90 and 0:100%). The harvested plants were chopped in size of 2 cm, and they filled into vacuum bags according to the mixture ratios, and then they were stored at 25±2 oC for 45 days. In this study; physical observations (colour, structure, odour) with dry matter, crude protein, crude ash, ADF, NDF, lactic acid, acetic acid, butyric acid, potassium (K), phosphor (P), calcium (Ca), magnesium (Mg), iron (Fe), zinc (Zn), manganese (Mn), molybdenum (Mo), copper (Cu), and sodium (Na) ratios were determined. The highest crude protein content was determined in sole tedera with 16.13 % and 10O+90T % mixture was same statistical group with sole tedera (15.13 %). ADF ve NDF ratio ranged between 27.85-39.22 % and 39.10- 62.61 %, respectively. The highest lactic acid was determined in 20O+80T % (% 7.074), 100T % (% 6.653) and 10O+90T % (% 6.606), while the lowest in 90O+10T % (% 1.975). The acetic acid of the silages ranged between 0.024-0.084 %, and the butyric acid content was not observed. 100T % and 10O+90T % treatments were more than value other mixtures in term of nutrients. As a result, it was determined that the silage quality of the mixture of oat and tedera 10:90 was better than other mixtures in terms of the physical criteria and quality traits.
Anahtar Kelime:

Konular: Biyoloji Çevre Bilimleri Ziraat Mühendisliği Gıda Bilimi ve Teknolojisi Mühendislik, Kimya Orman Mühendisliği
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
7
10
7
APA CAN M, KAYMAK G, GULUMSER E, ACAR Z, AYAN İ (2019). Orman üçgülü yulaf karışımlarının silaj kalitesinin belirlenmesi. , 371 - 376. 10.7161/omuanajas.548215
Chicago CAN Mehmet,KAYMAK Gülcan,GULUMSER Erdem,ACAR Zeki,AYAN İlknur Orman üçgülü yulaf karışımlarının silaj kalitesinin belirlenmesi. (2019): 371 - 376. 10.7161/omuanajas.548215
MLA CAN Mehmet,KAYMAK Gülcan,GULUMSER Erdem,ACAR Zeki,AYAN İlknur Orman üçgülü yulaf karışımlarının silaj kalitesinin belirlenmesi. , 2019, ss.371 - 376. 10.7161/omuanajas.548215
AMA CAN M,KAYMAK G,GULUMSER E,ACAR Z,AYAN İ Orman üçgülü yulaf karışımlarının silaj kalitesinin belirlenmesi. . 2019; 371 - 376. 10.7161/omuanajas.548215
Vancouver CAN M,KAYMAK G,GULUMSER E,ACAR Z,AYAN İ Orman üçgülü yulaf karışımlarının silaj kalitesinin belirlenmesi. . 2019; 371 - 376. 10.7161/omuanajas.548215
IEEE CAN M,KAYMAK G,GULUMSER E,ACAR Z,AYAN İ "Orman üçgülü yulaf karışımlarının silaj kalitesinin belirlenmesi." , ss.371 - 376, 2019. 10.7161/omuanajas.548215
ISNAD CAN, Mehmet vd. "Orman üçgülü yulaf karışımlarının silaj kalitesinin belirlenmesi". (2019), 371-376. https://doi.org/10.7161/omuanajas.548215
APA CAN M, KAYMAK G, GULUMSER E, ACAR Z, AYAN İ (2019). Orman üçgülü yulaf karışımlarının silaj kalitesinin belirlenmesi. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 34(3), 371 - 376. 10.7161/omuanajas.548215
Chicago CAN Mehmet,KAYMAK Gülcan,GULUMSER Erdem,ACAR Zeki,AYAN İlknur Orman üçgülü yulaf karışımlarının silaj kalitesinin belirlenmesi. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 34, no.3 (2019): 371 - 376. 10.7161/omuanajas.548215
MLA CAN Mehmet,KAYMAK Gülcan,GULUMSER Erdem,ACAR Zeki,AYAN İlknur Orman üçgülü yulaf karışımlarının silaj kalitesinin belirlenmesi. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, vol.34, no.3, 2019, ss.371 - 376. 10.7161/omuanajas.548215
AMA CAN M,KAYMAK G,GULUMSER E,ACAR Z,AYAN İ Orman üçgülü yulaf karışımlarının silaj kalitesinin belirlenmesi. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi. 2019; 34(3): 371 - 376. 10.7161/omuanajas.548215
Vancouver CAN M,KAYMAK G,GULUMSER E,ACAR Z,AYAN İ Orman üçgülü yulaf karışımlarının silaj kalitesinin belirlenmesi. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi. 2019; 34(3): 371 - 376. 10.7161/omuanajas.548215
IEEE CAN M,KAYMAK G,GULUMSER E,ACAR Z,AYAN İ "Orman üçgülü yulaf karışımlarının silaj kalitesinin belirlenmesi." Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 34, ss.371 - 376, 2019. 10.7161/omuanajas.548215
ISNAD CAN, Mehmet vd. "Orman üçgülü yulaf karışımlarının silaj kalitesinin belirlenmesi". Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 34/3 (2019), 371-376. https://doi.org/10.7161/omuanajas.548215