Yıl: 2019 Cilt: 22 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 121 - 129 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 21-10-2020

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ TÜKENMİŞLİK VE İŞE BAĞLI GERGİNLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Öz:
Amaç: Bu araştırma sağlık çalışanlarının tükenmişlik ve işe bağlı gerginlik düzeylerini belirlemek, bunların bazıdemografik özellikleri ile mesleksel değişkenlerinin ilişkisini incelemek amacıyla yapıldı.Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan araştırma, Bursa Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’nde görev yapan 246sağlık çalışanı ile 1 Temmuz- 1 Ağustos 2017 tarihleri arasında yapıldı. Veriler kişisel bilgi formu, MaslachTükenmişlik Ölçeği (MTÖ), İşe Bağlı Gerginlik Ölçeği (İBGÖ) ile toplandı. Verilerin analizi tek yönlü varyansanalizi (ANOVA), Mann Whitney U testi, Kruskall Wallis testi ve korelasyon analizi ile değerlendirilmiştir.Bulgular: Çalışmada MTÖ puan ortalamaları ile İBGÖ puan ortalamaları arasında anlamlı bir ilişki tespitedilmiştir (r=.384, P<000). Araştırma grubunun işe bağlı gerginlik düzeyi orta seviyede bulunmuş olup,hemşirelerin diğer sağlık çalışanlarına göre tükenmişlik düzeyi yüksek bulunmuştur. MTÖ’ nün kişisel başarı altboyutunda cinsiyetler arasında, duyarsızlaşma alt boyutunda evli ve bekarlar arasında, meslekler arasında,çalışma şekli ve çalışma yılı arasında anlamlı farklılıklar ortaya çıkmıştır. İBGÖ puan ortalamalarında eğitimdurumu ve meslekler arasında da anlamlı farklılıklar bulunmuştur.Sonuç: Tükenmişlik ve işe bağlı gerginliği azaltmak için, yoğun çalışma şartları ve iş ortamındaki sorunlariyileştirilmeli, birimler arası rotasyon, motivasyon ve yönetime katılım gibi uygulamalar üzerinde durulmalıdır.
Anahtar Kelime:

Examination of Burnout and Work-Related Tension Levels of Health Workers

Öz:
Objective: This research for identified the levels of exhaustion and work-related tension levels of health workers and to examinated the relationship between some demographic features and occupational variables. Method: This descriptive study was carried out between July 1 and August 1, 2017 with 246 health workers at Bursa Mustafakemalpaşa State Hospital. The data were collected with the personal data sheet, Maslach Burnout İnventory (MBİ), Work-Related Strain İnventory (WRSI). Analysis of data was evaluated by ANOVA, Mann Whitney U Test, Kruskal Wallis Test and correlation analysis. Results: A significant correlation was detected between MSI and WRSI (r=.384, P<000). The work-related tension level of the research group was found to be moderate, the burnout level of nurses compared to other health workers had found to be high.There were significant differences in the sub-dimention of the personal success between genders, in the sub-dimention of the desensitization between married and bachelors, between professions, between the working method and the working year of the MSI. There were significant differences between education status and occupations in WRSI scores. Conclusion: In order to reduce burnout and work-related tension, intensive working conditions and problems in the work environment should be improved, and practices such as inter-unit rotation, job enrichment, motivation and participation in management should be emphasized.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA Karaca Sivrikaya S, Erişen M (2019). SAĞLIK ÇALIŞANLARININ TÜKENMİŞLİK VE İŞE BAĞLI GERGİNLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ. , 121 - 129.
Chicago Karaca Sivrikaya Sibel,Erişen Meltem SAĞLIK ÇALIŞANLARININ TÜKENMİŞLİK VE İŞE BAĞLI GERGİNLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ. (2019): 121 - 129.
MLA Karaca Sivrikaya Sibel,Erişen Meltem SAĞLIK ÇALIŞANLARININ TÜKENMİŞLİK VE İŞE BAĞLI GERGİNLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ. , 2019, ss.121 - 129.
AMA Karaca Sivrikaya S,Erişen M SAĞLIK ÇALIŞANLARININ TÜKENMİŞLİK VE İŞE BAĞLI GERGİNLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ. . 2019; 121 - 129.
Vancouver Karaca Sivrikaya S,Erişen M SAĞLIK ÇALIŞANLARININ TÜKENMİŞLİK VE İŞE BAĞLI GERGİNLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ. . 2019; 121 - 129.
IEEE Karaca Sivrikaya S,Erişen M "SAĞLIK ÇALIŞANLARININ TÜKENMİŞLİK VE İŞE BAĞLI GERGİNLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ." , ss.121 - 129, 2019.
ISNAD Karaca Sivrikaya, Sibel - Erişen, Meltem. "SAĞLIK ÇALIŞANLARININ TÜKENMİŞLİK VE İŞE BAĞLI GERGİNLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ". (2019), 121-129.
APA Karaca Sivrikaya S, Erişen M (2019). SAĞLIK ÇALIŞANLARININ TÜKENMİŞLİK VE İŞE BAĞLI GERGİNLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 22(2), 121 - 129.
Chicago Karaca Sivrikaya Sibel,Erişen Meltem SAĞLIK ÇALIŞANLARININ TÜKENMİŞLİK VE İŞE BAĞLI GERGİNLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 22, no.2 (2019): 121 - 129.
MLA Karaca Sivrikaya Sibel,Erişen Meltem SAĞLIK ÇALIŞANLARININ TÜKENMİŞLİK VE İŞE BAĞLI GERGİNLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.22, no.2, 2019, ss.121 - 129.
AMA Karaca Sivrikaya S,Erişen M SAĞLIK ÇALIŞANLARININ TÜKENMİŞLİK VE İŞE BAĞLI GERGİNLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019; 22(2): 121 - 129.
Vancouver Karaca Sivrikaya S,Erişen M SAĞLIK ÇALIŞANLARININ TÜKENMİŞLİK VE İŞE BAĞLI GERGİNLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019; 22(2): 121 - 129.
IEEE Karaca Sivrikaya S,Erişen M "SAĞLIK ÇALIŞANLARININ TÜKENMİŞLİK VE İŞE BAĞLI GERGİNLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ." Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 22, ss.121 - 129, 2019.
ISNAD Karaca Sivrikaya, Sibel - Erişen, Meltem. "SAĞLIK ÇALIŞANLARININ TÜKENMİŞLİK VE İŞE BAĞLI GERGİNLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ". Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 22/2 (2019), 121-129.