Öğretmenlerin Mülteci Öğrencilere Yönelik Tutumları ile Çokkültürlü Eğitim Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yıl: 2020 Cilt: 49 Sayı: 0 Sayfa Aralığı: 247 - 262 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.9779/pauefd.442061 İndeks Tarihi: 02-01-2021

Öğretmenlerin Mülteci Öğrencilere Yönelik Tutumları ile Çokkültürlü Eğitim Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Öz:
Bu araştırmanın amacı öğretmenlerin çokkültürlü eğitim ve mülteci öğrencilere yönelik tutumlarının incelenmesidir. Ayrıca, ilgili değişkenler arasındaki ilişki de araştırılmıştır. Araştırma ilişkisel tarama modelinde betimlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Türkiye genelinde görev yapmakta olan 232 öğretmen oluşturmuştur. Araştırma verileri “Çokkültürlü Eğitim Tutum Ölçeği” ve “Mülteci Öğrenci Tutum Ölçeği” ile toplanmıştır. Veriler SPSS ve Lisrel programları ile analiz edilmiştir. Araştırma bulguları öğretmenlerin çok kültürlü eğitim ve mülteci öğrencilere yönelik tutumlarının görece orta düzeyde olduğunu işaret etmiştir. Ayrıca değişkenler arasında pozitif yönde orta düzeyde ve anlamlı ilişkiler olduğu saptanmıştır. Ek olarak çokkültürlü eğitim tutumunun en yüksek etkiyi yeterlik boyutu üzerinde gösterdiği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelime:

An analysis of the Relationship between Teachers’ Attitudes towards Refugee Students and their Perceptions of Multicultural Education

Öz:
The aim of this research was to examine the attitudes of the teachers towards multicultural education and refugee students. In addition, the relationship between the variables has been investigated. The research was described in the relational survey model. The study group was consist of 232 teachers who work in Turkey in the 2017-2018 academic year. The research data were collected by "Multicultural Education Attitude Scale" and "Refugee Student Attitude Scale". Data were analyzed with SPSS and Lisrel programs. The findings of the research indicated that teachers' attitudes towards multicultural education and refugee students were relatively moderate. Moreover, it was determined that there is positive, moderate and significant relationships between the variables. In addition, it has been found that multicultural education attitude shows the highest effect on the competence dimension.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA AKMAN Y (2020). Öğretmenlerin Mülteci Öğrencilere Yönelik Tutumları ile Çokkültürlü Eğitim Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. , 247 - 262. 10.9779/pauefd.442061
Chicago AKMAN YENER Öğretmenlerin Mülteci Öğrencilere Yönelik Tutumları ile Çokkültürlü Eğitim Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. (2020): 247 - 262. 10.9779/pauefd.442061
MLA AKMAN YENER Öğretmenlerin Mülteci Öğrencilere Yönelik Tutumları ile Çokkültürlü Eğitim Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. , 2020, ss.247 - 262. 10.9779/pauefd.442061
AMA AKMAN Y Öğretmenlerin Mülteci Öğrencilere Yönelik Tutumları ile Çokkültürlü Eğitim Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. . 2020; 247 - 262. 10.9779/pauefd.442061
Vancouver AKMAN Y Öğretmenlerin Mülteci Öğrencilere Yönelik Tutumları ile Çokkültürlü Eğitim Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. . 2020; 247 - 262. 10.9779/pauefd.442061
IEEE AKMAN Y "Öğretmenlerin Mülteci Öğrencilere Yönelik Tutumları ile Çokkültürlü Eğitim Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi." , ss.247 - 262, 2020. 10.9779/pauefd.442061
ISNAD AKMAN, YENER. "Öğretmenlerin Mülteci Öğrencilere Yönelik Tutumları ile Çokkültürlü Eğitim Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". (2020), 247-262. https://doi.org/10.9779/pauefd.442061
APA AKMAN Y (2020). Öğretmenlerin Mülteci Öğrencilere Yönelik Tutumları ile Çokkültürlü Eğitim Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 49(0), 247 - 262. 10.9779/pauefd.442061
Chicago AKMAN YENER Öğretmenlerin Mülteci Öğrencilere Yönelik Tutumları ile Çokkültürlü Eğitim Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 49, no.0 (2020): 247 - 262. 10.9779/pauefd.442061
MLA AKMAN YENER Öğretmenlerin Mülteci Öğrencilere Yönelik Tutumları ile Çokkültürlü Eğitim Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.49, no.0, 2020, ss.247 - 262. 10.9779/pauefd.442061
AMA AKMAN Y Öğretmenlerin Mülteci Öğrencilere Yönelik Tutumları ile Çokkültürlü Eğitim Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; 49(0): 247 - 262. 10.9779/pauefd.442061
Vancouver AKMAN Y Öğretmenlerin Mülteci Öğrencilere Yönelik Tutumları ile Çokkültürlü Eğitim Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; 49(0): 247 - 262. 10.9779/pauefd.442061
IEEE AKMAN Y "Öğretmenlerin Mülteci Öğrencilere Yönelik Tutumları ile Çokkültürlü Eğitim Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi." Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 49, ss.247 - 262, 2020. 10.9779/pauefd.442061
ISNAD AKMAN, YENER. "Öğretmenlerin Mülteci Öğrencilere Yönelik Tutumları ile Çokkültürlü Eğitim Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 49/0 (2020), 247-262. https://doi.org/10.9779/pauefd.442061