Yıl: 2016 Cilt: 0 Sayı: 72 Sayfa Aralığı: 1 - 20 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.25095/mufad.396714 İndeks Tarihi: 21-01-2021

Bireysel Finansmanda Etkili Bir Araç: Kredi Kartı Üzerine Ampirik Bir Araştırma

Öz:
Bu çalışma, bireysel finansman aracı olan kredi kartları üzerine ampirik bir incelemeyi içerir. Giresun Üniversitesi, Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Bankacılık ve Finans Bölümü lisans öğrencilerinin, sosyo-ekonomik yapıları, kredi kartı kullanım durumları, kredi kartına ilişkin tutumları incelemek hedeflenmiştir. Araştırma kapsamında kullanılan veriler, 2015 yılı bahar döneminde 232 öğrenciyle gerçekleştirilen anket çalışması yoluyla elde edilmiştir. Araştırma bulgularına göre; öğrencilerin %46.1'i kredi kartı kullanmaktadır ve kredi kartı kullanan öğrencilerin %71'inin sadece tek kartı bulunmaktadır. Çalışmada uygulanan faktör analizine 13 değişkenle başlanmış, analiz sonucunda 8 değişken 3 faktörde (duygusal boyut, davranışsal boyut, güven boyutu) toplanmıştır. Bu 3 faktörün varyansa yaptığı katkısı %80.799'dur.
Anahtar Kelime:

An Empiric Investigation On Credit Card: An Effective Instrument Of Personel Financing

Öz:
This study consists an empiric investigation on credit card, which is an effective personal financing instrument. We aim to find out some of socio-economic structures, credit card use status and card usage trend of banking and finance students', located in Görele Applied School of Giresun University. The research findings showed that %46.1 of the students use credit card and the majority of the students (71%) have a single credit card. In this study, we applied factor analyses to our data. The opinions of students on credit card usage were interpreted by factor analyses which started with 13 variables and clustered under 3 (emotional dimension, behavioral dimension, confidence dimension) factors with 8 variables. The factor analaysis result showed that there were 3 factors explaining 80.79% of the total variance in the questionnaire.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA CEBECİ İ, UÇAR S (2016). Bireysel Finansmanda Etkili Bir Araç: Kredi Kartı Üzerine Ampirik Bir Araştırma. , 1 - 20. 10.25095/mufad.396714
Chicago CEBECİ İpek,UÇAR Selçuk Bireysel Finansmanda Etkili Bir Araç: Kredi Kartı Üzerine Ampirik Bir Araştırma. (2016): 1 - 20. 10.25095/mufad.396714
MLA CEBECİ İpek,UÇAR Selçuk Bireysel Finansmanda Etkili Bir Araç: Kredi Kartı Üzerine Ampirik Bir Araştırma. , 2016, ss.1 - 20. 10.25095/mufad.396714
AMA CEBECİ İ,UÇAR S Bireysel Finansmanda Etkili Bir Araç: Kredi Kartı Üzerine Ampirik Bir Araştırma. . 2016; 1 - 20. 10.25095/mufad.396714
Vancouver CEBECİ İ,UÇAR S Bireysel Finansmanda Etkili Bir Araç: Kredi Kartı Üzerine Ampirik Bir Araştırma. . 2016; 1 - 20. 10.25095/mufad.396714
IEEE CEBECİ İ,UÇAR S "Bireysel Finansmanda Etkili Bir Araç: Kredi Kartı Üzerine Ampirik Bir Araştırma." , ss.1 - 20, 2016. 10.25095/mufad.396714
ISNAD CEBECİ, İpek - UÇAR, Selçuk. "Bireysel Finansmanda Etkili Bir Araç: Kredi Kartı Üzerine Ampirik Bir Araştırma". (2016), 1-20. https://doi.org/10.25095/mufad.396714
APA CEBECİ İ, UÇAR S (2016). Bireysel Finansmanda Etkili Bir Araç: Kredi Kartı Üzerine Ampirik Bir Araştırma. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 0(72), 1 - 20. 10.25095/mufad.396714
Chicago CEBECİ İpek,UÇAR Selçuk Bireysel Finansmanda Etkili Bir Araç: Kredi Kartı Üzerine Ampirik Bir Araştırma. Muhasebe ve Finansman Dergisi 0, no.72 (2016): 1 - 20. 10.25095/mufad.396714
MLA CEBECİ İpek,UÇAR Selçuk Bireysel Finansmanda Etkili Bir Araç: Kredi Kartı Üzerine Ampirik Bir Araştırma. Muhasebe ve Finansman Dergisi, vol.0, no.72, 2016, ss.1 - 20. 10.25095/mufad.396714
AMA CEBECİ İ,UÇAR S Bireysel Finansmanda Etkili Bir Araç: Kredi Kartı Üzerine Ampirik Bir Araştırma. Muhasebe ve Finansman Dergisi. 2016; 0(72): 1 - 20. 10.25095/mufad.396714
Vancouver CEBECİ İ,UÇAR S Bireysel Finansmanda Etkili Bir Araç: Kredi Kartı Üzerine Ampirik Bir Araştırma. Muhasebe ve Finansman Dergisi. 2016; 0(72): 1 - 20. 10.25095/mufad.396714
IEEE CEBECİ İ,UÇAR S "Bireysel Finansmanda Etkili Bir Araç: Kredi Kartı Üzerine Ampirik Bir Araştırma." Muhasebe ve Finansman Dergisi, 0, ss.1 - 20, 2016. 10.25095/mufad.396714
ISNAD CEBECİ, İpek - UÇAR, Selçuk. "Bireysel Finansmanda Etkili Bir Araç: Kredi Kartı Üzerine Ampirik Bir Araştırma". Muhasebe ve Finansman Dergisi 72 (2016), 1-20. https://doi.org/10.25095/mufad.396714