Yıl: 2020 Cilt: 11 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 245 - 265 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 02-03-2021

Kredi Kartı Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Analizi: Doğu Karadeniz Örneği

Öz:
Bu çalışmanın amacı, Doğu Karadeniz bölgesinde yaşayan hanehalkının kredi kartı sahiplik oranlarını ve kredi kartı kullanımınıetkileyen faktörleri belirlemektir. Hanehalkının kredi kartı kullanımındaki artışın tüketim harcamalarını ve dolayısıyla ekonomikcanlanmayı sağladığı bilinmektedir. Ayrıca kredi kartı kullanımı bankacılık sektörü açısından gelir sağlama fonksiyonu taşımakla birliktepek çok risk unsuru da içermektedir. Bu nedenle hanehalkının kredi kartı kullanımını etkileyen faktörlerin tespit edilme gerekliliği ortayaçıkmaktadır. Çalışmadaki veriler, Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki 6 ilde (Artvin, Rize, Gümüşhane, Trabzon, Giresun ve Ordu) yaşayanhanehalkı üzerinde yüz yüze anket yöntemi ile elde edilmiştir. Bu veriler ışığında, hanehalkının demografik özellikleri, kredi kartı sahiplikoranları, kredi kartı kullanımını etkileyen faktörler ve kredi kartı kullanmayan hanehalkının motivasyonları frekans analizi ilebelirlenmiştir. Öncelikle kredi kartı kullanımı ile demografik faktörler ve yaşanılan yer arasındaki ilişki ki-kare testi ile incelenmiştir.Daha sonra yaşanılan yer ile kredi kart tercih faktörleri ve kredi kart kullanmama nedenleri arasındaki ilişki anova testi ile saptanmıştır.Çalışma sonucunda katılımcıların %76’sının kredi kartı kullandığı, %24’ünün ise kullanmadığı belirlenmiştir. Hanehalkının kredi kartıkullanımında etkili olan en önemli iki faktörün, taksitli alışveriş ve ödeme kolaylığı olduğu tespit edilmiştir. Kredi kartı kullanmayanlarınmotivasyonu ise, faiz konusundaki duyarlılıklarının yanı sıra, kredi kartı kullanımının harcamaları artırması olarak ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelime:

Analysis of Factors Affecting The Use of Credit Card: A Sample on The Eastern Black Sea Region

Öz:
The purpose of this study is to determine the credit card ownership rates of the households living in the Eastern Black Sea region and the factors affecting the use of credit cards. It is known that the increase in household credit card usage leads to consumption expenditures and thus economic recovery. In addition, although credit card usage has a function of providing income in the banking sector, it also contains many risk factors. Therefore, the factors affecting the credit card usage of households should be determined. The data in the study were obtained by face-to-face survey method on the households living in 6 provinces (Artvin, Rize, Gümüşhane, Trabzon, Giresun and Ordu) in the Eastern Black Sea Region. According to these data, the demographic characteristics of households, credit card ownership rates, the factors affecting the use of credit card and the motivations of the households that do not use credit card were determined by frequency analysis. The relationship between credit card usage and demographic factors and the place of residence and the factors related to credit card usage were examined with chi-square test. Finally, the relationship between the place of residence and credit card preference factors and the place of residence and the reasons for not using credit cards were determined by anova test. As a result of the study, it was determined that 76% of the participants used credit card and 24% did not use it. It was determined that the two most important factors that affect the credit card usage of households were the installment shopping and payment convenience. It was determined that the motivation of the people who do not use credit card, besides their sensitivity of interest, is the fact that credit card usage increases the expenditures.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA ayla d, dilek ö, Pilatin A, bayrak a (2020). Kredi Kartı Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Analizi: Doğu Karadeniz Örneği. , 245 - 265.
Chicago ayla dilara,dilek önder,Pilatin Abdulmuttalip,bayrak akif ziya Kredi Kartı Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Analizi: Doğu Karadeniz Örneği. (2020): 245 - 265.
MLA ayla dilara,dilek önder,Pilatin Abdulmuttalip,bayrak akif ziya Kredi Kartı Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Analizi: Doğu Karadeniz Örneği. , 2020, ss.245 - 265.
AMA ayla d,dilek ö,Pilatin A,bayrak a Kredi Kartı Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Analizi: Doğu Karadeniz Örneği. . 2020; 245 - 265.
Vancouver ayla d,dilek ö,Pilatin A,bayrak a Kredi Kartı Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Analizi: Doğu Karadeniz Örneği. . 2020; 245 - 265.
IEEE ayla d,dilek ö,Pilatin A,bayrak a "Kredi Kartı Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Analizi: Doğu Karadeniz Örneği." , ss.245 - 265, 2020.
ISNAD ayla, dilara vd. "Kredi Kartı Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Analizi: Doğu Karadeniz Örneği". (2020), 245-265.
APA ayla d, dilek ö, Pilatin A, bayrak a (2020). Kredi Kartı Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Analizi: Doğu Karadeniz Örneği. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(2), 245 - 265.
Chicago ayla dilara,dilek önder,Pilatin Abdulmuttalip,bayrak akif ziya Kredi Kartı Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Analizi: Doğu Karadeniz Örneği. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11, no.2 (2020): 245 - 265.
MLA ayla dilara,dilek önder,Pilatin Abdulmuttalip,bayrak akif ziya Kredi Kartı Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Analizi: Doğu Karadeniz Örneği. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.11, no.2, 2020, ss.245 - 265.
AMA ayla d,dilek ö,Pilatin A,bayrak a Kredi Kartı Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Analizi: Doğu Karadeniz Örneği. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 11(2): 245 - 265.
Vancouver ayla d,dilek ö,Pilatin A,bayrak a Kredi Kartı Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Analizi: Doğu Karadeniz Örneği. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 11(2): 245 - 265.
IEEE ayla d,dilek ö,Pilatin A,bayrak a "Kredi Kartı Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Analizi: Doğu Karadeniz Örneği." Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11, ss.245 - 265, 2020.
ISNAD ayla, dilara vd. "Kredi Kartı Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Analizi: Doğu Karadeniz Örneği". Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11/2 (2020), 245-265.