Turizm ve Yiyecek Tüketimi: Uluslararası Alanyazın Üzerine Bibliyometrik Bir Analiz

Yıl: 2019 Cilt: 16 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 71 - 88 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 07-04-2021

Turizm ve Yiyecek Tüketimi: Uluslararası Alanyazın Üzerine Bibliyometrik Bir Analiz

Öz:
Araştırma son yıllarda turizmde popüler bir konu halini alan yiyecek tüketimi olgusunu betimsel analiz çerçevesinde doküman inceleme yöntemini kullanarak incelemeyi amaçlamaktadır. Web of Science veri tabanından “Tourism” ve “Food Consumption” kelimeleri birlikte aratılarak ulaşılan toplam 265 çalışma araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Veriler Citespace II bibliyometrik analiz programı aracılığı ile yayın bilgileri, kelime analizleri, atıf bilgileri ve ülke iş birliktelikleri olmak üzere dört ana başlıkta analiz edilmiştir. Araştırma, yayınların yıllara göre dağılımını, bu konuda en fazla çalışmaya sahip yayınlar ve araştırma alanlarını, turizm ve yiyecek tüketimi konusunda öne çıkan anahtar kelimeleri, yıllara göre atıf dağılımlarını, atıf sayılarına göre çalışmaların sınıflandırılmasını, en fazla atıf alan ve en merkezi durumdaki çalışmalar ile yazarları ve söz konusu alana en fazla katkı sağlayan ülkeleri belirlemiştir. Araştırma sonuçlarının turizm ve yiyecek tüketimi konusuna ilgi duyanlara araştırma alanının genel eğilimleri bağlamında kapsamlı bir çerçeve çizdiği düşünülmektedir.
Anahtar Kelime:

Tourism and Food Consumption: A Bibliometric Analysis on International Literature

Öz:
The aim of the research is to examine the phenomenon of food consumption, which has become a popular topic in tourism in recent years, by using document analysis method within the framework of descriptive analysis. 265 studies reached by searching the "Tourism" and "Food Consumption" words on Web of Science database constitute the sample of the research. The data were analyzed in four main titles, as publication information, keyword analysis, citation information and country co-operation via the Citespace II bibliometric analysis program. Research has determined the distribution of publications by years, publications and research areas with the highest number of studies, key words about tourism and food consumption; categorization of studies according to the number of citations, the most cited and most centralized studies, authors and the most contributing countries. It is considered that the research results would enable individuals interested in tourism and food consumption to have an overview in the context of the general trends of the research area.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
APA NEBİOĞLU O (2019). Turizm ve Yiyecek Tüketimi: Uluslararası Alanyazın Üzerine Bibliyometrik Bir Analiz. , 71 - 88.
Chicago NEBİOĞLU OĞUZ Turizm ve Yiyecek Tüketimi: Uluslararası Alanyazın Üzerine Bibliyometrik Bir Analiz. (2019): 71 - 88.
MLA NEBİOĞLU OĞUZ Turizm ve Yiyecek Tüketimi: Uluslararası Alanyazın Üzerine Bibliyometrik Bir Analiz. , 2019, ss.71 - 88.
AMA NEBİOĞLU O Turizm ve Yiyecek Tüketimi: Uluslararası Alanyazın Üzerine Bibliyometrik Bir Analiz. . 2019; 71 - 88.
Vancouver NEBİOĞLU O Turizm ve Yiyecek Tüketimi: Uluslararası Alanyazın Üzerine Bibliyometrik Bir Analiz. . 2019; 71 - 88.
IEEE NEBİOĞLU O "Turizm ve Yiyecek Tüketimi: Uluslararası Alanyazın Üzerine Bibliyometrik Bir Analiz." , ss.71 - 88, 2019.
ISNAD NEBİOĞLU, OĞUZ. "Turizm ve Yiyecek Tüketimi: Uluslararası Alanyazın Üzerine Bibliyometrik Bir Analiz". (2019), 71-88.
APA NEBİOĞLU O (2019). Turizm ve Yiyecek Tüketimi: Uluslararası Alanyazın Üzerine Bibliyometrik Bir Analiz. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 16(1), 71 - 88.
Chicago NEBİOĞLU OĞUZ Turizm ve Yiyecek Tüketimi: Uluslararası Alanyazın Üzerine Bibliyometrik Bir Analiz. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi 16, no.1 (2019): 71 - 88.
MLA NEBİOĞLU OĞUZ Turizm ve Yiyecek Tüketimi: Uluslararası Alanyazın Üzerine Bibliyometrik Bir Analiz. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, vol.16, no.1, 2019, ss.71 - 88.
AMA NEBİOĞLU O Turizm ve Yiyecek Tüketimi: Uluslararası Alanyazın Üzerine Bibliyometrik Bir Analiz. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi. 2019; 16(1): 71 - 88.
Vancouver NEBİOĞLU O Turizm ve Yiyecek Tüketimi: Uluslararası Alanyazın Üzerine Bibliyometrik Bir Analiz. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi. 2019; 16(1): 71 - 88.
IEEE NEBİOĞLU O "Turizm ve Yiyecek Tüketimi: Uluslararası Alanyazın Üzerine Bibliyometrik Bir Analiz." Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 16, ss.71 - 88, 2019.
ISNAD NEBİOĞLU, OĞUZ. "Turizm ve Yiyecek Tüketimi: Uluslararası Alanyazın Üzerine Bibliyometrik Bir Analiz". Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi 16/1 (2019), 71-88.