Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Ders Kitapları Üzerine Yapılan Araştırmaların Eğilimleri

Yıl: 2021 Cilt: 16 Sayı: Özel Sayı Sayfa Aralığı: 34 - 56 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.35675/befdergi.832492 İndeks Tarihi: 09-08-2022

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Ders Kitapları Üzerine Yapılan Araştırmaların Eğilimleri

Öz:
Bu çalışmanın amacı yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ders kitapları üzerine yapılan araştırmaları çeşitli açılardan incelemektir. Nitel araştırma deseninde doküman incelemesiyle gerçekleştirilen araştırmada 2010-2020 yılları arasında yayımlanmış 100 makale ve 142 lisansüstü tez olmak üzere 242 çalışma incelemeye alınmıştır. Araştırma bulgularına göre en fazla çalışmanın 2019 ve 2018 yıllarında yapıldığı belirlenmiştir. Tezlerin öğrenim kademelerine bakıldığında yüksek lisans tezlerinin çoğunlukta olduğu, İstanbul Üniversitesinin konuyla ilgili en fazla tezin hazırlandığı kurum olduğu ve tezlerin daha çok “Prof. Dr.” ile “Doç. Dr.” unvanına sahip danışmanlar tarafından yürütüldüğü tespit edilmiştir. Makale yayınlarında tek veya çift yazarlı çalışmaların ön plana çıktığı görülürken temel düzeydeki öğrenciler için hazırlanan kitapların araştırmalarda daha fazla incelendiği belirlenmiştir.
Anahtar Kelime: Araştırma eğilimleri ders kitapları Türkçe öğretimi yabancı dil olarak Türkçe öğretimi

Trends of Studies on Teaching Turkish as a Foreign Language Textbooks

Öz:
The aim of this study is to analyze the studies on textbooks on teaching Turkish as a foreign language from various aspects. Carried out in the qualitative research design by analyzing documents, 242 studies including 100 articles and 142 postgraduate theses published between 2010 and 2020 were analyzed. According to the research findings, it was determined that the highest number of studies was conducted in 2019 and 2018. Considering the education levels of these theses, it has been determined that master’s theses are the majority, that Istanbul University is the institution where most theses were prepared on the subject, and that theses were mostly written by advisors holding the title “Prof. Dr.” and “Assoc. Dr.”. While it has been observed that single or double author studies are prominent in article publications, it has been determined that the books prepared for basic students were analyzed more in these studies.
Anahtar Kelime: Research trends teaching Turkish teaching Turkish as a foreign language textbooks

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA KEMİKSİZ Ö (2021). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Ders Kitapları Üzerine Yapılan Araştırmaların Eğilimleri. , 34 - 56. 10.35675/befdergi.832492
Chicago KEMİKSİZ ÖMER Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Ders Kitapları Üzerine Yapılan Araştırmaların Eğilimleri. (2021): 34 - 56. 10.35675/befdergi.832492
MLA KEMİKSİZ ÖMER Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Ders Kitapları Üzerine Yapılan Araştırmaların Eğilimleri. , 2021, ss.34 - 56. 10.35675/befdergi.832492
AMA KEMİKSİZ Ö Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Ders Kitapları Üzerine Yapılan Araştırmaların Eğilimleri. . 2021; 34 - 56. 10.35675/befdergi.832492
Vancouver KEMİKSİZ Ö Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Ders Kitapları Üzerine Yapılan Araştırmaların Eğilimleri. . 2021; 34 - 56. 10.35675/befdergi.832492
IEEE KEMİKSİZ Ö "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Ders Kitapları Üzerine Yapılan Araştırmaların Eğilimleri." , ss.34 - 56, 2021. 10.35675/befdergi.832492
ISNAD KEMİKSİZ, ÖMER. "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Ders Kitapları Üzerine Yapılan Araştırmaların Eğilimleri". (2021), 34-56. https://doi.org/10.35675/befdergi.832492
APA KEMİKSİZ Ö (2021). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Ders Kitapları Üzerine Yapılan Araştırmaların Eğilimleri. BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 16(Özel Sayı), 34 - 56. 10.35675/befdergi.832492
Chicago KEMİKSİZ ÖMER Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Ders Kitapları Üzerine Yapılan Araştırmaların Eğilimleri. BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ 16, no.Özel Sayı (2021): 34 - 56. 10.35675/befdergi.832492
MLA KEMİKSİZ ÖMER Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Ders Kitapları Üzerine Yapılan Araştırmaların Eğilimleri. BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.16, no.Özel Sayı, 2021, ss.34 - 56. 10.35675/befdergi.832492
AMA KEMİKSİZ Ö Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Ders Kitapları Üzerine Yapılan Araştırmaların Eğilimleri. BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ. 2021; 16(Özel Sayı): 34 - 56. 10.35675/befdergi.832492
Vancouver KEMİKSİZ Ö Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Ders Kitapları Üzerine Yapılan Araştırmaların Eğilimleri. BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ. 2021; 16(Özel Sayı): 34 - 56. 10.35675/befdergi.832492
IEEE KEMİKSİZ Ö "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Ders Kitapları Üzerine Yapılan Araştırmaların Eğilimleri." BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 16, ss.34 - 56, 2021. 10.35675/befdergi.832492
ISNAD KEMİKSİZ, ÖMER. "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Ders Kitapları Üzerine Yapılan Araştırmaların Eğilimleri". BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ 16/Özel Sayı (2021), 34-56. https://doi.org/10.35675/befdergi.832492