Yıl: 2022 Cilt: 0 Sayı: 27 Sayfa Aralığı: 32 - 57 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.29000/rumelide.1104110 İndeks Tarihi: 31-03-2023

Türkçe dersi ilkokul 4. sınıf kitabındaki metin altı sorularının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre incelenmesi

Öz:
Bu araştırmada Türkçe ders kitabındaki metin altı sorularının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre göre incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Türkçe dersi ilkokul 4. sınıf kitabında yer alan metin altı soruları incelenmiştir. Bu inceleme nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinde nitel veri analiz tekniklerinden betimsel analiz kullanılmış, veriler Yenilenmiş Bloom Taksonomisinde belirlenen basamaklara göre değerlendirilmiş ve sınıflandırılmıştır. Araştırmada ders kitabındaki temalar ekseninde bilgilendirici, öyküleyici ve dinleme/izleme metinleri incelenmiştir. Yapılan analizler sonucunda 376 metin altı sorunun yaklaşık olarak %41’i hatırlama, %15’i anlama %33’i uygulama, %2’si analiz, %3’ü değerlendirme, %6’sı yaratma basamağında olduğu tespit edilmiştir. İncelenen ders kitabında hatırlama ve anlama basamağı gibi alt düzey bilişsel becerilere ilişkin sorulara Yenilenmiş Bloom Taksonomisinin son üç basamağındaki üst düzey becerilerin gelişimini amaçlayan sorulardan daha fazla yer verildiği tespit edilmiştir. Üst düzey becerilere ilişkin sorular problem çözebilen, olaylara eleştirel bakabilen, yaratıcı düşünen, duygudaşlık kurabilen bireyler yetiştirilmesine yardımcı olduğundan bu basamaklardaki soru sayılarının daha fazla olması gerektiği önerilmiştir.
Anahtar Kelime:

Examination of the sub-text questions in the Turkish lesson primary school 4th grade book according to the Bloom’s Revised Taxonomy

Öz:
This research aims to examine the reading comprehension questions in the Turkish textbook in the revised Bloom’s Taxonomy. For this purpose, comprehension questions in the 4th-grade Turkish textbook in the 2021-2022 academic year were examined. This study was conducted with the document analysis method, one of the qualitative research methods. In the analysis of the data, descriptive analysis, which is one of the qualitative data analysis techniques, was evaluated and classified according to the steps determined in Bloom’s Taxonomy. In the research, informative, narrative, and listening/monitoring texts were examined within the frame of the themes in the textbook. As a result of the analysis, it was determined that approximately 41% of the 376 comprehension questions were at the stage of knowledge, 15% of comprehension, 33% of application, 2% of analysis, 3% of the evaluation and 6% of creation. In the examined textbook, it has been determined that low-level cognitive skills such as remembering and understanding are more than the questions aimed at development of high-level cognitive skills in the last three steps of Bloom Taxonomy. It has been suggested that the questions related to high-level skills help raise individuals who can solve problems, look at events critically, think creatively, and sympathize, so the number of these kinds of questions at these steps should be greater.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA BALCİ A, BAKİ Y (2022). Türkçe dersi ilkokul 4. sınıf kitabındaki metin altı sorularının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre incelenmesi. , 32 - 57. 10.29000/rumelide.1104110
Chicago BALCİ Aylin,BAKİ Yasemin Türkçe dersi ilkokul 4. sınıf kitabındaki metin altı sorularının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre incelenmesi. (2022): 32 - 57. 10.29000/rumelide.1104110
MLA BALCİ Aylin,BAKİ Yasemin Türkçe dersi ilkokul 4. sınıf kitabındaki metin altı sorularının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre incelenmesi. , 2022, ss.32 - 57. 10.29000/rumelide.1104110
AMA BALCİ A,BAKİ Y Türkçe dersi ilkokul 4. sınıf kitabındaki metin altı sorularının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre incelenmesi. . 2022; 32 - 57. 10.29000/rumelide.1104110
Vancouver BALCİ A,BAKİ Y Türkçe dersi ilkokul 4. sınıf kitabındaki metin altı sorularının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre incelenmesi. . 2022; 32 - 57. 10.29000/rumelide.1104110
IEEE BALCİ A,BAKİ Y "Türkçe dersi ilkokul 4. sınıf kitabındaki metin altı sorularının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre incelenmesi." , ss.32 - 57, 2022. 10.29000/rumelide.1104110
ISNAD BALCİ, Aylin - BAKİ, Yasemin. "Türkçe dersi ilkokul 4. sınıf kitabındaki metin altı sorularının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre incelenmesi". (2022), 32-57. https://doi.org/10.29000/rumelide.1104110
APA BALCİ A, BAKİ Y (2022). Türkçe dersi ilkokul 4. sınıf kitabındaki metin altı sorularının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre incelenmesi. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 0(27), 32 - 57. 10.29000/rumelide.1104110
Chicago BALCİ Aylin,BAKİ Yasemin Türkçe dersi ilkokul 4. sınıf kitabındaki metin altı sorularının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre incelenmesi. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi 0, no.27 (2022): 32 - 57. 10.29000/rumelide.1104110
MLA BALCİ Aylin,BAKİ Yasemin Türkçe dersi ilkokul 4. sınıf kitabındaki metin altı sorularının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre incelenmesi. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, vol.0, no.27, 2022, ss.32 - 57. 10.29000/rumelide.1104110
AMA BALCİ A,BAKİ Y Türkçe dersi ilkokul 4. sınıf kitabındaki metin altı sorularının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre incelenmesi. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi. 2022; 0(27): 32 - 57. 10.29000/rumelide.1104110
Vancouver BALCİ A,BAKİ Y Türkçe dersi ilkokul 4. sınıf kitabındaki metin altı sorularının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre incelenmesi. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi. 2022; 0(27): 32 - 57. 10.29000/rumelide.1104110
IEEE BALCİ A,BAKİ Y "Türkçe dersi ilkokul 4. sınıf kitabındaki metin altı sorularının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre incelenmesi." RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 0, ss.32 - 57, 2022. 10.29000/rumelide.1104110
ISNAD BALCİ, Aylin - BAKİ, Yasemin. "Türkçe dersi ilkokul 4. sınıf kitabındaki metin altı sorularının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre incelenmesi". RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi 27 (2022), 32-57. https://doi.org/10.29000/rumelide.1104110