Yıl: 2022 Cilt: 9 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 403 - 437 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.21020/husbfd.1057577 İndeks Tarihi: 26-10-2022

Çocuk Gelişimci Annelerin Çocuk Yetiştirme Deneyimlerinin İncelenmesi: Nitel Bir Çalışma

Öz:
Amaç: Annelik beraberinde birçok sorumluluğu, yeni rolleri ve bir değişim sürecini getiren kritik bir geçiş dönemidir. Annelik rolü ve buna bağlı olarak çocuk yetiştirme davranışları bazı faktörlerden etkilenebilmektedir. Bu faktörlerden birisi çocuk gelişimi ile ilgili bilgi durumu olarak değerlendirilebilir. Bu çalışmada, temel olarak, çocuk gelişimci annelerin çocuklarını yetiştirme sürecinde hangi konularda zorluk yaşadıklarını ve mesleklerinin çocuk yetiştirme sürecindeki olası etkileri konusunda ne düşündüklerini ortaya koyabilmek amaçlanmaktadır. Gereç ve Yöntem: Çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseninde planlanmıştır. Çalışmaya, ölçüt örnekleme ve kartopu örnekleme yöntemi ile belirlenen 25 çocuk gelişimci anne katılım sağlamıştır. Çalışmanın verileri araştırmacı tarafından oluşturulan soru formu aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiş, ortaya çıkan tema ve kodlar modeller aracılığıyla sunulmuştur. Bulgular: Elde edilen bulgulara göre anneler en çok 0-1 yaş döneminde zorluk yaşamıştır; 0-1 yaş döneminde en çok zorlandıkları konu uyku, 1-3 yaş döneminde inatlaşma ve 3-6 yaş döneminde sınır koyma ve okula uyum konuları olmuştur. Anneler mesleki bilgilerinin olası etkilerini gelişim süreçleriyle daha iyi başa çıkma ve gelişimi destekleyici uygulamaları planlayabilme olarak belirtmişlerdir. Sonuç: Çalışmada çocuk gelişimci annelerin de çocuk yetiştirme sürecinde diğer anneler gibi zorlandıkları durumların olduğu, zaman zaman mesleki bilgileriyle çelişen uygulamalar yapabildikleri, anne olmanın ise mesleki bakış açılarını olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelime:

Investigation of the Child-Rearing Experiences of Mothers Who are Child Development Specialist

Öz:
Objectives: Motherhood is a critical transition period that brings with many responsibilities, new roles and a process of change. Child-rearing behaviors can be affected by some factors. One of these factors can be considered as knowledge about child development. In this study, it was aimed to reveal what kind of difficulties the child development specialist mothers have in the process of raising their children and what they think about the possible effects of the profession in raising children. Materials and Methods: The study was planned in qualitative research methods. 25 mothers, who were determined by the criterion and snowball sampling method, participated in the study. The data of the study were collected through a questionnaire created by the researcher. The data obtained from the research were analyzed with the content analysis method, and the emerging themes and codes were presented through models. Results: According to the findings, mothers had the most difficulty in the 0-1 age period; the subjects they had the most difficulty with at the age of 0-1 were sleep, stubbornness at the age of 1-3, and setting boundaries and adaptation to school at the age of 3-6. Mothers stated the possible effects of their professional knowledge as being able to better cope with developmental processes and plan practices that support development. Conclusion: It was concluded that mothers had difficulties in the process of raising children, like other mothers, that they could sometimes make practices that contradicted their professional knowledge, and that being a mother affected their professional perspectives positively.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA Aytekin C (2022). Çocuk Gelişimci Annelerin Çocuk Yetiştirme Deneyimlerinin İncelenmesi: Nitel Bir Çalışma. , 403 - 437. 10.21020/husbfd.1057577
Chicago Aytekin Cigdem Çocuk Gelişimci Annelerin Çocuk Yetiştirme Deneyimlerinin İncelenmesi: Nitel Bir Çalışma. (2022): 403 - 437. 10.21020/husbfd.1057577
MLA Aytekin Cigdem Çocuk Gelişimci Annelerin Çocuk Yetiştirme Deneyimlerinin İncelenmesi: Nitel Bir Çalışma. , 2022, ss.403 - 437. 10.21020/husbfd.1057577
AMA Aytekin C Çocuk Gelişimci Annelerin Çocuk Yetiştirme Deneyimlerinin İncelenmesi: Nitel Bir Çalışma. . 2022; 403 - 437. 10.21020/husbfd.1057577
Vancouver Aytekin C Çocuk Gelişimci Annelerin Çocuk Yetiştirme Deneyimlerinin İncelenmesi: Nitel Bir Çalışma. . 2022; 403 - 437. 10.21020/husbfd.1057577
IEEE Aytekin C "Çocuk Gelişimci Annelerin Çocuk Yetiştirme Deneyimlerinin İncelenmesi: Nitel Bir Çalışma." , ss.403 - 437, 2022. 10.21020/husbfd.1057577
ISNAD Aytekin, Cigdem. "Çocuk Gelişimci Annelerin Çocuk Yetiştirme Deneyimlerinin İncelenmesi: Nitel Bir Çalışma". (2022), 403-437. https://doi.org/10.21020/husbfd.1057577
APA Aytekin C (2022). Çocuk Gelişimci Annelerin Çocuk Yetiştirme Deneyimlerinin İncelenmesi: Nitel Bir Çalışma. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 9(2), 403 - 437. 10.21020/husbfd.1057577
Chicago Aytekin Cigdem Çocuk Gelişimci Annelerin Çocuk Yetiştirme Deneyimlerinin İncelenmesi: Nitel Bir Çalışma. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 9, no.2 (2022): 403 - 437. 10.21020/husbfd.1057577
MLA Aytekin Cigdem Çocuk Gelişimci Annelerin Çocuk Yetiştirme Deneyimlerinin İncelenmesi: Nitel Bir Çalışma. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.9, no.2, 2022, ss.403 - 437. 10.21020/husbfd.1057577
AMA Aytekin C Çocuk Gelişimci Annelerin Çocuk Yetiştirme Deneyimlerinin İncelenmesi: Nitel Bir Çalışma. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2022; 9(2): 403 - 437. 10.21020/husbfd.1057577
Vancouver Aytekin C Çocuk Gelişimci Annelerin Çocuk Yetiştirme Deneyimlerinin İncelenmesi: Nitel Bir Çalışma. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2022; 9(2): 403 - 437. 10.21020/husbfd.1057577
IEEE Aytekin C "Çocuk Gelişimci Annelerin Çocuk Yetiştirme Deneyimlerinin İncelenmesi: Nitel Bir Çalışma." Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 9, ss.403 - 437, 2022. 10.21020/husbfd.1057577
ISNAD Aytekin, Cigdem. "Çocuk Gelişimci Annelerin Çocuk Yetiştirme Deneyimlerinin İncelenmesi: Nitel Bir Çalışma". Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 9/2 (2022), 403-437. https://doi.org/10.21020/husbfd.1057577