Yıl: 2021 Cilt: 8 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 145 - 166 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.17336/igusbd.565312 İndeks Tarihi: 29-11-2022

Üreticilerin Bakış Açısından Coğrafi İşaretli Bir Yiyecek: Beypazarı Kurusunun Değerlendirilmesi

Öz:
Bir yöreye özgü olan ürünlerin ayırt edici özelliklerinin korunup, gelecek nesillere aktarılmasını amaçlayan coğrafi işaretli ürünler ekonomik kalkınma ve kültürel mirasın tanıtılması konularında bölge açısından önemli rol oynamaktadır. Türkiye’de coğrafi işaretli ürün sayısı gün geçtikçe artış göstermektedir. 2020 yılı Temmuz ayı itibari ile yenilebilir ve içilebilir gıda türünde coğrafi işaret tesciline sahip ürün sayısı 367 olmakla beraber başvuru sürecinde olan birçok yöresel ürün bulunmaktadır. Ankara ili ise 8 adet coğrafi işaretli ürüne sahiptir. Yöresel lezzetlerin coğrafi işaret tesciline sahip olması, bölge kültürlerinin devamlılığını sağlarken, özellikle kırsal turizmin gelişmesi açısından önemli bir araç olarak kullanılabilmektedir. Ankara ilinin ilçesi olan Beypazarı’nın sahip olduğu coğrafi işaretli bir ürün olan Beypazarı Kurusu, köklü bir yöresel geçmişe sahiptir. Bu çalışmanın amacı, gastronomik bir ürün olarak ele alınan coğrafi işaret tescil belgesine sahip Beypazarı Kurusu üreticilerinin perspektifinden meslek ve sektör bağlamında sürdürülebilirliğini değerlendirmek ve yerel ekonomisine katkısını ortaya koymaktır.
Anahtar Kelime: Gastronomi Turizmi Beypazarı Kurusu Turizm Coğrafi İşaret Ankara

An Evaluation on Beypazarı Kuru –A Local Food with Geographical Indication- from Producer’s Perspective

Öz:
Products with geographical indications, which aim to preserve the distinctive features of products that are specific to a region and transfer them to future generations, play an important role in terms of economic development and promotion of cultural heritage. The number of products with geographical indications in Turkey is increasing day by day. As of July 2020, the number of products with geographical indication registration in food section is 367, but there are many local products in the application process. Ankara province has eight products in this manner. While the regional tastes have geographical indication registration, they can be used as an important tool for the development of rural tourism, while ensuring the permanence of the regional cultures. Beypazarı Kuru, which has a geographical indication is the product of Beypazarı (the district of Ankara province), has a long-established local background. The aim of this study is to evaluate its sustainability in the context of profession and sector and to show its contribution to the local economy from the perspective of the producers of Beypazarı Kuru - a gastronomic product.
Anahtar Kelime: Gastronomy Tourism Beypazarı Kuru Tourism Geographical Indication Ankara

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA Yılmaz E, canbolat c, Cilingir Uk Z (2021). Üreticilerin Bakış Açısından Coğrafi İşaretli Bir Yiyecek: Beypazarı Kurusunun Değerlendirilmesi. , 145 - 166. 10.17336/igusbd.565312
Chicago Yılmaz Emircan,canbolat cihan,Cilingir Uk Zuhal Üreticilerin Bakış Açısından Coğrafi İşaretli Bir Yiyecek: Beypazarı Kurusunun Değerlendirilmesi. (2021): 145 - 166. 10.17336/igusbd.565312
MLA Yılmaz Emircan,canbolat cihan,Cilingir Uk Zuhal Üreticilerin Bakış Açısından Coğrafi İşaretli Bir Yiyecek: Beypazarı Kurusunun Değerlendirilmesi. , 2021, ss.145 - 166. 10.17336/igusbd.565312
AMA Yılmaz E,canbolat c,Cilingir Uk Z Üreticilerin Bakış Açısından Coğrafi İşaretli Bir Yiyecek: Beypazarı Kurusunun Değerlendirilmesi. . 2021; 145 - 166. 10.17336/igusbd.565312
Vancouver Yılmaz E,canbolat c,Cilingir Uk Z Üreticilerin Bakış Açısından Coğrafi İşaretli Bir Yiyecek: Beypazarı Kurusunun Değerlendirilmesi. . 2021; 145 - 166. 10.17336/igusbd.565312
IEEE Yılmaz E,canbolat c,Cilingir Uk Z "Üreticilerin Bakış Açısından Coğrafi İşaretli Bir Yiyecek: Beypazarı Kurusunun Değerlendirilmesi." , ss.145 - 166, 2021. 10.17336/igusbd.565312
ISNAD Yılmaz, Emircan vd. "Üreticilerin Bakış Açısından Coğrafi İşaretli Bir Yiyecek: Beypazarı Kurusunun Değerlendirilmesi". (2021), 145-166. https://doi.org/10.17336/igusbd.565312
APA Yılmaz E, canbolat c, Cilingir Uk Z (2021). Üreticilerin Bakış Açısından Coğrafi İşaretli Bir Yiyecek: Beypazarı Kurusunun Değerlendirilmesi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1), 145 - 166. 10.17336/igusbd.565312
Chicago Yılmaz Emircan,canbolat cihan,Cilingir Uk Zuhal Üreticilerin Bakış Açısından Coğrafi İşaretli Bir Yiyecek: Beypazarı Kurusunun Değerlendirilmesi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8, no.1 (2021): 145 - 166. 10.17336/igusbd.565312
MLA Yılmaz Emircan,canbolat cihan,Cilingir Uk Zuhal Üreticilerin Bakış Açısından Coğrafi İşaretli Bir Yiyecek: Beypazarı Kurusunun Değerlendirilmesi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.8, no.1, 2021, ss.145 - 166. 10.17336/igusbd.565312
AMA Yılmaz E,canbolat c,Cilingir Uk Z Üreticilerin Bakış Açısından Coğrafi İşaretli Bir Yiyecek: Beypazarı Kurusunun Değerlendirilmesi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2021; 8(1): 145 - 166. 10.17336/igusbd.565312
Vancouver Yılmaz E,canbolat c,Cilingir Uk Z Üreticilerin Bakış Açısından Coğrafi İşaretli Bir Yiyecek: Beypazarı Kurusunun Değerlendirilmesi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2021; 8(1): 145 - 166. 10.17336/igusbd.565312
IEEE Yılmaz E,canbolat c,Cilingir Uk Z "Üreticilerin Bakış Açısından Coğrafi İşaretli Bir Yiyecek: Beypazarı Kurusunun Değerlendirilmesi." İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8, ss.145 - 166, 2021. 10.17336/igusbd.565312
ISNAD Yılmaz, Emircan vd. "Üreticilerin Bakış Açısından Coğrafi İşaretli Bir Yiyecek: Beypazarı Kurusunun Değerlendirilmesi". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8/1 (2021), 145-166. https://doi.org/10.17336/igusbd.565312