AVRUPA BİRLİĞİ VE SEÇİLİ ÜLKELERİNİN TEKNOLOJİ ÜRETİM ODAKLI VERİLERİNİN ENTROPİ VE GRİ İLİŞKİLER ANALİZ MODELLERİYLE İNCELENMESİ

Yıl: 2023 Cilt: Sayı: 39 Sayfa Aralığı: 154 - 169 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.18092/ulikidince.1214069 İndeks Tarihi: 31-05-2023

AVRUPA BİRLİĞİ VE SEÇİLİ ÜLKELERİNİN TEKNOLOJİ ÜRETİM ODAKLI VERİLERİNİN ENTROPİ VE GRİ İLİŞKİLER ANALİZ MODELLERİYLE İNCELENMESİ

Öz:
Bu çalışmada AB (Avrupa Birliği) ülkeleri ve AB’ye girme ihtimali olan Türkiye, Ukrayna, İsviçre ve Norveç’in 6 kritere göre (Tüketici fiyatı yıllık yüzde oranına göre enflasyon, üretim ihracına göre oranlanmış yüksek teknoloji ihracı, yerleşiklerin patent başvurusu, yerleşik olmayanların patent başvurusu, ileri eğitimli kadın iş gücü oranı, temel eğitimli kadın işgücü oranı) durumunun analitik yöntemlerden ÇKKV modelleriyle belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda Entropi ve Gri İlişkisel Analiz modelleri kullanılmıştır. Analizler sonucunda Entropi modelleriyle elde edilen bulgulara göre kriterlerin önem ağırlıkları; yerleşik olmayanların patent başvuruları %51,38, yerleşiklerin patent başvuruları %34,22, enflasyon %10,11, yüksek teknoloji ihracatı %2,76, temel eğitimli kadın iş gücü %1,48, yüksek öğrenime sahip kadın iş gücü %0,05 olarak elde edilmiştir. Analiz edilen 6 kriterin Gri İlişkisel Analiz sonucuna göre en başarılı ülkenin Almanya olduğu görülmektedir. İkinci sırada Fransa, üçüncü sırada İtalya bulunmaktadır.
Anahtar Kelime: Çok Kriterli Karar Verme Entropi Gri İlişkisel Analiz Avrupa Birliği

EXAMINATION OF TECHNOLOGY PRODUCTION FOCUSED DATA OF EUROPEAN UNION AND SELECTED COUNTRIES WITH ENTROPY AND GRAY RELATIONAL ANALYSIS MODELS

Öz:
The aim of this study is to determine the status of European Union countries (EU) and Türkiye, Ukraine, Switzerland and Norway, which are likely to join the EU, based on 6 criteria (Inflation, consumer prices (annual %), High-technology exports (% of manufactured exports), Patent applications (residents), Patent applications (nonresidents), Labor force with advanced education-female (% of female working-age population with advanced education) , Labor force with basic education-female (% of female working-age population with basic education)) using the model of Multi-Criteria Decision Making, one of the analytical methods. For this purpose, the models of entropy and gray relational analysis were used. The result of the analysis is the weighting of the criteria according to the findings obtained with the entropy models: Patent applications by foreigners 51.38%, patent applications by nationals 34.22%, inflation 10.11%, high technology exports 2.76%, female labor force with basic education 1.48%, female labor force with higher education 0%. From the results of the gray relational analysis of the 6 criteria analyzed, Germany is the most successful country. France is in the second place, Italy in the third place.
Anahtar Kelime: Multi-Criteria Decision Making Entropy Gray Relational Analysis European Union

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA Haseki M, Avşar İ (2023). AVRUPA BİRLİĞİ VE SEÇİLİ ÜLKELERİNİN TEKNOLOJİ ÜRETİM ODAKLI VERİLERİNİN ENTROPİ VE GRİ İLİŞKİLER ANALİZ MODELLERİYLE İNCELENMESİ. , 154 - 169. 10.18092/ulikidince.1214069
Chicago Haseki Murat İsmet,Avşar İlker İbrahim AVRUPA BİRLİĞİ VE SEÇİLİ ÜLKELERİNİN TEKNOLOJİ ÜRETİM ODAKLI VERİLERİNİN ENTROPİ VE GRİ İLİŞKİLER ANALİZ MODELLERİYLE İNCELENMESİ. (2023): 154 - 169. 10.18092/ulikidince.1214069
MLA Haseki Murat İsmet,Avşar İlker İbrahim AVRUPA BİRLİĞİ VE SEÇİLİ ÜLKELERİNİN TEKNOLOJİ ÜRETİM ODAKLI VERİLERİNİN ENTROPİ VE GRİ İLİŞKİLER ANALİZ MODELLERİYLE İNCELENMESİ. , 2023, ss.154 - 169. 10.18092/ulikidince.1214069
AMA Haseki M,Avşar İ AVRUPA BİRLİĞİ VE SEÇİLİ ÜLKELERİNİN TEKNOLOJİ ÜRETİM ODAKLI VERİLERİNİN ENTROPİ VE GRİ İLİŞKİLER ANALİZ MODELLERİYLE İNCELENMESİ. . 2023; 154 - 169. 10.18092/ulikidince.1214069
Vancouver Haseki M,Avşar İ AVRUPA BİRLİĞİ VE SEÇİLİ ÜLKELERİNİN TEKNOLOJİ ÜRETİM ODAKLI VERİLERİNİN ENTROPİ VE GRİ İLİŞKİLER ANALİZ MODELLERİYLE İNCELENMESİ. . 2023; 154 - 169. 10.18092/ulikidince.1214069
IEEE Haseki M,Avşar İ "AVRUPA BİRLİĞİ VE SEÇİLİ ÜLKELERİNİN TEKNOLOJİ ÜRETİM ODAKLI VERİLERİNİN ENTROPİ VE GRİ İLİŞKİLER ANALİZ MODELLERİYLE İNCELENMESİ." , ss.154 - 169, 2023. 10.18092/ulikidince.1214069
ISNAD Haseki, Murat İsmet - Avşar, İlker İbrahim. "AVRUPA BİRLİĞİ VE SEÇİLİ ÜLKELERİNİN TEKNOLOJİ ÜRETİM ODAKLI VERİLERİNİN ENTROPİ VE GRİ İLİŞKİLER ANALİZ MODELLERİYLE İNCELENMESİ". (2023), 154-169. https://doi.org/10.18092/ulikidince.1214069
APA Haseki M, Avşar İ (2023). AVRUPA BİRLİĞİ VE SEÇİLİ ÜLKELERİNİN TEKNOLOJİ ÜRETİM ODAKLI VERİLERİNİN ENTROPİ VE GRİ İLİŞKİLER ANALİZ MODELLERİYLE İNCELENMESİ. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (39), 154 - 169. 10.18092/ulikidince.1214069
Chicago Haseki Murat İsmet,Avşar İlker İbrahim AVRUPA BİRLİĞİ VE SEÇİLİ ÜLKELERİNİN TEKNOLOJİ ÜRETİM ODAKLI VERİLERİNİN ENTROPİ VE GRİ İLİŞKİLER ANALİZ MODELLERİYLE İNCELENMESİ. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi , no.39 (2023): 154 - 169. 10.18092/ulikidince.1214069
MLA Haseki Murat İsmet,Avşar İlker İbrahim AVRUPA BİRLİĞİ VE SEÇİLİ ÜLKELERİNİN TEKNOLOJİ ÜRETİM ODAKLI VERİLERİNİN ENTROPİ VE GRİ İLİŞKİLER ANALİZ MODELLERİYLE İNCELENMESİ. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, vol., no.39, 2023, ss.154 - 169. 10.18092/ulikidince.1214069
AMA Haseki M,Avşar İ AVRUPA BİRLİĞİ VE SEÇİLİ ÜLKELERİNİN TEKNOLOJİ ÜRETİM ODAKLI VERİLERİNİN ENTROPİ VE GRİ İLİŞKİLER ANALİZ MODELLERİYLE İNCELENMESİ. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. 2023; (39): 154 - 169. 10.18092/ulikidince.1214069
Vancouver Haseki M,Avşar İ AVRUPA BİRLİĞİ VE SEÇİLİ ÜLKELERİNİN TEKNOLOJİ ÜRETİM ODAKLI VERİLERİNİN ENTROPİ VE GRİ İLİŞKİLER ANALİZ MODELLERİYLE İNCELENMESİ. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. 2023; (39): 154 - 169. 10.18092/ulikidince.1214069
IEEE Haseki M,Avşar İ "AVRUPA BİRLİĞİ VE SEÇİLİ ÜLKELERİNİN TEKNOLOJİ ÜRETİM ODAKLI VERİLERİNİN ENTROPİ VE GRİ İLİŞKİLER ANALİZ MODELLERİYLE İNCELENMESİ." Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, , ss.154 - 169, 2023. 10.18092/ulikidince.1214069
ISNAD Haseki, Murat İsmet - Avşar, İlker İbrahim. "AVRUPA BİRLİĞİ VE SEÇİLİ ÜLKELERİNİN TEKNOLOJİ ÜRETİM ODAKLI VERİLERİNİN ENTROPİ VE GRİ İLİŞKİLER ANALİZ MODELLERİYLE İNCELENMESİ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 39 (2023), 154-169. https://doi.org/10.18092/ulikidince.1214069