Yıl: 2010 Cilt: 27 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 113 - 120 Metin Dili: Türkçe

Buldan Baraj Gölü (Denizli) planktonu ve mevsimsel değişimi

Öz:
Buldan Baraj Gölü’nün plankton kompozisyonu Eylül 1995 ile Ağustos 1996 tarihleri arasında aylık dönemlerle araştırılmıştır. Seçilen 3 istasyondan 60 μm göz açıklığına sahip plankton kepçesi kullanılarak horizontal ve vertikal örnekler alınmıştır. Toplanan örnekler %4’lük formalin solusyonunda tespit edilmiştir. Göl suyunun fiziko-kimyasal özelliklerinden sıcaklık, ışık geçirgenliği, pH, çözünmüş oksijen, oksijen doygunluğu ve elektriksel iletkenlik tayinleri yerinde gerçekleştirilmiştir. Planktonik çalışmalar sonucunda, fitoplanktonda 76 (Cyanobacteria’ya ait 18, Heterokontophyta’ya ait 1, Ochrophyta’ya ait 26, Dinoflagellata’ya ait 3, Euglenozoa’ya ait 7, Chlorophyta’ya ait 17 takson ve Charophyta’ya ait 4 takson), zooplanktonda ise 30 (Rotifera’ya ait 23, Cladocera’ya ait 5, Copepoda’ya ait 1 ve Argulidea’ya ait 1 takson) olmak üzere toplam 106 takson tespit edilmiştir. Fitoplanktonda Chlorophyta ve Ochrophyta, zooplanktonda ise Rotifera gruplarının baskın olduğu bulunmuştur.
Anahtar Kelime: Türkiye Dinoflagellata mevsimsel değişimler Rotifera zooplankton Buldan Baraj Gölü Denizli mavi-yeşil bakteriler plankton çözünmüş oksijen

Seasonal change of plankton in Buldan Dam Lake (Denizli).

Öz:
Plankton composition of Buldan Dam Lake was studied by monthly intervals, between September 1995 and August 1996. Samples were collected from 3 stations of the lake. Plankton samples were collected horizontally and vertically by standard plankton net with a mesh size of 60 μm. The plankton samples were immediately fixed in 4% formaldehyde. Measurements of major physico-chemical properties of the lake such as temperature, water transparency, pH, dissolved oxygen, dissolved oxygen saturation, and water conductivity have been made in situ. At the end of qualitative studies, a total of 106 taxa of planktonic communities representing 76 taxa of phytoplankton (18 belonging to Cyanobacteria, 1 belonging to Heterokontophyta, 26 belonging to Ochrophyta 3 belonging to Dinoflagellata, 7 belonging to Euglenozoa, 17 belonging to Chlorophyta and 4 belonging to Charophyta), and 30 taxa of zooplankton (23 belonging to Rotifera, 5 belonging to Cladocera, 1 belonging to Copepoda, and 1 belonging to Argulidae) were identified. Results showed that Chlorophyta and Ochrophyta were the predominant components of phytoplankton, and Rotifera was the predominant component of zooplankton.
Anahtar Kelime: Denizli Rotifera Dinoflagellata cyanobacteria Buldan Dam Lake plankton dissolved oxygen Turkey zooplankton seasonal variation

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA USTAOĞLU M, BALIK S, ŞİPAL G, ÖZDEMİR MİS D, AYGEN C (2010). Buldan Baraj Gölü (Denizli) planktonu ve mevsimsel değişimi. Su Ürünleri Dergisi, 27(3), 113 - 120.
Chicago USTAOĞLU M. Ruşen,BALIK Süleyman,ŞİPAL Gezerler Ufuk,ÖZDEMİR MİS DİDEM,AYGEN CEM Buldan Baraj Gölü (Denizli) planktonu ve mevsimsel değişimi. Su Ürünleri Dergisi 27, no.3 (2010): 113 - 120.
MLA USTAOĞLU M. Ruşen,BALIK Süleyman,ŞİPAL Gezerler Ufuk,ÖZDEMİR MİS DİDEM,AYGEN CEM Buldan Baraj Gölü (Denizli) planktonu ve mevsimsel değişimi. Su Ürünleri Dergisi, vol.27, no.3, 2010, ss.113 - 120.
AMA USTAOĞLU M,BALIK S,ŞİPAL G,ÖZDEMİR MİS D,AYGEN C Buldan Baraj Gölü (Denizli) planktonu ve mevsimsel değişimi. Su Ürünleri Dergisi. 2010; 27(3): 113 - 120.
Vancouver USTAOĞLU M,BALIK S,ŞİPAL G,ÖZDEMİR MİS D,AYGEN C Buldan Baraj Gölü (Denizli) planktonu ve mevsimsel değişimi. Su Ürünleri Dergisi. 2010; 27(3): 113 - 120.
IEEE USTAOĞLU M,BALIK S,ŞİPAL G,ÖZDEMİR MİS D,AYGEN C "Buldan Baraj Gölü (Denizli) planktonu ve mevsimsel değişimi." Su Ürünleri Dergisi, 27, ss.113 - 120, 2010.
ISNAD USTAOĞLU, M. Ruşen vd. "Buldan Baraj Gölü (Denizli) planktonu ve mevsimsel değişimi". Su Ürünleri Dergisi 27/3 (2010), 113-120.