Yıl: 2017 Cilt: 8 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 104 - 109 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Hemşirelerin Duygusal Zeka Düzeylerinin Bakım Davranışlarına Etkisi

Öz:
Amaç: Hemşirelerin bakım verirken terapötik ilişki kurabilmeleri, hastalarının fizyolojik ve duygusal gereksinimlerini karşılayabilmeleri için duygusal zeka düzeylerinin gelişmiş olması önemlidir. Bu çalışma hemşirelerin duygusal zeka düzeylerinin bakım davranışlarına etkisinin incelenmesi amacıyla gerçekleştirildi. Çalışma Planı: Tanımlayıcı araştırmanın örneklemini, bir üniversite hastanesi yataklı servislerinde çalışan 172 hemşire oluşturdu. Araştırmanın verileri Tanıtıcı Bilgi Formu, Bakım Davranışları Ölçeği - 24 ve Gözden Geçirilmiş Schutte Duygusal Zeka Ölçeği ile elde edildi. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler, student t testi, ANOVA, Tukey testi ve pearson korelasyon analizleri kullanıldı. Veriler %95 güven aralığında değerlendirildi. Bulgular: Bakım davranışları ölçeği genelinin ortalaması 5.17+0.49, duygusal zeka ölçeği genelinin ortalaması 146.3+14.67 olarak bulundu. Bakım davranışları ölçeği geneli ve alt boyutları ile duygusal zeka ölçeği ve alt boyutları arasında istatistiksel olarak pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu belirlendi (p<0.05 ). Sonuç: Hemşirelere kendini tanıma ve duyguların yönetimine yönelik mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim verilmesi duygusal zeka gelişimlerini destekleyecektir. Duygusal zeka gelişimi ise hasta bakım kalitesini arttırmaya fayda sağlar.
Anahtar Kelime:

Konular: Temel Sağlık Hizmetleri Hemşirelik Psikoloji

THE EFFECTS OF NURSES' EMOTIONAL INTELLIGENCE LEVELS ON THEIR CARING BEHAVIORS

Öz:
Objectives: It is important for nurses to have developed emotional intelligence levels to establish therapeutic relationships and meet the physiological and emotional needs of patients while giving care. This study was conducted to examine the effect of nurses' emotional intelligence levels on their care behaviors
Anahtar Kelime:

Konular: Temel Sağlık Hizmetleri Hemşirelik Psikoloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA OKUMUŞ ÇOLAK D, Uğur E (2017). Hemşirelerin Duygusal Zeka Düzeylerinin Bakım Davranışlarına Etkisi. , 104 - 109.
Chicago OKUMUŞ ÇOLAK Dilek,Uğur Esra Hemşirelerin Duygusal Zeka Düzeylerinin Bakım Davranışlarına Etkisi. (2017): 104 - 109.
MLA OKUMUŞ ÇOLAK Dilek,Uğur Esra Hemşirelerin Duygusal Zeka Düzeylerinin Bakım Davranışlarına Etkisi. , 2017, ss.104 - 109.
AMA OKUMUŞ ÇOLAK D,Uğur E Hemşirelerin Duygusal Zeka Düzeylerinin Bakım Davranışlarına Etkisi. . 2017; 104 - 109.
Vancouver OKUMUŞ ÇOLAK D,Uğur E Hemşirelerin Duygusal Zeka Düzeylerinin Bakım Davranışlarına Etkisi. . 2017; 104 - 109.
IEEE OKUMUŞ ÇOLAK D,Uğur E "Hemşirelerin Duygusal Zeka Düzeylerinin Bakım Davranışlarına Etkisi." , ss.104 - 109, 2017.
ISNAD OKUMUŞ ÇOLAK, Dilek - Uğur, Esra. "Hemşirelerin Duygusal Zeka Düzeylerinin Bakım Davranışlarına Etkisi". (2017), 104-109.
APA OKUMUŞ ÇOLAK D, Uğur E (2017). Hemşirelerin Duygusal Zeka Düzeylerinin Bakım Davranışlarına Etkisi. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 8(2), 104 - 109.
Chicago OKUMUŞ ÇOLAK Dilek,Uğur Esra Hemşirelerin Duygusal Zeka Düzeylerinin Bakım Davranışlarına Etkisi. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 8, no.2 (2017): 104 - 109.
MLA OKUMUŞ ÇOLAK Dilek,Uğur Esra Hemşirelerin Duygusal Zeka Düzeylerinin Bakım Davranışlarına Etkisi. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.8, no.2, 2017, ss.104 - 109.
AMA OKUMUŞ ÇOLAK D,Uğur E Hemşirelerin Duygusal Zeka Düzeylerinin Bakım Davranışlarına Etkisi. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2017; 8(2): 104 - 109.
Vancouver OKUMUŞ ÇOLAK D,Uğur E Hemşirelerin Duygusal Zeka Düzeylerinin Bakım Davranışlarına Etkisi. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2017; 8(2): 104 - 109.
IEEE OKUMUŞ ÇOLAK D,Uğur E "Hemşirelerin Duygusal Zeka Düzeylerinin Bakım Davranışlarına Etkisi." Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 8, ss.104 - 109, 2017.
ISNAD OKUMUŞ ÇOLAK, Dilek - Uğur, Esra. "Hemşirelerin Duygusal Zeka Düzeylerinin Bakım Davranışlarına Etkisi". Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 8/2 (2017), 104-109.