Gelişimsel Yetersizliği Olan Bireylerde Eşzamanlı İpucuyla Öğretim Yöntemiyle Türkiye’de Yapılan Çalışmaların İncelenmesi

Yıl: 2018 Cilt: 17 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 1417 - 1443 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 17-03-2020

Gelişimsel Yetersizliği Olan Bireylerde Eşzamanlı İpucuyla Öğretim Yöntemiyle Türkiye’de Yapılan Çalışmaların İncelenmesi

Öz:
Bu çalışmanın amacı; gelişimsel yetersizliği olan bireylere öğretim sunmak üzere eşzamanlı ipucuylaöğretim yönteminin kullanıldığı araştırmalara ilişkin güncel bilgi sunmak ve sonuçlara dayalı önerilerdebulunmaktır. Bu çalışma kapsamında 2000-2016 yılları arasında Türkiye’de yürütülmüş eşzamanlıipucuyla öğretim yönteminin kullanıldığı 41 çalışma incelenmiştir. İlgili çalışmalara Google Scholar veUlusal Tez Merkezi internet sitelerinden araştırmacılar tarafından belirlenen anahtar sözcüklerikullanılarak elektronik tarama gerçekleştirilmiştir. Bu araştırma kapsamında ulaşılan çalışmalarkatılımcılar (yaş, tanı, cinsiyet), değişkenler (bağımlı ve bağımsız değişkenler), yöntem (araştırma modeli,güvenilirlik verileri, sosyal geçerlilik ve uygulayan kişi ya da kişiler) ve bulgu özellikleri (genelleme veizleme) olmak üzere dört ana başlıkta incelenmiştir. Araştırma bulgularına göre, eşzamanlı ipucuylaöğretim yöntemiyle yapılan çalışmaların çoğunu zihinsel yetersizlik tanısı almış bireyler oluşturmaktadır.Eşzamanlı ipucuyla öğretim yönteminin akademik beceriler, mesleki beceriler, toplumsal yaşam becerileri,öz bakım becerileri, boş zaman becerileri, ev becerileri ve iletişim becerilerinin öğretiminde etkili olduğuortaya konulmuştur.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Eğitim, Özel

Examination of the Studies Conducted with Simultaneous Prompting Method used for Teaching İndividuals with Developmental Disabilities

Öz:
The purpose of this study is to provide up-to-date information on research studies which used simultaneous prompting teaching method conducted in Turkey. One of the methods of errorless teaching to provide training in individuals with developmental disabilities, and to make suggestions based on the results. Within the scope of this study, 41 studies using SPT method between 2000-2016 were examined. Relevant work has been obtained through electronic scans of keywords determined by researchers from the Google Schoolar and the National Thesis Center websites. The works reached within the scope of this study consisted of participants (age, diagnosis, gender), variables (dependent and independent variables), methods (research model, reliability data, social validity and applying person or persons) and finding features (generalization and monitoring) have been examined in four main topics. According to the findings of the research, most of the studies conducted with the SPT method constitute individuals who have been diagnosed with mental retardation. The SPT method has been shown to be effective in teaching academic skills, vocational skills, social skills, self-efficacy skills, leisure skills, house-hold skills and communication skills.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Eğitim, Özel
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA ODLUYURT S, ŞENTÜRK M (2018). Gelişimsel Yetersizliği Olan Bireylerde Eşzamanlı İpucuyla Öğretim Yöntemiyle Türkiye’de Yapılan Çalışmaların İncelenmesi. , 1417 - 1443.
Chicago ODLUYURT Serhat,ŞENTÜRK Meryem Gelişimsel Yetersizliği Olan Bireylerde Eşzamanlı İpucuyla Öğretim Yöntemiyle Türkiye’de Yapılan Çalışmaların İncelenmesi. (2018): 1417 - 1443.
MLA ODLUYURT Serhat,ŞENTÜRK Meryem Gelişimsel Yetersizliği Olan Bireylerde Eşzamanlı İpucuyla Öğretim Yöntemiyle Türkiye’de Yapılan Çalışmaların İncelenmesi. , 2018, ss.1417 - 1443.
AMA ODLUYURT S,ŞENTÜRK M Gelişimsel Yetersizliği Olan Bireylerde Eşzamanlı İpucuyla Öğretim Yöntemiyle Türkiye’de Yapılan Çalışmaların İncelenmesi. . 2018; 1417 - 1443.
Vancouver ODLUYURT S,ŞENTÜRK M Gelişimsel Yetersizliği Olan Bireylerde Eşzamanlı İpucuyla Öğretim Yöntemiyle Türkiye’de Yapılan Çalışmaların İncelenmesi. . 2018; 1417 - 1443.
IEEE ODLUYURT S,ŞENTÜRK M "Gelişimsel Yetersizliği Olan Bireylerde Eşzamanlı İpucuyla Öğretim Yöntemiyle Türkiye’de Yapılan Çalışmaların İncelenmesi." , ss.1417 - 1443, 2018.
ISNAD ODLUYURT, Serhat - ŞENTÜRK, Meryem. "Gelişimsel Yetersizliği Olan Bireylerde Eşzamanlı İpucuyla Öğretim Yöntemiyle Türkiye’de Yapılan Çalışmaların İncelenmesi". (2018), 1417-1443.
APA ODLUYURT S, ŞENTÜRK M (2018). Gelişimsel Yetersizliği Olan Bireylerde Eşzamanlı İpucuyla Öğretim Yöntemiyle Türkiye’de Yapılan Çalışmaların İncelenmesi. İlköğretim Online (elektronik), 17(3), 1417 - 1443.
Chicago ODLUYURT Serhat,ŞENTÜRK Meryem Gelişimsel Yetersizliği Olan Bireylerde Eşzamanlı İpucuyla Öğretim Yöntemiyle Türkiye’de Yapılan Çalışmaların İncelenmesi. İlköğretim Online (elektronik) 17, no.3 (2018): 1417 - 1443.
MLA ODLUYURT Serhat,ŞENTÜRK Meryem Gelişimsel Yetersizliği Olan Bireylerde Eşzamanlı İpucuyla Öğretim Yöntemiyle Türkiye’de Yapılan Çalışmaların İncelenmesi. İlköğretim Online (elektronik), vol.17, no.3, 2018, ss.1417 - 1443.
AMA ODLUYURT S,ŞENTÜRK M Gelişimsel Yetersizliği Olan Bireylerde Eşzamanlı İpucuyla Öğretim Yöntemiyle Türkiye’de Yapılan Çalışmaların İncelenmesi. İlköğretim Online (elektronik). 2018; 17(3): 1417 - 1443.
Vancouver ODLUYURT S,ŞENTÜRK M Gelişimsel Yetersizliği Olan Bireylerde Eşzamanlı İpucuyla Öğretim Yöntemiyle Türkiye’de Yapılan Çalışmaların İncelenmesi. İlköğretim Online (elektronik). 2018; 17(3): 1417 - 1443.
IEEE ODLUYURT S,ŞENTÜRK M "Gelişimsel Yetersizliği Olan Bireylerde Eşzamanlı İpucuyla Öğretim Yöntemiyle Türkiye’de Yapılan Çalışmaların İncelenmesi." İlköğretim Online (elektronik), 17, ss.1417 - 1443, 2018.
ISNAD ODLUYURT, Serhat - ŞENTÜRK, Meryem. "Gelişimsel Yetersizliği Olan Bireylerde Eşzamanlı İpucuyla Öğretim Yöntemiyle Türkiye’de Yapılan Çalışmaların İncelenmesi". İlköğretim Online (elektronik) 17/3 (2018), 1417-1443.