Yıl: 2020 Cilt: 8 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 237 - 266 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.14689/issn.2148-2624.1.8c.1s.11m İndeks Tarihi: 31-10-2020

Sözleşmeli Öğretmenlik ve Sözlü Sınav: Öğretmen Adayları Ne Düşünüyor?

Öz:
Araştırmada öğretmen adaylarının sözleşmeli öğretmenlik uygulaması ve sözlü sınav sistemiyleilgili görüşlerini incelemek amaçlanmıştır. Çalışma grubu, eğitim fakültesinin farklı bölümlerindeöğrenim gören 12 öğretmen adayından oluşmaktadır. Katılımcılar belirlenirken ölçüt örneklemeyöntemi kullanılmış ve ölçütleri sağlayan katılımcılarla görüşmeler yapılmıştır. Veri toplama aracıolarak yarı-yapılandırılmış görüşme formu, veri analizinde ise tematik analiz yöntemi kullanılmıştır.Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; öğretmen adaylarının sözleşmeli öğretmenliği, öğretmenlikmesleğine zarar veren, iş garantisi olmadığı için öğretmenleri tedirgin eden; bir meslek olarakeskisine göre daha güvensiz ve riskli olarak gördükleri bulunmuştur. Altı yıllık zorunlu hizmetsüresinin öğretmenlerin kişisel hayatını olumsuz etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin tayinhaklarının olmaması da bir sorun olarak görülmektedir. Ayrıca katılımcılar sözlü sınavın objektifolamayacağını ve şans faktörün etkili olabileceğini belirtmişlerdir. Katılımcıların görüşlerinden yolaçıkarak sözleşmeli öğretmenlik uygulaması ve sözlü sınav sistemine yönelik yetkili kurumlartarafından düzenlemeler yapılabilir veya olumsuz görüşlerin iyileştirilmesi adına sözleşmeliöğretmenliğin ve sözlü sınavın niçin önemli olduğu öğretmen adaylarına aktarılabilir.
Anahtar Kelime:

Contract Teaching and Oral Exam: What Do The Teacher Candidates Think?

Öz:
The purpose of this study is to examine the opinions of teacher candidates about contract teaching and oral exam system. The study group consisted of 12 teacher candidates involved in different departments of the faculty of education. The criterion sampling method was used to determine the participants, and interviews conducted with the participants who met the criteria. A semi-structured interview form used as a data collection tool and, a thematic analysis method was realized to analyze the data. Results revealed that teacher candidates regarded contracted teaching as it is harming the teaching profession, making teachers uneasy because there is no job guarantee and as a profession, and they were found to be more insecure and riskier than before. It concluded that the six-year compulsory service period affects teachers' personal life negatively. Lack of teachers' right to replacement is also a problem. They also stated that the oral exam cannot be objective and that the chance factor may be effective. Based on the opinions of the participants, arrangements can be made by the authorized institutions for contract teaching and oral examination system. Besides, to reduce the negative thoughts of pre-service teachers, it can be explained to pre-service teachers why contract teaching and oral examination are important.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA Karadağ Y, Aydoğmuş M, Kesten A (2020). Sözleşmeli Öğretmenlik ve Sözlü Sınav: Öğretmen Adayları Ne Düşünüyor?. , 237 - 266. 10.14689/issn.2148-2624.1.8c.1s.11m
Chicago Karadağ Yıldıray,Aydoğmuş Mücahit,Kesten Alper Sözleşmeli Öğretmenlik ve Sözlü Sınav: Öğretmen Adayları Ne Düşünüyor?. (2020): 237 - 266. 10.14689/issn.2148-2624.1.8c.1s.11m
MLA Karadağ Yıldıray,Aydoğmuş Mücahit,Kesten Alper Sözleşmeli Öğretmenlik ve Sözlü Sınav: Öğretmen Adayları Ne Düşünüyor?. , 2020, ss.237 - 266. 10.14689/issn.2148-2624.1.8c.1s.11m
AMA Karadağ Y,Aydoğmuş M,Kesten A Sözleşmeli Öğretmenlik ve Sözlü Sınav: Öğretmen Adayları Ne Düşünüyor?. . 2020; 237 - 266. 10.14689/issn.2148-2624.1.8c.1s.11m
Vancouver Karadağ Y,Aydoğmuş M,Kesten A Sözleşmeli Öğretmenlik ve Sözlü Sınav: Öğretmen Adayları Ne Düşünüyor?. . 2020; 237 - 266. 10.14689/issn.2148-2624.1.8c.1s.11m
IEEE Karadağ Y,Aydoğmuş M,Kesten A "Sözleşmeli Öğretmenlik ve Sözlü Sınav: Öğretmen Adayları Ne Düşünüyor?." , ss.237 - 266, 2020. 10.14689/issn.2148-2624.1.8c.1s.11m
ISNAD Karadağ, Yıldıray vd. "Sözleşmeli Öğretmenlik ve Sözlü Sınav: Öğretmen Adayları Ne Düşünüyor?". (2020), 237-266. https://doi.org/10.14689/issn.2148-2624.1.8c.1s.11m
APA Karadağ Y, Aydoğmuş M, Kesten A (2020). Sözleşmeli Öğretmenlik ve Sözlü Sınav: Öğretmen Adayları Ne Düşünüyor?. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 8(1), 237 - 266. 10.14689/issn.2148-2624.1.8c.1s.11m
Chicago Karadağ Yıldıray,Aydoğmuş Mücahit,Kesten Alper Sözleşmeli Öğretmenlik ve Sözlü Sınav: Öğretmen Adayları Ne Düşünüyor?. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi 8, no.1 (2020): 237 - 266. 10.14689/issn.2148-2624.1.8c.1s.11m
MLA Karadağ Yıldıray,Aydoğmuş Mücahit,Kesten Alper Sözleşmeli Öğretmenlik ve Sözlü Sınav: Öğretmen Adayları Ne Düşünüyor?. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, vol.8, no.1, 2020, ss.237 - 266. 10.14689/issn.2148-2624.1.8c.1s.11m
AMA Karadağ Y,Aydoğmuş M,Kesten A Sözleşmeli Öğretmenlik ve Sözlü Sınav: Öğretmen Adayları Ne Düşünüyor?. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi. 2020; 8(1): 237 - 266. 10.14689/issn.2148-2624.1.8c.1s.11m
Vancouver Karadağ Y,Aydoğmuş M,Kesten A Sözleşmeli Öğretmenlik ve Sözlü Sınav: Öğretmen Adayları Ne Düşünüyor?. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi. 2020; 8(1): 237 - 266. 10.14689/issn.2148-2624.1.8c.1s.11m
IEEE Karadağ Y,Aydoğmuş M,Kesten A "Sözleşmeli Öğretmenlik ve Sözlü Sınav: Öğretmen Adayları Ne Düşünüyor?." Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 8, ss.237 - 266, 2020. 10.14689/issn.2148-2624.1.8c.1s.11m
ISNAD Karadağ, Yıldıray vd. "Sözleşmeli Öğretmenlik ve Sözlü Sınav: Öğretmen Adayları Ne Düşünüyor?". Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi 8/1 (2020), 237-266. https://doi.org/10.14689/issn.2148-2624.1.8c.1s.11m