SAĞLIK ÇALIŞANLARI, HASTALAR VE MDR UZMANLARININ GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP’IN (GETAT’IN) DİNİ YAŞANTI İLE ETKİLEŞİMİNE BAKIŞLARI

Yıl: 2019 Cilt: 0 Sayı: 40 Sayfa Aralığı: 229 - 271 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 10-11-2020

SAĞLIK ÇALIŞANLARI, HASTALAR VE MDR UZMANLARININ GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP’IN (GETAT’IN) DİNİ YAŞANTI İLE ETKİLEŞİMİNE BAKIŞLARI

Öz:
Bu makalenin amacı, sağlık çalışanlarının (doktor, tıp öğrencisi ve eczacı),hastaların ve MDR uzmanlarının; a)geleneksel ve tamamlayıcı tıp tanımlarınınne olduğunu b)bireylerin sağlıklarına kavuşabilmek için geleneksel tedavininöngördüğü yeme-içme davranışlarına yönelmelerine nasıl baktıklarını c) buuygulamaların tercih edilmesinde neleri etkili gördüklerini tespit etmekd)GETAT uygulamaları ile dini inanç arasında ilişki kurup kurmadıklarınıbelirlemek ve e)inanç ve sağlık arasındaki bağlantıyı nasıl ele aldıklarını ortayaçıkarmaktır. Bir durum çalışması olarak nitel desende kurgulanan makaledeveriler, yarı yapılandırılmış görüşmelerle toplanmıştır. Araştırmanın çalışmagrubu, hastalar, sağlık çalışanları ve MDR uzmanları olmak üzere toplam 23kişiden (17-59 yaş aralığında, 13 kadın ve 10 erkek) oluşmaktadır. Grubunoluşturulmasında maksimum çeşitlilik örneklemeyi de içeren amaçlı örneklemeyönteminden yararlanılmıştır. Araştırma bulgularına göre, sağlık çalışanlarınınçoğunlukla “alternatif tıp” kavramının kullanımına; kısmen de “tamamlayıcı tıp”kavramına karşı olup; “bütünleyici tıp” ile “geleneksel tıp” kavramlarına dahamakul yaklaştıkları görülmüştür. Hastalar arasında en yoğun kullanım “alternatiftıp” şeklindedir. Genel olarak doktorlar ve eczacılar GETAT eğitimlerini,geleneksel bilgilerin göz ardı edilmemesi gerekliliğinden hareketledesteklemekte ancak eğitimde uzlaşma ve alan denetimini gerekli görmektedir.Hastalar ve MDR uzmanları inanç ve sağlık ilişkisini dini yönelimleri ileilişkilendirmeye meyilli ve GETAT’ı dini yaşantıya daha yakın bulurken, sağlıkçalışanları bu ilişkiyi tedaviye ve hekime inanç bağlamında algılamakta veGETAT’ı çoğunlukla dini çevrelerce suiistimal edilmeye açık bir sağlık yönelimi olarak değerlendirmektedir.
Anahtar Kelime:

HEALTHCARE PROFESSIONALS, PATIENTS AND SCC SPECIALISTS’S VIEWS ON TCM AND ITS RELATIONS WITH RELIGIOUS BELIEFS/PRACTICES

Öz:
The aim of this article is to identify how the healthcare professionals (doctor, medical student and pharmacist), patients and SCC specialists; a) make the definition of traditional and complementary medicine, b)how they view the attitude of individuals towards eating and drinking habits prescribed by traditional treatment in order to recover their health, c) what they perceive as effective in the preference of this practices, d) whether they associate GETAT practices and religious belief and lastly how they deal with the connection between belief and health. In this article, that is built in qualitative research pattern as a case study, the data has been collected with semi-structured interview form. The study group is comprised of twenty- three person (age between seventeen and fifty-nine, thirteen female and ten male); patients, healthcare professionals and SCC specialists. In order to comprise this group, maximum variety sampling is used within purposeful sampling…
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA GOCEN G, Gügen B (2019). SAĞLIK ÇALIŞANLARI, HASTALAR VE MDR UZMANLARININ GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP’IN (GETAT’IN) DİNİ YAŞANTI İLE ETKİLEŞİMİNE BAKIŞLARI. , 229 - 271.
Chicago GOCEN GÜLÜSAN,Gügen Büşra SAĞLIK ÇALIŞANLARI, HASTALAR VE MDR UZMANLARININ GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP’IN (GETAT’IN) DİNİ YAŞANTI İLE ETKİLEŞİMİNE BAKIŞLARI. (2019): 229 - 271.
MLA GOCEN GÜLÜSAN,Gügen Büşra SAĞLIK ÇALIŞANLARI, HASTALAR VE MDR UZMANLARININ GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP’IN (GETAT’IN) DİNİ YAŞANTI İLE ETKİLEŞİMİNE BAKIŞLARI. , 2019, ss.229 - 271.
AMA GOCEN G,Gügen B SAĞLIK ÇALIŞANLARI, HASTALAR VE MDR UZMANLARININ GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP’IN (GETAT’IN) DİNİ YAŞANTI İLE ETKİLEŞİMİNE BAKIŞLARI. . 2019; 229 - 271.
Vancouver GOCEN G,Gügen B SAĞLIK ÇALIŞANLARI, HASTALAR VE MDR UZMANLARININ GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP’IN (GETAT’IN) DİNİ YAŞANTI İLE ETKİLEŞİMİNE BAKIŞLARI. . 2019; 229 - 271.
IEEE GOCEN G,Gügen B "SAĞLIK ÇALIŞANLARI, HASTALAR VE MDR UZMANLARININ GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP’IN (GETAT’IN) DİNİ YAŞANTI İLE ETKİLEŞİMİNE BAKIŞLARI." , ss.229 - 271, 2019.
ISNAD GOCEN, GÜLÜSAN - Gügen, Büşra. "SAĞLIK ÇALIŞANLARI, HASTALAR VE MDR UZMANLARININ GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP’IN (GETAT’IN) DİNİ YAŞANTI İLE ETKİLEŞİMİNE BAKIŞLARI". (2019), 229-271.
APA GOCEN G, Gügen B (2019). SAĞLIK ÇALIŞANLARI, HASTALAR VE MDR UZMANLARININ GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP’IN (GETAT’IN) DİNİ YAŞANTI İLE ETKİLEŞİMİNE BAKIŞLARI. Bilimname, 0(40), 229 - 271.
Chicago GOCEN GÜLÜSAN,Gügen Büşra SAĞLIK ÇALIŞANLARI, HASTALAR VE MDR UZMANLARININ GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP’IN (GETAT’IN) DİNİ YAŞANTI İLE ETKİLEŞİMİNE BAKIŞLARI. Bilimname 0, no.40 (2019): 229 - 271.
MLA GOCEN GÜLÜSAN,Gügen Büşra SAĞLIK ÇALIŞANLARI, HASTALAR VE MDR UZMANLARININ GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP’IN (GETAT’IN) DİNİ YAŞANTI İLE ETKİLEŞİMİNE BAKIŞLARI. Bilimname, vol.0, no.40, 2019, ss.229 - 271.
AMA GOCEN G,Gügen B SAĞLIK ÇALIŞANLARI, HASTALAR VE MDR UZMANLARININ GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP’IN (GETAT’IN) DİNİ YAŞANTI İLE ETKİLEŞİMİNE BAKIŞLARI. Bilimname. 2019; 0(40): 229 - 271.
Vancouver GOCEN G,Gügen B SAĞLIK ÇALIŞANLARI, HASTALAR VE MDR UZMANLARININ GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP’IN (GETAT’IN) DİNİ YAŞANTI İLE ETKİLEŞİMİNE BAKIŞLARI. Bilimname. 2019; 0(40): 229 - 271.
IEEE GOCEN G,Gügen B "SAĞLIK ÇALIŞANLARI, HASTALAR VE MDR UZMANLARININ GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP’IN (GETAT’IN) DİNİ YAŞANTI İLE ETKİLEŞİMİNE BAKIŞLARI." Bilimname, 0, ss.229 - 271, 2019.
ISNAD GOCEN, GÜLÜSAN - Gügen, Büşra. "SAĞLIK ÇALIŞANLARI, HASTALAR VE MDR UZMANLARININ GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP’IN (GETAT’IN) DİNİ YAŞANTI İLE ETKİLEŞİMİNE BAKIŞLARI". Bilimname 40 (2019), 229-271.